Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EW_JPK_VAT (3) (archiwalny) JPKomat - kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - z wysyłką JPK_VAT (3)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11720624</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect964_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4>
       <NIP>[NIP]</NIP>
       <rect964_4_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4_4>
       <Email>[Mail]</Email>
       <rect964>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <rect964_4_40>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect964_4_40>
       <Miesiac>[Miesiąc na druku]</Miesiac>
       <Rok>[rok]</Rok>
       <DataOd>[data]</DataOd>
       <DataDo>[data]</DataDo>
       <UrzadSkarbowy>[pole wielowierszowe]</UrzadSkarbowy>
       <CelZlozenia_>[Wartość wyboru w polu CelZlozenia. Dostępne wartości: 1 2 ]</CelZlozenia_>
       <CelZlozenia>[Pole integer - wartość liczbowa]</CelZlozenia>
       <RodzajPodatnika_>[Wartość wyboru w polu RodzajPodatnika. Dostępne wartości: 1 2 ]</RodzajPodatnika_>
       <daneOsoby_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</daneOsoby_subfield_>
       <daneOsoby_subfield_1>[nazwisko]</daneOsoby_subfield_1>
       <daneOsoby_subfield_0>[imię]</daneOsoby_subfield_0>
       <daneOsoby_subfield_2>[data urodzenia]</daneOsoby_subfield_2>
       <nazwaPelna>[nazwaPelna]</nazwaPelna>
       <REGON>[REGON]</REGON>
       <KodKraju>[KodKraju]</KodKraju>
       <Wojewodztwo>[Wojewodztwo]</Wojewodztwo>
       <Powiat>[Powiat]</Powiat>
       <Gmina>[Gmina]</Gmina>
       <Ulica>[Ulica]</Ulica>
       <NrDomu>[NrDomu]</NrDomu>
       <NrLokalu>[NrLokalu]</NrLokalu>
       <Miejscowosc>[Miejscowosc]</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>[KodPocztowy]</KodPocztowy>
       <Poczta>[Poczta]</Poczta>
       <rect2431>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2431>
       <PodatekNalezny>[Pole kwoty]</PodatekNalezny>
       <LiczbaWierszyZakupow>[Pole integer - wartość liczbowa]</LiczbaWierszyZakupow>
       <jpk_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</jpk_4>
       <LiczbaWierszySprzedazy>[Pole integer - wartość liczbowa]</LiczbaWierszySprzedazy>
       <PodatekNaliczony>[Pole kwoty]</PodatekNaliczony>
       <jpk>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</jpk>
       <CzySprawdzonoNrNIP>[Pole tekstowe]</CzySprawdzonoNrNIP>
       <butvat7>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</butvat7>
       <butvat7_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</butvat7_4>
       <butvat7_5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</butvat7_5>
       <przeliczBut1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</przeliczBut1>
       <maska1>[pole wyświetlające tylko tekst]</maska1>
       <p13_3_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p13_3_4>
       <przeliczBut2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</przeliczBut2>
       <maska2>[pole wyświetlające tylko tekst]</maska2>
       <K_10>[Pole kwoty]</K_10>
       <K_11>[Pole kwoty]</K_11>
       <K_12>[Pole kwoty]</K_12>
       <K_13>[Pole kwoty]</K_13>
       <K_14>[Pole kwoty]</K_14>
       <K_15>[Pole kwoty]</K_15>
       <K_16>[Pole kwoty]</K_16>
       <K_17>[Pole kwoty]</K_17>
       <K_18>[Pole kwoty]</K_18>
       <K_19>[Pole kwoty]</K_19>
       <K_20>[Pole kwoty]</K_20>
       <K_21>[Pole kwoty]</K_21>
       <K_22>[Pole kwoty]</K_22>
       <K_23>[Pole kwoty]</K_23>
       <K_24>[Pole kwoty]</K_24>
       <K_25>[Pole kwoty]</K_25>
       <K_26>[Pole kwoty]</K_26>
