Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERR-W Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej - wersja papierowa
ZUS Rw-3 (archiwalny) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

ZUS Rw-3 (archiwalny) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

00
492
Wersja: 27.08.2013
Obowiązywał od 27.08.2013 do 04.11.2018

Do czego stosuje się ZUS Rw-3

Część renty rodzinnej, przysługująca osobie pełnoletniej może być wypłacona na wniosek tej osoby – innej osobie pełnoletniej uprawnionej

do części tej renty rodzinnej albo osobie, która sprawowała opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem pełnoletności.

Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Wniosek powinien zawierać dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w przypadku braku numeru PESEL i/lub NIP - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu), dane adresowe osoby zainteresowanej, symbol i nr świadczenia.

W części II formularza należy wybrać jedną z dostępnych opcji dotyczącą przekazywania części renty rodzinnej: na nazwisko osoby zainteresowanej pod podany adres zameldowania/zamieszkania/korespondecji w Polsce, rachunek bankowy/w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na nazwisko osoby upoważnionej.

Więcej informacji można można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu http://www.zus.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF