Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS UII Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracy
ZUS-US-UII-01 (archiwalny) Wniosek instytucji uprawnionej z prośbą o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracy

ZUS-US-UII-01 (archiwalny) Wniosek instytucji uprawnionej z prośbą o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracy

00
241
Wersja: 19.08.2015
Obowiązywał do 18.01.2016

Do czego stosuje się ZUS-US-UII-01

ZUS-US-UII-01 jest wnioskiem instytucji uprawnionej z prośbą o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracy.

W części I należy wpisać dane instytucji uprawnionej do złożenia wniosku. W części II należy podać dane identyfikacyjne ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek, a następnie w części III pełen adres zamieszkania. Część V wypełniamy tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy ubezpieczonego.

W części VI przy zaznaczeniu odpowiednich kwadratów, które dotyczą zakresu danych, należy podać okres, za który mają być udostępnione (w każdej części należy podać odpowiednią datę).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF