Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

e-pity 2020 druki do wypełnienia

PIT-36L (17) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach okr
3.9
39 391
PIT-37 (27) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty)
PIT-37 (26) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczyp
3.4
289 564
PIT-39 (10) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-39 (10) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach ok
3.0
11 949
PIT-28 (23) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (23) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Formularz PIT-28 wypełniają osoby, które: uzyskują przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w formie indywidualnej lub w formie spółki; w danym roku podatkow
3.2
64 996
PIT/O (25) (archiwalny) (2020) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT-O stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych). Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniow
2.7
211 242
PIT/D (29) (archiwalny) (2020) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
PIT-D (29) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Formularz PIT/D składa się jako załącznik do zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Załącznik ten przeznaczony jest
3.0
56 122
PIT-28/B (17) (archiwalny) (2020) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
Załącznik PIT-28/B stanowi informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych cywilnej lub jawnej. Druku nie stosują podatnicy, którzy ryczałt od prz
0
14 187
PIT/M (7) (archiwalny) (2018-2020) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
Załącznik PIT/M składa się w związku z doliczaniem dochodów małoletnich dzieci. PIT/M jest załącznikiem wyłącznie do zeznania PIT-36. Rodzice, którzy rozliczają się normalnie na PIT-37, jeżeli doliczyć będą chcieli dochody małoletnich, składają PIT-36. W przypadku uzyskiwania pr
3.0
10 644
PIT/ZG (7) (archiwalny) (2019-2022) Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
Załącznik "Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku" - PIT/ZG należy stosować do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39. Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania. Wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody/przyc
4.0
114 168
PIT/IP (2) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Formularz PIT/IP "Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualne" stanowi załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 30ca ustawy. Małżonkowie, bez względu na s
1.0
58 179
PIT/B (18) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/B (17) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020r. Formularz PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (pon
2.5
425 374
PIT-OP (archiwalny) (2019- 2021) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego (PIT-40A)
Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu w przypadku, gdy dochody pochodzą wyłącznie z organów rentowych i podatnik nie korzystających z żadnych odliczeń, a chce przekazać 1% podatku na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie nr KRS. Oświadczenie składa
4.5
47 897
PIT/BR (4) (archiwalny) (2019-2020) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, korzystający z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych „k
0
2687
PIT-8AR (11) (archiwalny) (2021) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (10) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020r. Wzór formularza obowiązuje od 31grudnia 2020 roku. Deklarację wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodow
0
29 555
PIT-8AR (10) (archiwalny) (2020) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (10) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020r. Wzór formularza obowiązuje od 31grudnia 2020 roku. Deklarację wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodow
0
26 204
PIT-8AR (9) (archiwalny) (2020) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (8) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Deklarację wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodo
3.0
22 717
Strona 3 z 2

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.