Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS DG-1 (2018) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12041456</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_4>[Mail]</p0_4>
       <p1_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_1_2>
       <p1_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_2_2>
       <p1_3_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_3_1>
       <p1_3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_3_2>
       <p1_4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_4_1>
       <p1_4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_4_2>
       <p1_5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_5_1>
       <p1_5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_5_2>
       <p1_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6_1>
       <p1_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_2>
       <p1_8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_8_2>
       <p1_9_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_9_1>
       <p1_9_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_9_2>
       <p1_10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_10_1>
       <p1_10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_10_2>
       <p1_11_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_11_2>
       <p1_12_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_12_1>
       <p1_12_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_12_2>
       <p1_13_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_13_1>
       <p1_13_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_13_2>
       <p1_14_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_14_1>
       <p1_14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_14_2>
       <p1_15_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_15_1>
       <p1_15_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_15_2>
       <p1_16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_16_1>
       <p1_16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_16_2>
       <p1_17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_17_1>
       <p1_17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_17_2>
       <p1_18_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p1_18_1>
       <p2_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_1_2>
       <p2_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_2_2>
       <p2_3_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_3_2>
       <p2_4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_4_2>
       <p2_5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_5_1>
       <p2_6_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_6_1>
       <p2_7_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p2_7_1>
       <p3_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1_1>
       <p3_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2_2>
       <p3_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_2>
       <p3_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4_2>
       <p3_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_5_2>
       <p4_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_1>
       <p4_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_1>
       <p4_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_2>
       <p4_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_2>
       <p4_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_3>
       <p4_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_3>
       <p4_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_4>
       <p4_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_4>
       <p4_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_5>
       <p4_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_5>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_4>
       <p4_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_6>
       <p4_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_6>
       <p4_1_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_7>
       <p4_2_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_7>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_1_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_8>
       <p4_2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2_8>
       <p4_1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_9>
       <p4_1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1_10>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p0_6>[Mail]</p0_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS DG-1 (2018)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12041456</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_4>test@test.pl</p0_4>
       <p1_1_1>10</p1_1_1>
       <p1_1_2>10</p1_1_2>
       <p1_2_1>10</p1_2_1>
       <p1_2_2>10</p1_2_2>
       <p1_3_1>10</p1_3_1>
       <p1_3_2>10</p1_3_2>
       <p1_4_1>10</p1_4_1>
       <p1_4_2>10</p1_4_2>
       <p1_5_1>10</p1_5_1>
       <p1_5_2>10</p1_5_2>
       <p1_6_1>10</p1_6_1>
       <p1_7_1>10</p1_7_1>
       <p1_7_2>10</p1_7_2>
       <p1_8_2>10</p1_8_2>
       <p1_9_1>10</p1_9_1>
       <p1_9_2>10</p1_9_2>
       <p1_10_1>10</p1_10_1>
       <p1_10_2>10</p1_10_2>
       <p1_11_2>10</p1_11_2>
       <p1_12_1>10</p1_12_1>
       <p1_12_2>10</p1_12_2>
       <p1_13_1>10</p1_13_1>
       <p1_13_2>10</p1_13_2>
       <p1_14_1>10</p1_14_1>
       <p1_14_2>10</p1_14_2>
       <p1_15_1>10</p1_15_1>
       <p1_15_2>10</p1_15_2>
       <p1_16_1>10</p1_16_1>
       <p1_16_2>10</p1_16_2>
       <p1_17_1>10</p1_17_1>
       <p1_17_2>10</p1_17_2>
       <p1_18_1>10</p1_18_1>
       <p2_1_1>10</p2_1_1>
       <p2_1_2>10</p2_1_2>
       <p2_2_1>10</p2_2_1>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_3_1>10</p2_3_1>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_4_1>10</p2_4_1>
       <p2_4_2>10</p2_4_2>
       <p2_5_1>10</p2_5_1>
       <p2_6_1>10</p2_6_1>
       <p2_7_1>10</p2_7_1>
       <p3_1_1>10</p3_1_1>
       <p3_2_1>10</p3_2_1>
       <p3_2_2>10</p3_2_2>
       <p3_3_1>10</p3_3_1>
       <p3_3_2>10</p3_3_2>
       <p3_4_1>10</p3_4_1>
       <p3_4_2>10</p3_4_2>
       <p3_5_1>10</p3_5_1>
       <p3_5_2>10</p3_5_2>
       <p4_1_1>1</p4_1_1>
       <p4_2_1>1</p4_2_1>
       <p4_1_2>1</p4_1_2>
       <p4_2_2>1</p4_2_2>
       <p4_1_3>1</p4_1_3>
       <p4_2_3>1</p4_2_3>
       <p4_1_4>1</p4_1_4>
       <p4_2_4>1</p4_2_4>
       <p4_1_5>1</p4_1_5>
       <p4_2_5>1</p4_2_5>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_1_6>1</p4_1_6>
       <p4_2_6>1</p4_2_6>
       <p4_1_7>1</p4_1_7>
       <p4_2_7>1</p4_2_7>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_1_8>1</p4_1_8>
       <p4_2_8>1</p4_2_8>
       <p4_1_9>1</p4_1_9>
       <p4_1_10>1</p4_1_10>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p0_6>test@test.pl</p0_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>