Pola formularza

Formularz: KRUS UD-24 Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcząPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11664578</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p7>
       <p7_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p7_1>
       <p8>[Dokument wydany przez]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p11_2>[MiejscowoscDzial]</p11_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 ]</p11_>
       <p12>[data]</p12>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 ]</p13_>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 ]</p15_>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 2 3 ]</p21_>
       <p22>[miejscowość]</p22>
       <p23>[data]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS UD-24</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11664578</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>1</p7>
       <p7_1>NR-4321</p7_1>
       <p8>Prezydent m. Poznania</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p11_2>Poznań</p11_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>30-10-1990</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>