Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

KRS druki do wypełnienia

CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek CI KRS-CZW składany jest w celu wydania zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku. Formularz n
0
2325
CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS
Wniosek CI KRS-CNR składany jest w celu ustalenia numeru KRS podmiotu. W polu "określenie podmiotu" należy podać tylko jedną daną identyfikującą: numer REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, nazwę lub firmę
0
2306
KRS-Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - postępowanie naprawcze składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego s
0
2286
SFJINZ Rach-Pb (v.1-2) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki innej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych dokumentów finansowyc
0
2246
SFJGKZ Rach-Pb (v.1-2) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2159
KRS-WD Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-WD stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli partnerów jest więcej niż czterech, informacje o pozostałych należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-WD. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ust
0
1833
KRS-ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZU stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana może dotyczyć: wykreślenia jednego i wpisania nowego członka, zmiany danych członka, wykreślenia członka, wpisania nowego członka. Na jednym wniosku można wpisać informacje do
0
1744
KRS-Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Postępowanie układowe
Wniosek KRS-Z67 o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Postępowanie układowe składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sąd
0
1730
KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, d
0
1624
WoWI Wniosek o wpis informacji na temat dnia kończącego rok obrotowy
Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego może posiadać inny rok obrotowy niż kalendarzowy. Decyzja w tym zakresie wynikać musi z dokumentów statuujących ten podmiot. Od 2015 r. informacja w tym zakresie ujawniona musi zostać w dziale 3 KRS rejestrze przedsiębio
0
1550
CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego
Wiosek CI KRS-CZ-OPP składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem
0
1325
CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek CI KRS-CZT składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól. W polach wyboru należy wstaw
0
1322
SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Formularz SFJSOI ID jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacjiinnej. Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarb
5.0
1269
CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Wiosek CI KRS-CZN składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. W polu "określenie podmiotu" należy podać jedną daną identyfikującą: numer REGON, numer NIP (dotyczy tylko rejestru przedsiębiorców), nazwę lub firmę
0
1217
CI KRS-EKDS Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów
Wniosek CI KRS-EKDS składany jest w celu otrzymania dostępu do dokumentu zElektronicznego Katalogu Dokumentów.Na wniosku należy podać dane wnioskodawcy, określić podmiot, którego dotyczy składany wniosek oraz określić rodzaj dokumentu i język w jakim został on sporządzony. Wnios
0
1049
KRS-ZM (archiwalny) Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZM stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana przedmiotu działalności może dotyczyć: wykreślenia całej dotychczasowej treści informacji o przedmiocie działalności i wpisaniu nowego przedmiotu działalności, wykreślenia ty
0
1704
KRS-WM (archiwalny) Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Formularz KRS-WM stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. KRS-WM służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej, w tym celu należy w części I. podać kody wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz z opisem pzedmiotu działaln
0
1712
KRS-W9 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
Wniosek KRS-W9 dotyczy rejestracji fundacja, stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej podejmującej działalność gospodarczą. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo
0
1443
KRS-W9 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
Wniosek KRS-W9 dotyczy rejestracji fundacja, stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej podejmującej działalność gospodarczą. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek mo
0
1440
KRS-ZH (archiwalny) Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZH dotyczy zmiany danych dotyczących połączenia, podziału lub przekształcenia spółki. Formularz składa się jako załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamie
0
1413
Strona 7 z 15

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.