Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ERP-6 (archiwalny) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11614491</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect586>[PESEL]</rect586>
       <rect586_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</rect586_4>
       <rect586_4_0>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</rect586_4_0>
       <rect586_4_9>[pierwszeImie]</rect586_4_9>
       <rect586_4_9_8>[nazwisko]</rect586_4_9_8>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p2_1>[data]</p2_1>
       <p3_1>[nazwaPelna]</p3_1>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p3_1a>[Pole tekstowe]</p3_1a>
       <p1_2>[data]</p1_2>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p3_2>[nazwaPelna]</p3_2>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p3_2a>[Pole tekstowe]</p3_2a>
       <p1_3>[data]</p1_3>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p3_3>[nazwaPelna]</p3_3>
       <p4_3>[pole wielowierszowe]</p4_3>
       <p3_3a>[Pole tekstowe]</p3_3a>
       <p1_4>[data]</p1_4>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p3_7>[nazwaPelna]</p3_7>
       <p4_4>[pole wielowierszowe]</p4_4>
       <p3_4a>[Pole tekstowe]</p3_4a>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p3_5>[nazwaPelna]</p3_5>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <p3_5a>[Pole tekstowe]</p3_5a>
       <p1_6>[data]</p1_6>
       <p2_6>[data]</p2_6>
       <p3_6>[nazwaPelna]</p3_6>
       <p4_6>[pole wielowierszowe]</p4_6>
       <p3_6a>[Pole tekstowe]</p3_6a>
       <p1_7>[data]</p1_7>
       <p2_7>[data]</p2_7>
       <p3_>[nazwaPelna]</p3_>
       <p4_7>[pole wielowierszowe]</p4_7>
       <p3_7a>[Pole tekstowe]</p3_7a>
       <p1_8>[data]</p1_8>
       <p2_8>[data]</p2_8>
       <p3_8>[nazwaPelna]</p3_8>
       <p4_8>[pole wielowierszowe]</p4_8>
       <p3_8a>[Pole tekstowe]</p3_8a>
       <p1_9>[data]</p1_9>
       <p2_9>[data]</p2_9>
       <p3_9>[nazwaPelna]</p3_9>
       <p4_9>[pole wielowierszowe]</p4_9>
       <p3_9a>[Pole tekstowe]</p3_9a>
       <p1_10>[data]</p1_10>
       <p2_10>[data]</p2_10>
       <p3_10>[nazwaPelna]</p3_10>
       <p4_10>[pole wielowierszowe]</p4_10>
       <p3_10a>[Pole tekstowe]</p3_10a>
       <p1_11>[data]</p1_11>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p3_11>[nazwaPelna]</p3_11>
       <p4_11>[pole wielowierszowe]</p4_11>
       <p3_11a>[Pole tekstowe]</p3_11a>
       <p1_12>[data]</p1_12>
       <p2_12>[data]</p2_12>
       <p3_12>[nazwaPelna]</p3_12>
       <p4_12>[pole wielowierszowe]</p4_12>
       <p3_12a>[Pole tekstowe]</p3_12a>
       <p1_13>[data]</p1_13>
       <p2_13>[data]</p2_13>
       <p3_13>[nazwaPelna]</p3_13>
       <p4_13>[pole wielowierszowe]</p4_13>
       <p3_13a>[Pole tekstowe]</p3_13a>
       <p1_14>[data]</p1_14>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <p3_14>[nazwaPelna]</p3_14>
       <p4_14>[pole wielowierszowe]</p4_14>
       <p3_14a>[Pole tekstowe]</p3_14a>
       <p1_15>[data]</p1_15>
       <p2_15>[data]</p2_15>
       <p3_15>[nazwaPelna]</p3_15>
       <p4_15>[pole wielowierszowe]</p4_15>
       <p3_15a>[Pole tekstowe]</p3_15a>
       <rect964_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4>
       <p5>[data]</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERP-6 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11614491</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect586>23050608219</rect586>
