Dziennik Gazeta Prawna
ZZW Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

ZZW Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

00
386
Wersja: 27.12.2017
Obowiązuje od 28.07.2016

Do czego stosuje się ZZW

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy  jest sporządzane by umożliwić wykonawcom uzyskanie informacji o udzielanym zamówieniu, a także umożliwienie im zakwestionowania wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, gdy nie zachodzą przesłanki do ich zastosowania oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z unieważnieniem umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Zamawiający, w tej sekcji podajemy m.in.:

  • dane firmy zamawiającego jak i jego rodzaj.
  • jeżeli dotyczy podaję się również informacje o wspólnym udzielaniu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia - należy podać informacje takie jak:

  • nazwę nadaną zamówieniu,
  • numer referencyjny,
  • rodzaj zamówienia a także informacje dotyczące wielkości lub zakresu zamówienia.

3. Procedura 

Na sekcję procedury składają się informacje takie jak tryb udzielenia zamówienia czy podstawa prawna lub uzasadnienie wyboru trybu.

4. Zamiar udzielenia zamówienia

Jest to ostatnia sekcja gdzie należy podać nazwę i adres wykonawcy , któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jest częścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1127).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF