Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS druki do wypełnienia

Składając wnioski i deklaracje ZUS online, możesz zaoszczędzić sporo czasu. To wygodna forma załatwiania spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli chcesz dopełnić formalności bez wizyty w urzędzie, skorzystaj z naszej oferty. Dostępne w niej druki ZUS do pobrania to m.in. deklaracje rozliczeniowe, zgłoszenia do ubezpieczeń, zaświadczenia, wnioski i raporty. Możesz je wypełnić online i błyskawicznie wysłać do PUE ZUS. Znajdziesz je u nas także w przeznaczonej do wydruku wersji.

ZUS US-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek należy wypełnić, jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną i potrzebne Ci są informacje z Twojego konta w ZUS. Zaznacz zaświadczenie, jeżeli inny urząd wymaga potwierdzenia danych z Twojego konta w ZUS lub zaznacz informacja, jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną i potrzebne Ci są info
4.7
6748
ZUS USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego/spadkodawcy/osoby małoletniej/współmałżonka - z wysyłką do PUE ZUS
Składając formularz USS osoba zainteresowana (osoba uprawniona lub spadkobierca, małoletni, współmałżonek - w zakresie wspólności majątkowej) zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o transfer lub wypłatę środków, które został zgromadzone na subkoncie osoby ubezpieczonej. S
3.7
6745
ZUS ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres - z wysyłką do PUE ZUS
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 21 sierpnia 2018 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki.
0
6724
ZUS RD-3 (archiwalny) Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek należy wypełnić, jeżeli chcesz otrzymać informację o stanie konta rozliczeniowego. Dowiesz się z niej o kwocie zadłużenia, kwocie nadpłaconych składek lub o zerowym stanie konta. Instrukcja wypełniania 1. Wypełnij WIELKIMI LIT
0
6656
ZAS-W (5) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na wniosek zainteresowanego podatnika, na podstawie ewidencji księgowej danych podatkowych. Dotyczy : 1. Osób fizycznych, 2. Osób prawnych, 3. Jednostek organizacyjnych nieposiadających os
0
6649
ZUS ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres - z wysyłką do PUE ZUS
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 07.02.2022 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki. Podst
0
6648
ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
Formularz ZUS RSA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA deklaracja rozliczeniowa. Płatnik składek sporządza formularz ZUS RSA w celu przekazania informacji: o wypłaconych świadczeniach, o przerwach w opłacaniu składek. Na formularzu ZUS RSA płatnik sporządza: raport
3.3
6567
RKPZ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
Formularz Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej w pierwszej części powinien zawierać podstawowe informacje takie jak: imię i nazwisko delegowanego, stanowisko służbowe, cel podróży, miejscowość i kraj docelowy oraz środek transportu. W kolejnej części należy podać czas podró
0
6483
ZUS EKP (archiwalny) Wniosek w sprawie kapitału początkowego
Kapitał początkowy wyliczany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie i kiedy zostanie wydana decyzja ustalająca jego wysokość. Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które:
2.8
6474
ZUS ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy - wersja papierowa
ZAS-53 jest wnioskiem składanym dla przyznania zasiłku chorobowego na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej zwolnienia lekarskiego za dalszy okres nieprzerwanej zdolności do pracy lub również w przypadku zachorowania po ustaniu zatrudnienia/tytułu ubezpieczenia (na podsta
0
6461
ZUS US-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek US-2 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach). Deklarację może złożyć osoba wykonująca w/w pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. W formularzu należy wskazać dan
4.0
6460
ZUS EUZ Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
ZUS EUZ to wniosek, za pomocą którego możliwe jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wskazanych członków rodziny lub ich wyrejestrowanie (jeśli członek lub członkowie zostali uprzednio zgłoszeni do ubezpieczenia). W myśl informacji zawartej do wniosku, za członków rodziny u
0
6415
ZUS EZP (archiwalny) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce - wersja papierowa
Wypełnij ten wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz: zgłosić nam zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego, – zgłosić, żebyśmy przekazywali Twoje świadczenie na rachunek bankowy. Na podstawie tego wniosku zmienimy Twoje dane w ZUS. Jeśli mieszkasz za
0
6370
ZUS RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
Formularz RZS-P zastąpił drukZUS-EZS-P. Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że
1.5
6354
ZUS ZAS-53 (archiwalny) Wniosek o zasiłek chorobowy - wersja papierowa
ZAS-53 jest wnioskiem składanym dla przyznania zasiłku chorobowego na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej zwolnienia lekarskiego za dalszy okres nieprzerwanej zdolności do pracy lub również w przypadku zachorowania po ustaniu zatrudnienia/tytułu ubezpieczenia (na podsta
0
6188
ZUS ZCZ Wniosek o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej - wersja papierowa
ZUS ZCZ jestwnioskiem o zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej. Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej przysługuje, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała w ciągu: 14 dni
0
6041
ZUS RSP-D (archiwalny) Korekta wniosku o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (wniosek złożony przed 01.07.2020)
Nowy wniosek RSP-D Korekta wniosku składasz wyłącznie papierowo jeżeli zmiana dotyczy wniosku złożonego przed 1 lipca 2020 r. W takim przypadku musisz złożyć korektę wniosku o świadczenie postojowe dla działalności. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospod
0
5872
ZUS RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek - wersja papierowa
Formularz RZS-P zastąpił drukZUS-EZS-P. Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że
0
5847
ZUS ZAS-12 (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 21 sierpnia 2018 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki.
0
5819
ZUS Z-12 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - wersja papierowa
Co załatwisz tym wnioskiem Gdy złożysz ten wniosek, ustalimy Twoje uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i wysokość zasiłku. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje Ci jeśli pokryłeś koszty pogrzebu: osoby, która miała prawo do emerytury lub renty, w tym członka rodziny takiej osoby,
0
5725
Strona 5 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.