Aktualnie obowiązujący druk

ZUS PEL (archiwalny) Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Wersja: 31.07.2013 | Pobrań: 21319
4.5 5 | Głosów: 24
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (24 głosy)

Opis: ZUS PEL (archiwalny) Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Formularz ZUS PEL składa osoba działająca w imieniu płatnika składek, ubezpieczony lub świadczeniobiorca.
Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można składać w terenowej  jednostce organizacyjnej właściwej  w sprawach mocodawcy, lub elektronicznie (http://pue.zus.pl/).
Część A ZUS PEL dotyczy danych mocodawcy. W punkcie 1 należy zaznaczyć, kto udziela pełnomocnictwa (płatnik składek/osoba działająca w imieniu płatnika składek, świadczeniobiorca, ubezpieczony, czy też inny podmiot). W punkcie 2 należy zaznaczyć, czy reprezentowany płatnik składek jest osobą prawną, osobą fizyczną lub innym podmiotem. W punkcie 3 należy wypełnić dane identyfikacyjne mocodawcy, w dalszej części dane adresowe mocodawcy (adres płatnika składek lub adres zamieszkania dla osoby fizycznej).
W część B określamy zakres udzielanego pełnomocnictwa do czynności przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym do profilu w portalu PUE ZUS.
W części C podajemy dane identyfikacyjne pełnomocnika oraz jego dane adresowe (adres do korespondencji).
W części D składa oświadczenie mocodawca o ustanowieniu pełnomocnika. W przypadku wieloosobowej reprezentacji płatnika składek należy wypełnić część dla Mocodawcy (2) i Mocodawcy (3).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 95-109) (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 28-33) (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.