       <rect586_4>1</rect586_4>
       <rect586_4_0>NR-4321</rect586_4_0>
       <rect586_4_9>Jan</rect586_4_9>
       <rect586_4_9_8>Kowalski</rect586_4_9_8>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p2_1>30-10-1990</p2_1>
       <p3_1>Pełna nazwa testowa</p3_1>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p3_1a>test pola tekstowego</p3_1a>
       <p1_2>30-10-1990</p1_2>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p3_2>Pełna nazwa testowa</p3_2>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p3_2a>test pola tekstowego</p3_2a>
       <p1_3>30-10-1990</p1_3>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p3_3>Pełna nazwa testowa</p3_3>
       <p4_3>to jest pole wielowierszowe</p4_3>
       <p3_3a>test pola tekstowego</p3_3a>
       <p1_4>30-10-1990</p1_4>
       <p2_4>30-10-1990</p2_4>
       <p3_7>Pełna nazwa testowa</p3_7>
       <p4_4>to jest pole wielowierszowe</p4_4>
       <p3_4a>test pola tekstowego</p3_4a>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p2_5>30-10-1990</p2_5>
       <p3_5>Pełna nazwa testowa</p3_5>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <p3_5a>test pola tekstowego</p3_5a>
       <p1_6>30-10-1990</p1_6>
       <p2_6>30-10-1990</p2_6>
       <p3_6>Pełna nazwa testowa</p3_6>
       <p4_6>to jest pole wielowierszowe</p4_6>
       <p3_6a>test pola tekstowego</p3_6a>
       <p1_7>30-10-1990</p1_7>
       <p2_7>30-10-1990</p2_7>
       <p3_>Pełna nazwa testowa</p3_>
       <p4_7>to jest pole wielowierszowe</p4_7>
       <p3_7a>test pola tekstowego</p3_7a>
       <p1_8>30-10-1990</p1_8>
       <p2_8>30-10-1990</p2_8>
       <p3_8>Pełna nazwa testowa</p3_8>
       <p4_8>to jest pole wielowierszowe</p4_8>
       <p3_8a>test pola tekstowego</p3_8a>
       <p1_9>30-10-1990</p1_9>
       <p2_9>30-10-1990</p2_9>
       <p3_9>Pełna nazwa testowa</p3_9>
       <p4_9>to jest pole wielowierszowe</p4_9>
       <p3_9a>test pola tekstowego</p3_9a>
       <p1_10>30-10-1990</p1_10>
       <p2_10>30-10-1990</p2_10>
       <p3_10>Pełna nazwa testowa</p3_10>
       <p4_10>to jest pole wielowierszowe</p4_10>
       <p3_10a>test pola tekstowego</p3_10a>
       <p1_11>30-10-1990</p1_11>
       <p2_11>30-10-1990</p2_11>
       <p3_11>Pełna nazwa testowa</p3_11>
       <p4_11>to jest pole wielowierszowe</p4_11>
       <p3_11a>test pola tekstowego</p3_11a>
       <p1_12>30-10-1990</p1_12>
       <p2_12>30-10-1990</p2_12>
       <p3_12>Pełna nazwa testowa</p3_12>
       <p4_12>to jest pole wielowierszowe</p4_12>
       <p3_12a>test pola tekstowego</p3_12a>
       <p1_13>30-10-1990</p1_13>
       <p2_13>30-10-1990</p2_13>
       <p3_13>Pełna nazwa testowa</p3_13>
       <p4_13>to jest pole wielowierszowe</p4_13>
       <p3_13a>test pola tekstowego</p3_13a>
       <p1_14>30-10-1990</p1_14>
       <p2_14>30-10-1990</p2_14>
       <p3_14>Pełna nazwa testowa</p3_14>
       <p4_14>to jest pole wielowierszowe</p4_14>
       <p3_14a>test pola tekstowego</p3_14a>
       <p1_15>30-10-1990</p1_15>
       <p2_15>30-10-1990</p2_15>
       <p3_15>Pełna nazwa testowa</p3_15>
       <p4_15>to jest pole wielowierszowe</p4_15>
       <p3_15a>test pola tekstowego</p3_15a>
       <rect964_4></rect964_4>
       <p5>30-10-1990</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>