Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

PIT druki do wypełnienia

IFT-1/IFT-1R (10) (od 2013) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Formularz IFT-1 jest sporządzany na wniosek podatnika, natomiast IFT-1R jest sporządzany za cały rok podatkowy. Formularz IFT-1//IFT-1R składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w dwóch egzemplarzach. Pierwszy przeznaczony jest dla podatn
5.0
1765
IFT-1 (10) (od 2013) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Formularz IFT-1 jest sporządzany na wniosek podatnika (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Sporządzenie informacji IFT-1 nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Formularz IFT-1 s
0
1744
IFT-1 (9) (od 2012) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Formularz IFT-1 jest sporządzany na wniosek podatnika (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Sporządzenie informacji IFT-1 nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Formularz IFT-1 s
3.0
1605
IFT-1/IFT-1R (9) (od 2012) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Formularz IFT-1 jest sporządzany na wniosek podatnika, natomiast IFT-1R jest sporządzany za cały rok podatkowy. Formularz IFT-1//IFT-1R składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w dwóch egzemplarzach . Pierwszy przeznaczony jest dla podat
0
1567
IFT-1R (15) (archiwalny) (2019) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (15) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Uwaga: Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryc
5.0
15 077
IFT-1R (14) (archiwalny) (2018-2019) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (14) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Uwaga: Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryc
0
13 022
IFT-1R (13) (archiwalny) (2015, 2016, 2017) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (13) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zrycza
0
8570
IFT-1R (13) (archiwalny) (2018) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (13) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (sporządzany za cały r
0
8130
IFT-1R (11) (2014) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (sporządzany za cały rok podatkowy.) Formularz IFT-1R składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fi
0
2825
IFT-1R (12) (2015) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (sporządzany za cały rok podatkowy.) Formularz IFT-1R składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fi
0
2698
IFT-1R (10) (od 2013) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (sporządzany za cały rok podatkowy.) Formularz IFT-1R składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fi
0
1976
IFT-1R (9) (od 2012) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Informację IFT-1R sporządzają podatnicy, którzy wypłacają zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (sporządzany za cały rok podatkowy.) Formularz IFT-1R składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fi
0
1608
PIT-16/PIT-16S (15) (archiwalny) (2019-2021) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
Formularz PIT-16 (15) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia dz
5.0
10 908
PIT/WZR (1) (archiwalny) (2020) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych
PIT/WZR Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych stanowi załącznik do zeznań PIT-28 i PIT-28S. Termin zapłaty nie może przekroczyć terminów przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o
0
3326
PIT/WZ (1) (archiwalny) (2020) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych
PIT/WZ Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych stanowi załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 26i ust
1.0
5989
PIT-16A (11) (archiwalny) (2020) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (11) wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Formularz składa osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zwana dalej "podatnikiem". Termin składania: do dnia 31 stycznia roku następującego po rok
3.3
85 008
PIT-16A (10) (archiwalny) (2019) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (10) wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku,wzór stosuje się do składek zapłaconych i odliczonych od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz składa osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zwana dal
5.0
61 280
PIT-16A (9) (archiwalny) (2018) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (9) wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Jedną z metod opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest wybór karty podatkowej. Karta stanowi formę zryczałtowanego opodatkowania tzn. wysokość podatku nie jest zależna od wysokości u
2.5
43 727
PIT-16A (9) (archiwalny) (2015-2018) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (9) wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Jedną z metod opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest wybór karty podatkowej. Karta stanowi formę zryczałtowanego opodatkowania tzn. wysokość podatku nie jest zależna od wysokości u
4.0
34 459
PIT-16A (8) (2014) (archiwalny) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Jedną z metod opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest wybór karty podatkowej. Karta stanowi formę zryczałtowanego opodatkowania tzn. wysokość podatku nie jest zależna od wysokości uzyskiwanego przychodu, lecz od: • rodzaju działalności gospo
5.0
10 279
Strona 12 z 24

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.