Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZZP-Ol Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Olsztyn
ZZP-Ol (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Olsztyn

ZZP-Ol (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Olsztyn

4.01
110
Wersja: 30.01.2013

Do czego stosuje się ZZP-Ol

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
 2. Załącznikami do zawiadomienia o zbyciu pojazdu są:
  • kopia dokumentu zbycia pojazdu egzemplarz będący w posiadaniu zbywającego,
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Wydział Komunikacji, Referat rejestracji pojazdów, stanowiska obsługi klientów.
 2. Lokalizacja: ul. Knosały 3/5 budynek A, parter – stanowiska od 1 do 15 oraz stanowisko obsługi firm leasingowych.
  • Informacja: tel.: 89 535 99 04 wew.10,
  • Stanowiska obsługi: tel.: 89 535 99 04 wew. 18,19,21,27,28,30,34,37,38,41,
  • Stanowisko obsługi leasingowej – wew. 11,
  • Stanowisko obsługi elektronicznej rezerwacji kolejki – wew. 41,
  • email – komunikacja@olsztyn.eu

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest zwolnione z opłaty skarbowej. W przypadku konieczności dołączenia do zawiadomienia o zbyciu pełnomocnictwa zachodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

http://www.bip.olsztyn.eu

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. ze zm.). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. ze zm.). - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. ze zm.). - Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF