Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERP-9 Oświadczenie o braku dokumentów
ZUS RP-6Z (archiwalny) Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

ZUS RP-6Z (archiwalny) Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

00
3078
Wersja: 23.07.2013
Obowiązywał od 23.07.2013 do 20.10.2014

Do czego stosuje się ZUS RP-6Z

Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych jest załącznikiem do formularza "Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych" - ZUS Rp-6. Wypełniany w przypadku braku miejsca do podania wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych na formularzu głównym (ZUS Rp-6). 

Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych składana jest przez osobę zainteresowaną w celu ustalania okresu wymaganego do przyznania emerytury, emerytury pomostowej, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo do ustalenia kapitału początkowego.

Osoba zainteresowana w punktach 1 - 10 podaje kolejno wszystkie okresy od ukończenia 15 roku życia. 

Uzupełniając okresy składkowe należy wpisać nazwę zakładu pracy lub pracodawcy oraz miejsce pracy. W przypadku prowadzania pozarolniczej działalności: rodzaj działalności, miejsce siedziby, a za okres do 31.12.1998 r. także Numer Konta Płatnika NKP. Osoby wnioskujące o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinny wpisać również rodzaj wykonywanej pracy lub wykonywanych czynności, prowadzonej działalności albo nazwę wykonywanego zawodu. 

Jeżeli zabraknie miejsca do podania wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych należy wypełnić kolejny formularz ZUS Rp-6Z.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009 Nr 205, poz. 1585).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF