Aktualnie obowiązujący druk

ZUS-ZRU (archiwalny) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

Wersja: 01.08.2007 | Pobrań: 1456
Brak głosów

Opis: ZUS-ZRU (archiwalny) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

Dane wykazane w "Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" są odzwierciedleniem danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS w oparciu o dokumentu przekazane przez płatników składek (np. pracodawców, zleceniodawców) i będą odpowiednio uwzględniane przy przyznawaniu i wyliczaniu emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli ubezpieczony stwierdzi, że "Informacja" zawiera nieprawidłowości, należy tą sytuację wyjaśnić z płatnikiem składek. Jeżeli nie ma się takiej możliwości należy zgłosić reklamację w ZUS.
Reklamację można zgłosić na formularzu ZUS ZRU.

Reklamację można zgłosić bezpośrednio w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, za pośrednictwem poczty, drogą elektorniczną.

Formularz ZUS ZRU powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (PESEL, NIP, nazwisko, imię pierwsze) oraz dane adresowe.

Przyczyny reklamacji wymienione na formularzu:

 • brak informacji,
 • otrzymanie więcej niż jednej informacji,
 • nieprawidłowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego,
 • nieprawidłowe dane adresowe ubezpieczonego,
 • brak składki,
 • nieprawidłowa wysokość składki (w wysokości nominalnej),
 • brak kwoty składek należnych na OFE,
 • nieprawidłowa wysokość składek należnych na OFE,
 • brak kwoty składek odprowadzonych do OFE,
 • nieprawidłowa wysokość składek odprowadzonych do OFE,
 • brak kwoty zwaloryzowanych składek,
 • nieprawidłowa wysokość zwaloryzowanych składek,
 • brak kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • nieprawidłowa wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • inne, które uzupełnia osoba zgłaszająca reklamację.

Formularz podpisuje osoba zainteresowana.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.