Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Prawne i sądowe druki do wypełnienia

KRS-WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-WJ stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Jeśli osób reprezentujących zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale jest więcej niż dwie, informacje o nich należy wpisać na kolejnych egzemplarzach
0
2684
KRS-Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej
Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej - Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. - Wnioskodawca wype
0
2659
KRS-ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2657
KRS-W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2611
KRS-WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
Wniosek KRS-WU stanowi załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące czterech członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Dane członków należy wpisywać w języku państwa siedziby. Jeśli członków jest w
1.0
2589
KRS-ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZD dotyczy zmiany danych partnera w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego są
0
2586
KRS-D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Wniosek KRS-D1 dotyczy dokonania wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać
0
2584
WoWZP Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług (VAT)
Podstawową zasadą opodatkowania podatkiem VAT jest zasadna neutralności. Oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (płaconego do urzędu skarbowego) o podatek naliczony - zapłacony przy zakupie towaru bądź usługi. Taki mechanizm powoduje, że podatek
0
2572
KRS-ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZJ stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. KRS-ZJ dotyczy zmiany wpisu reprezentanta podmiotu zagranicznego: wykreślenia jednego i wpisania nowego reprezentanta, zmiany danych reprezentanta, wykreślenia reprezentanta, wpisania n
0
2571
SFJGKZ DInfo (v.1-2) Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz nota podatkowa - informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - do skonsolidowanego sprawozdania grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Służy do podania dodatkowych informacji i objaśnień, dołączenia załączników w pliku pdf, oraz podania dodatkowych informacjidotyczących r
0
2563
KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek
0
2558
KRS-Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2553
KRS-Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2532
KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Formularz KRS-WK1 stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Podczas wypełaniania wniosku w częsci I. należy podać informacje o sposobie reprezentacji podmiotu, która obejmuje: sposób reprezentowania podmiotu przez zarz
0
2524
KUS Księga udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.)
Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub uż
0
2505
KRS-W14 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2497
KRS-W13 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2487
KRS-D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Wniosek KRS-D2 należy złożyć w przypadku zmiany danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zmiana może dotyczyć wykreślenia jednego wierzyciela i wpisania drugiego. KRS-D2 należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamies
0
2481
KRS-Z14 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2481
RZ-1/A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz RZ-1A jest załącznikiem do wniosku o wpis zastawu rejestrowego Adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W polu „Uzupełnienie dotyczy” należy wstawić znak „x’&rsq
0
2474
Strona 9 z 43

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.