Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Sąd druki do wypełnienia

KRS-ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2657
KRS-W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2611
KRS-WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
Wniosek KRS-WU stanowi załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące czterech członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Dane członków należy wpisywać w języku państwa siedziby. Jeśli członków jest w
1.0
2589
KRS-ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZD dotyczy zmiany danych partnera w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego są
0
2586
KRS-D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Wniosek KRS-D1 dotyczy dokonania wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać
0
2584
KRS-ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZJ stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. KRS-ZJ dotyczy zmiany wpisu reprezentanta podmiotu zagranicznego: wykreślenia jednego i wpisania nowego reprezentanta, zmiany danych reprezentanta, wykreślenia reprezentanta, wpisania n
0
2571
SFJGKZ DInfo (v.1-2) Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz nota podatkowa - informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - do skonsolidowanego sprawozdania grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Służy do podania dodatkowych informacji i objaśnień, dołączenia załączników w pliku pdf, oraz podania dodatkowych informacjidotyczących r
0
2563
KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Formularz składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek
0
2558
KRS-Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2553
KRS-Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2532
KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Formularz KRS-WK1 stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Podczas wypełaniania wniosku w częsci I. należy podać informacje o sposobie reprezentacji podmiotu, która obejmuje: sposób reprezentowania podmiotu przez zarz
0
2524
KRS-W14 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2497
KRS-W13 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2487
KRS-D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Wniosek KRS-D2 należy złożyć w przypadku zmiany danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zmiana może dotyczyć wykreślenia jednego wierzyciela i wpisania drugiego. KRS-D2 należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamies
0
2481
KRS-Z14 (archiwalny) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2481
RZ-1/A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz RZ-1A jest załącznikiem do wniosku o wpis zastawu rejestrowego Adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W polu „Uzupełnienie dotyczy” należy wstawić znak „x’&rsq
0
2474
SFJGKZ ZZKP (v.1-2) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym do sprawozdania finansowego grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2469
KRS-W12 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
Od 1 lipca 2021 wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS trzeba składać elektronicznie za pośrednictwem systemu https://prs.ms.gov.pl/ Natomiast podmioty jak stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe, fundacje i SP ZOZ mogą składać wnioski w formie papierowej, ale
0
2463
SFJGKZ RZiS-WK (v.1-2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) do sprawozdania finansowego dla grup kapitałowych w złotych - z wysyłką pliku xml JPK_SF
Ten formularz jest załącznikiem do elektronicznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z kwotami wyrażonymiw złotych. Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdańfinansowych i innych do
0
2447
KRS-WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Wniosek KRS-WI stanowi załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące pięciu dyrektorów wykonawczych. Jeśli dyrektorów posiadających prawo do reprezentowania spółki, którzy nie wcho
0
2443
Strona 7 z 22

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.