Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

NIP druki do wypełnienia

SFJGKZ Rach-Pp (archiwalny) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką JPK_SF (1)
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grup kapitałowych, z kwotami wyrażonymi w złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdań finansowych i innych
0
2167
SFJGKZ DInfo (archiwalny) Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz nota podatkowa - informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - do skonsolidowanego sprawozdania grup kapitałowych w złotych - z wysyłką JPK_
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Służy do podania dodatkowych informacji i objaśnień, dołączenia załączników w pliku pdf, oraz podania dodatkowych informacjidotyczących r
0
2104
ZAP-3 (5) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
Formularz ZAP-3 (5) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ni
3.7
315 274
ZAP-3 (4) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest płatnikiem podatków nie jest płatnikiem składek n
3.2
207 448
ZAP-3 (3) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest płatnikiem podatków nie jest płatnikiem składek n
4.0
98 950
ZAP-3 (2) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: - jest objęta rejestrem PESEL - nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług - nie jest płatnikiem podatków - nie jest płatnikiem składe
5.0
34 001
ZAP-3 (1) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
Formularz ZAP-3 jest przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie jest płatnikiem podatków nie jest płatnikie
4.9
0
NIP-7 (5) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób: niebędących przedsiębiorcami (niepodlegających wpisowi do CEIDG): prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami poda
4.4
64 967
NIP-7 (4) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (z wysyłką e-Deklaracji)
Formularz przeznaczony dla osób: niebędących przedsiębiorcami (niepodlegających wpisowi do CEIDG): prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami poda
3.7
49 659
NIP-7 (3) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób: niebędących przedsiębiorcami (niepodlegających wpisowi do CEIDG): prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami poda
5.0
37 301
NIP-7 (2) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób: a) niebędących przedsiębiorcami (niepodlegających wpisowi do CEIDG): - prowadzących działalność gospodarczą lub - podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towar
4.7
5179
NIP-7 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
Niniejszy formularz może być składany w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać NIP składającego (poz.1). Numer PESEL należy wypełnić wyłącznie w przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego lub pierwszego zgło
0
4956
NIP-7 (3) - D.2.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Rachunki związane z działalnością
Formularz NIP-7 (2) - Rach stanowi załącznik do formularza NIP-7, który należy wypełnić w przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych rachunków na deklaracji głównej. W załączniku należy podać informacje takie jak: kraj siedziby (oddziału), pełną nazwę banku (oddziału)/SKOK, po
0
1380
NIP-7 (3) - B.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach
Formularz NIP-7 (3) - NI stanowi załącznik do formularza NIP-7, który należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach i gdy zabrakło miejsca na wpisanie dalszych informacji na fo
0
1099
NIP-7 (3) - C.3.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Adresy pozostałych miejsc prowadzenia działalności
W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. Formularz należy wypełnić w przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów.
0
976
NIP-1 (6) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą
Od lutego 2010 r. nie ma możliwości korzystać przy aktualizacji danych firmowych z druku NIP-1. Podobnie nie stosuje się go przy zgłaszaniu firmy do identyfikacji podatnika jako formularza zgłoszeniowego. Jako aktualne formularze rejestracyjne i aktualizacyjne podatnik stosuje:
0
782
NIP-7 (2) - Rach (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Rachunki związane z działalnością
Formularz NIP-7 (2) - Rach stawnowi załacznik do formularza NIP-7, który należy wypełnić w przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych rachunków na deklaracji głównej. W załączniku należy podać inofrmacje takie jak: kraj siedziby (oddziału), pełną nazwę banku (oddziału)/SKOK,
0
532
NIP-7 (2) - NI (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach
Formularz NIP-7 (2) - NI stawnowi załacznik do formularza NIP-7, który należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach i gdy zabrakło miejsca na wpisanie dalszych informacji na f
0
526
NIP-7 (2) - Ad (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Adresy pozostałych miejsc prowadzenia działalności
W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. Fromularz należy wypełnić w przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów.
0
455
NIP-8 (3) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
Formularz NIP-8(3) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. ale aktualnie można go składać jedynie w formie papierowej. Chcąc wysłać NIP-8elektronicznie z kwalifikowanym e-podpisem należy skorzystać z formularzaNIP-8(2). Formularz przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejest
4.5
54 377
Strona 5 z 6

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.