Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

VAT druki do wypełnienia

SZ (1p) (archiwalny) Specyfikacja zamówienia (Pro forma) - 1 pozycja
Określenie szczegółów zamówienia (specyfikacja) pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie ilości oraz rodzaju zamawianych towarów. Służy ona przekazaniu odbiorcy zamawiającemu informacji, w jaki sposób i jakiej jakości zamówienie ma zostać spełnione i dostarczone lub postawione do o
0
1238
PWS-1 (2) Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji
Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodzeRozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621), sk
0
1232
DRA-2 (1) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych
Zbiorczą deklarację składapodmiot zobowiązany do wniesienia opłaty, o której mowa w art13 ust. 1 ustawy. Termin składania:Do l20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upływa termin na wystawienie faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usłu
0
1216
VAP-Z (1) Zgłoszenie o zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Notification of discontinuation or suspension of supplying occasional international carriage services - Anmeldung über Aufhören oder Aufhebung
Zgłoszenie o zaprzestaniu lub zawieszeniu wykonywania usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Notification of discontinuation or suspension of supplying occasional international carriage services - Anmeldung über Aufhören oder Aufhebung des Erbringens der Dienst
0
1208
PWS-2 (2) Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji
Wzory formularzy PWS-1 i PWS-2, określone w drodzeRozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznań o wysokości tego podatku (Dz.U. 2020 poz. 621), sk
0
1141
WoPZP (VAT) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług
Standardowy termin na zwrot podatku od towarów i usług wynosi 60 dni. Ten sam 60 dniowy termin zwrotu dotyczy podatników, którzy dokonują czynności opodatkowanych poza terytorium Polski, lecz nie dokonują ich w Polsce w danym okresie. Żeby okres ten został dotrzymany niezbędne j
0
1121
VAT-13 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
Formularz VAT-13 (2) składają przedstawiciele podatkowi, o których mowa w art. 18d ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatnika w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym. Miejscem składania deklaracji jest Urz
5.0
1121
INTRASTAT-P Deklaracja INTRASTAT przywóz
INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informac
0
1071
JPK_MAG (1) Magazyn - wysyłka JPK
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
4.0
1070
VIN-D (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (OSS)
Deklaracje dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej (VIN-D) składają podmioty zagraniczne, o których mowa art. 132 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska. Deklaracje składa się za okresy kwartalne w termin
0
1023
VAP-1en (1) VALUE ADDED TAX RETURN
VALUE ADDED TAX RETURN hereinafter referred to as „the Act”. Submitted by: The taxable persons who provide in Poland exclusively the international carriage services by road referring to occasional carriage of passengers by buses registered in the Member State other th
0
1007
ZnPDzK Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych
Z dniem 24 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie kas rejestrujących, określające m.in. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. kas fiskalnych. Druk ZnPDzK, czyli Wniosek o wy
0
893
FVZ(n) (archiwalny) Faktura zaliczkowa (liczona od cen jednostkowych netto)
Fakturą dokumentować należy otrzymanie przez podatnika podatku VAT całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, dokonywanej na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej (z państw UE) lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej nie
0
866
Obj VAT Objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczaniach towarów w procedurze magazynu call-off stock (VAT-UE)
Informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock składają podatnicy podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
1.3
859
FV-MK(n) (archiwalny) Faktura VAT - metoda kasowa (liczona od cen jednostkowych netto)
Podatnicy rozliczający podatek VAT ma możliwość zdecydować się na szczególną metodę rozliczania tego podatku, zwaną metodą kasową. W przypadku tej formy wystawiane przez niego faktury muszą zawierać dopisek „metoda kasowa”. Wynika to ze specyfiki naliczania podatku u
0
852
JPK_EWP (2) Ewidencja przychodów - wysyłka JPK
Wersja obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r. Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany
0
836
WOTPV Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od towarów i usług
Odroczenie terminu zapłaty podatku stanowi nadzwyczajną metodę przesunięcia terminu zapłaty zobowiązania podatkowego. Niesie ono za sobą obowiązek zapłaty opłaty prolongacyjnej w wysokości połowy odsetek za zwłokę za okres odroczenia. Wniosek powinien zawierać motywy odroczenia u
0
817
FV-SC(n) (I-XII 2013) (archiwalny) Faktura VAT netto (dla sprzedaży ciągłej)
Podatnicy zobowiązani są dokumentować wykonywanie czynności wystawiając w tym celu faktury VAT (netto). Opodatkowanie podatkiem VAT oznacza, że najpierw wyznacza się podstawę naliczenia podatku (kwotę netto), a następnie wylicza się podatek według właściwej stawki. Tak samo wyglą
0
812
WoZV(60) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni
Prowadząc działalność opodatkowaną podatkiem VAT można w okresie rozliczeniowym wykazać więcej czynności dokonanych na swoją rzecz z tytułu których pozostaje się nabywcą towarów i usług, niż tych, które wykonuje się na rzecz kontrahentów. Sytuacja taka powoduje nadwyżkę podatku
1.0
808
WoZV(180) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 180 dni
Podatnik, który nie dokonuje czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz poza tym terytorium ma możliwość złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie standardowym 180 dni. Wniosek taki złożony może być z trzech przyczyn. Po pierwsze, możliw
0
790
Strona 8 z 16

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.