       <K_27>[Pole kwoty]</K_27>
       <K_28>[Pole kwoty]</K_28>
       <K_29>[Pole kwoty]</K_29>
       <K_30>[Pole kwoty]</K_30>
       <K_31>[Pole kwoty]</K_31>
       <K_32>[Pole kwoty]</K_32>
       <K_33>[Pole kwoty]</K_33>
       <K_34>[Pole kwoty]</K_34>
       <K_35>[Pole kwoty]</K_35>
       <K_36>[Pole kwoty]</K_36>
       <K_37>[Pole kwoty]</K_37>
       <K_38>[Pole kwoty]</K_38>
       <K_39>[Pole kwoty]</K_39>
       <K_43>[Pole kwoty]</K_43>
       <K_44>[Pole kwoty]</K_44>
       <K_45>[Pole kwoty]</K_45>
       <K_46>[Pole kwoty]</K_46>
       <K_47>[Pole kwoty]</K_47>
       <K_48>[Pole kwoty]</K_48>
       <K_49>[Pole kwoty]</K_49>
       <K_50>[Pole kwoty]</K_50>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EW_JPK_VAT (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>11720624</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect964_4></rect964_4>
       <NIP>8875155741</NIP>
       <rect964_4_4></rect964_4_4>
       <Email>test@test.pl</Email>
       <rect964></rect964>
       <refreshForm></refreshForm>
       <rect964_4_40></rect964_4_40>
       <Miesiac>9</Miesiac>
       <Rok>2013</Rok>
       <DataOd>30-10-1990</DataOd>
       <DataDo>12</DataDo>
       <UrzadSkarbowy>to jest pole wielowierszowe</UrzadSkarbowy>
       <CelZlozenia_>1</CelZlozenia_>
       <CelZlozenia>10</CelZlozenia>
       <RodzajPodatnika_>1</RodzajPodatnika_>
       <daneOsoby_subfield_>2</daneOsoby_subfield_>
       <daneOsoby_subfield_1>Kowalski</daneOsoby_subfield_1>
       <daneOsoby_subfield_0>Jan</daneOsoby_subfield_0>
       <daneOsoby_subfield_2>30-10-1985</daneOsoby_subfield_2>
       <nazwaPelna>Pełna nazwa testowa</nazwaPelna>
       <REGON>773461194</REGON>
       <KodKraju>PL</KodKraju>
       <Wojewodztwo>wielkopolskie</Wojewodztwo>
       <Powiat>poznański</Powiat>
       <Gmina>Poznań</Gmina>
       <Ulica>Strzelecka</Ulica>
       <NrDomu>1</NrDomu>
       <NrLokalu>1</NrLokalu>
       <Miejscowosc>Poznań</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>61-155</KodPocztowy>
       <Poczta>Poznań</Poczta>
       <rect2431></rect2431>
       <PodatekNalezny>10</PodatekNalezny>
       <LiczbaWierszyZakupow>10</LiczbaWierszyZakupow>
       <jpk_4></jpk_4>
       <LiczbaWierszySprzedazy>10</LiczbaWierszySprzedazy>
       <PodatekNaliczony>10</PodatekNaliczony>
       <jpk></jpk>
       <CzySprawdzonoNrNIP>test pola tekstowego</CzySprawdzonoNrNIP>
       <butvat7></butvat7>
       <butvat7_4></butvat7_4>
       <butvat7_5></butvat7_5>
       <przeliczBut1></przeliczBut1>
       <maska1></maska1>
       <p13_3_4></p13_3_4>
       <przeliczBut2></przeliczBut2>
       <maska2></maska2>
       <K_10>10</K_10>
       <K_11>10</K_11>
       <K_12>10</K_12>
       <K_13>10</K_13>
       <K_14>10</K_14>
       <K_15>10</K_15>
       <K_16>12</K_16>
       <K_17>10</K_17>
       <K_18>12</K_18>
       <K_19>10</K_19>
       <K_20>12</K_20>
       <K_21>10</K_21>
       <K_22>10</K_22>
       <K_23>10</K_23>
       <K_24>20</K_24>
       <K_25>10</K_25>
       <K_26>20</K_26>
       <K_27>10</K_27>
       <K_28>20</K_28>
       <K_29>10</K_29>
       <K_30>10</K_30>
       <K_31>10</K_31>
       <K_32>10</K_32>
       <K_33>20</K_33>
       <K_34>10</K_34>
       <K_35>20</K_35>
       <K_36>20</K_36>
       <K_37>10</K_37>
       <K_38>10</K_38>
       <K_39>10</K_39>
       <K_43>10</K_43>
       <K_44>3</K_44>
       <K_45>10</K_45>
       <K_46>4</K_46>
       <K_47>5</K_47>
       <K_48>5</K_48>
       <K_49>6</K_49>
       <K_50>21</K_50>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>