Dziennik Gazeta Prawna
ZUS-RD-OPR-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację

ZUS-RD-OPR-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację

00
665
Wersja: 14.10.2015
Obowiązuje od 14.10.2015

Do czego stosuje się ZUS-RD-OPR-01

Formularz ZUS-RD-OPR-01 stanowi oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

W danych identyfikacyjnych należy podać NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich należy wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.
W imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia udzielenia ulgi / umorzenia należności uzyskam pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Zakładu o wysokości uzyskanej pomocy.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF