Praca i kadry

Sortuj według: nazwy | daty ↓ | popularności
 • PFRON INF-Z (archiwalny) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz ...
  Formularz INF-Z składa pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2, 2a 2b lub 2e ustawy. Informację miesięczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20 dnia miesiąca...
  Liczba pobrań: 355
  Brak głosów
 • OoITU Oświadczenie o innych tytułach ubezpieczenia (celem naliczenia prawidłowych składek ...
  Płatnik składek ubezpieczeniowych powinien uzyskać od ubezpieczonego informację o innych (niż podejmowane właśnie zatrudnienie) tytułach ubezpieczenia wpływających na wysokość składek, jakie ma on obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić na rzecz organu...
  Liczba pobrań: 3 270
  Brak głosów
 • UoZK Umowa o zakazie konkurencji
  Umowa o zakazie konkurencji Prawo do ustanowienia zakazu konkurencji wynikać może zarówno ze stosunku pracy, jak również z innych stosunków cywilnoprawnych i dowolności zawieranych umów w obrocie gospodarczym. W przypadku...
  Liczba pobrań: 827
  Brak głosów
 • UoZKT Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy
  Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej...
  Liczba pobrań: 994
  Brak głosów
 • WoPod Wniosek o podwyżkę
  Pracownik i pracodawca mogą zmieniać warunki płacowe zawarte w pierwotnie zawartej umowie o pracę. Dowolność zmiany jest jednak znacząco ograniczona w przypadku obniżania pracownikowi kwoty jego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast pracownik i pracodawca...
  Liczba pobrań: 4 398
  Twoja ocena: Brak Średnia: 1.6 (14 głosów)
 • OPoOZ Oświadczenie pracodawcy o odmowie zgody na łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu ...
  Oświadczenie pracodawcy o odmowie zgody na łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego/urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy Oświadczenie pracodawcy o odmowie uwzględnieniu wniosku o łączenie urlopu z pracą należy przekazać pracownikowi na...
  Liczba pobrań: 492
  Brak głosów
 • OoKzUR Oświadczenie o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka
  W przypadku, gdy matka dziecka zrezygnuje z korzystania z przysługującego jej urlopu rodzicielskiego, ojciec dziecka ma prawo wnioskować o przyznanie mu bezpośrednio po rezygnacji przez matkę dziecka, prawa do korzystania z tego urlopu. Pracodawca,...
  Liczba pobrań: 1 570
  Brak głosów
 • WP (archiwalny) Wzór pisma
  Wzór pisma ( Podanie / Odpowiedź / Wniosek / Informacja) Forma pisemna korzystna jest przede wszystkim ze względów dowodowych. Jeżeli przekazuje się lub wysyła pismo, warto posiadać dowód na to, że trafiło ono do odbiorcy, w...
  Liczba pobrań: 3 726
  Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (1 głos)
 • WoUUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
  Roczne urlopy rodzicielskie funkcjonują od 17 czerwca 2013 r. i obejmują wszystkie dzieci urodzone po 1 stycznia 2013 r. Pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie....
  Liczba pobrań: 906
  Brak głosów
 • WoUŁUM (archiwalny) Wniosek o udzielenie łącznie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a ...
  Wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze należy złożyć nie później niż 14 po porodzie....
  Liczba pobrań: 1 334
  Brak głosów