Pola formularza

Formularz: KRUS UD-24A (archiwalny) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwiePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11664565</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_3>[KodPocztowy]</p2_3>
       <p2_4>[Poczta]</p2_4>
       <p3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3>
       <p4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6>
       <p7>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p7>
       <p8>[Dokument wydany przez]</p8>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>[kod pocztowy]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[poczta]</p13_subfield_1>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[miejscowość]</p15>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>
       <p17_subfield_0>[imię]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[nazwisko]</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>[miejscowość]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[ulica]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>[nr domu]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[nr lokalu]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>[poczta]</p18_subfield_5>
       <p19>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p19>
       <p20>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p20>
       <p21>[Dokument wydany przez]</p21>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 ]</p21_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 ]</p27_>
       <p24>[miejscowość]</p24>
       <p25>[data]</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS UD-24A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11664565</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_3>61-155</p2_3>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p3>10</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>NR-4321</p7>
       <p8>Prezydent m. Poznania</p8>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>61-155</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Poznań</p13_subfield_1>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>30-10-2014</p16>
       <p17_subfield_0>Jan</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Kowalski</p17_subfield_1>
       <p18_subfield_0>Poznań</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Strzelecka</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>1</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>1</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>61-155</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>Poznań</p18_subfield_5>
       <p19>1</p19>
       <p20>NR-4321</p20>
       <p21>Prezydent m. Poznania</p21>
       <p21_>1</p21_>
       <_>1</_>
       <p27_>1</p27_>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>