Aktualnie obowiązujący druk

ZZP-Ol (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Olsztyn

Wersja: 30.01.2013 | Pobrań: 104
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: ZZP-Ol (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Olsztyn

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
 2. Załącznikami do zawiadomienia o zbyciu pojazdu są:
  • kopia dokumentu zbycia pojazdu – egzemplarz będący w posiadaniu zbywającego,
  • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Wydział Komunikacji, Referat rejestracji pojazdów, stanowiska obsługi klientów.
 2. Lokalizacja: ul. Knosały 3/5 budynek A, parter – stanowiska od 1 do 15 oraz stanowisko obsługi firm leasingowych.
  • Informacja: tel.: 89 535 99 04 wew.10,
  • Stanowiska obsługi: tel.: 89 535 99 04 wew. 18,19,21,27,28,30,34,37,38,41,
  • Stanowisko obsługi leasingowej – wew. 11,
  • Stanowisko obsługi elektronicznej rezerwacji kolejki – wew. 41,
  • email – komunikacja@olsztyn.eu

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest zwolnione z opłaty skarbowej. W przypadku konieczności dołączenia do zawiadomienia o zbyciu pełnomocnictwa zachodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

http://www.bip.olsztyn.eu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. ze zm.).
- Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.