Bezpłatne formularze

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
 • WDSW-Kr(c) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (pobyt czasowy) Kraków
  Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy, właściwej ze względu na miejsce pobytu należy złożyć w gminie najpóźniej 5 dni przed dniem wyborów.  Wniosek o dopisanie do spisu...
  Liczba pobrań: 608
  Brak głosów
 • WDSW-Rz Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Rzeszów
  Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich  Opłaty: Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku. Termin i sposób załatwienia: Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców. Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborc...
  Liczba pobrań: 447
  Brak głosów
 • WDSW-Wr Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Wrocław
  Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: ul. G. Zapolskiej 4 Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców II piętro pokój 221-223 Kto może wystąpić z wnioskiem /...
  Liczba pobrań: 510
  Brak głosów
 • WDSW Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Prawo...
  Liczba pobrań: 1 936
  Brak głosów
 • WDSW-B(c) Wniosek o dopisanie do listy wyborców (pobyt czasowy) Bydgoszcz
  Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy, właściwej ze względu na miejsce pobytu należy złożyć w gminie najpóźniej 5 dni przed dniem wyborów.  Wniosek o dopisanie do spisu...
  Liczba pobrań: 417
  Brak głosów
 • WDSW-B(n) Wniosek o dopisanie do listy wyborców (dla niepełnosprawnych) Bydgoszcz
  Wymagane dokumenty: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla wyborców niepełnosprawnych)  - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego  Nie pobiera się opłat. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie, od ręki. Jednostką...
  Liczba pobrań: 405
  Brak głosów
 • WDSW(n)-G (archiwalny) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dot. wyborcy niepełnosprawnego, wyborcy ...
  Wyborca niepełnosprawny, który złoży pisemny wniosek najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów, zostaje dopisany do listy wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajdują się lokale dostosowane...
  Liczba pobrań: 405
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
 • WDSW(s)-G Wniosek o dopisanie do listy wyborców (dot. żołnierzy, ratowników służby w OC, funkcjonariuszy ...
  Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza...
  Liczba pobrań: 417
  Brak głosów
 • WDSW-B(s) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (żołnierze, policja, straż) Bydgoszcz
  Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę...
  Liczba pobrań: 434
  Brak głosów
 • PIT-16Z (10) (2012, 2013) (archiwalny) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w ...
  Powodem złożenia Informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej może być zmiana, aktualizacja lub likwidacja działalności. Składający: Podatnik występujący z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w...
  Liczba pobrań: 216
  Brak głosów