Dziennik Gazeta Prawna
ZUS-RD-WKE-01 Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

ZUS-RD-WKE-01 Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

00
506
Wersja: 14.10.2015
Obowiązuje od 14.10.2015

Do czego stosuje się ZUS-RD-WKE-01

Umorzenie należności to definitywna rezygnacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ich dochodzenia obecnie i w przyszłości. Wniosek ZUS-RD-WKE-01 złożyć należy w odpowiednim oddziale/inspektoracie ZUS.

Na wniosku należy podać dane identyfikacyjne jak: NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich, należy wpisać numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE; nazwę skróconą oraz pełną; nazwisko i imię pierwsze; datę urodzenia. W kolejnej części należy podać dane adresowe.
W części I należy podać treść wniosku, a w części II uzasadnienie wniosku. Należy podać wszystkie ważne informacje, które mogą wpłynąć na rozpatrzenie wniosku.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF