Umowy, pisma, wnioski

Sortuj według: nazwy | daty ↑ | popularności
 • USS Umowa sprzedaży samochodu
  Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż auta wiąże się z dodatkowymi obowiązkami: Wyrejestrowaniem...
  Liczba pobrań: 30 363
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (12 głosów)
 • PO Pozew
  Pozew cywilny powinien spełniać warunki formalne w stopniu, który pozwala uznać pismo za pismo procesowe. Pozew powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli...
  Liczba pobrań: 7 890
  Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
 • WoZDPB-Po Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Poznań
  Z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę może wystąpić inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Do wniosku nalezy dołączyć: ostateczna decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z...
  Liczba pobrań: 416
  Brak głosów
 • WoZDPB-mT (archiwalny) Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zmian oraz zmianę pozwolenia na budowę ...
  Od 20 sierpnia 2015 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015.1146), obowiązują nowe druki - "Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)" oraz oświadczenie o posiadanym prawie do...
  Liczba pobrań: 485
  Brak głosów
 • WoZDPB-mWr (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę miasto Wrocław
  Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Wnioskodawcą może być inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.   Uwagi: Decyzja o...
  Liczba pobrań: 485
  Brak głosów
 • WoWPBR-Op (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Opole
  Formularz archwialny, obowiązywał do 03.09.2013 r. Aktualnie obowiązujące formularze dostępne są w bazie formularzy fillUp pod nazwami: Wniosek o pozwolenie na budowę oraz Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.
  Liczba pobrań: 275
  Brak głosów
 • ZUS IOPP Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  1. Punkt I.1 Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc – wymagane jest podanie pełnej nazwy przedsiębiorstwa albo imienia i nazwiska podmiotu ubiegającego się o pomoc 2. Punkt I.2 Adres zamieszkania lub...
  Liczba pobrań: 569
  Brak głosów
 • Po Pełnomocnictwo
  Jeżeli nie jest możliwe osobiste załatwienie danej sprawy (np. podpisanie umowy lub odebranie jakiegoś dokumentu), wówczas dana czynność prawna może być dokonana w naszym imieniu przez inną osobę, której udzielimy pełnomocnictwa -...
  Liczba pobrań: 44 165
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.6 (55 głosów)
 • OWFO Oświadczenie / zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...
  Oświadczenie / zawiadomienie należy złożyć do Naczelnika urzędu skarbowego. Ten wzór oświadczenia jest uniwersalnym wzorem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania: - dla osób prowadzących samodzielnie pozarolniczą działalność...
  Liczba pobrań: 10 520
  Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (4 głosy)
 • WoWZZ-B Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu lub braku osób zameldowanych pod ...
  Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych o zameldowaniu/o wymeldowaniu/ o ilości zameldowanych, dowód osobisty lub paszport, jeśli wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu –...
  Liczba pobrań: 740
  Brak głosów