Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

NIP druki do wypełnienia

NIP-8 (3) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
Formularz NIP-8(3) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. ale aktualnie można go składać jedynie w formie papierowej. Chcąc wysłać NIP-8elektronicznie z kwalifikowanym e-podpisem należy skorzystać z formularzaNIP-8(2). Formularz przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejest
4.0
53 149
NIP-8 (2) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
Formularz przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz służy zgłasz
0
26 018
NIP-8 (1) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
Formularz przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz służy zgłasz
4.0
19 329
NIP-8 (1)-C.1 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Rachunki związane z prowadzoną działalnością
Formularz NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz służy
0
3422
NIP-8 (1)-B.4 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Adresy miejsc prowadzenia działalności
Formularz NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz służy
0
2936
NIP-8 (1)-D.3 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Dane wspólnika
Formularz NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz służy
0
1175
NIP-8 (1)-B.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach
Formularz NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz służy
0
892
NIP-8 (1)-D.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-8: Dane wyodrębnionej jednostki wewnętrznej
Formularz NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formularz służy
0
535
NIP-2 (14) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru S
2.0
63 729
NIP-2 (13) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru S
3.5
62 603
NIP-2 (12) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru S
1.7
53 758
NIP-2 (11) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru S
5.0
35 877
NIP-2 (10) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Uwaga: formularz NIP-2 można wysłać elektronicznie tylko w przypadku zgłoszenia aktualizacyjnego. W przypadku, gdy NIP-2 składany jest jako zgłoszenie identyfikacyjne to formularz należy wydrukować i dostarczyć do urzędu w formie papierowej. Formularz przeznaczony dla osób prawn
3.0
27 352
NIP-2 (10) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru S
4.3
24 288
NIP-2 (9) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbo
5.0
7317
NIP-2 (8) (archiwalny) Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
Formularz przeznaczony dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. Termin składania: Zgodnie z art.6, 7 i 9 ustawy. Mie
3.7
4895
NIP-2 (10) - B.7 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Adresy miejsc prowadzenia działalności
W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy sporządzić listę adres
0
2368
NIP-2 (10) - C.1 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Rachunki związane z prowadzoną działalnością
W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać rachunki związane z działalnością. W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy wypełnić załącznik "Rachunki związane z prowadzoną działalnością" i podać informacje zgodnie z zakresem danych określonych w części C.1.2 (poz.
0
2112
NIP-2/A (6) (archiwalny) Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
Formularz "Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu" może być składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2. W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać dane wszystkich wyodręb
0
1350
NIP-2 (10) - D.3 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Dane wspólnika / spółki tworzącej grupę kapitałową
W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 należy podać dane wspólnika / spółki tworzącej grupę kapitałową. W przypadku braku miejsca na wpisanie wszystkich informacji należy sporządzić listę tych informacji odpowiednio, zgodnie z zakresem danych określonych w części D.3. (poz. 103-109)
3.0
1345
Strona 6 z 6

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.