Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: PIT-R (18) (archiwalny) (2018) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R / PIT/RZ)

Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/22/3032/schemat.xsd|Zalacznik_PIT-R

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12651180</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p1000>[idPP]</p1000>
       <p1001>[Telefon]</p1001>
       <p1002>[Mail]</p1002>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_0>[nazwa pełna]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[REGON]</p7_subfield_1>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p8_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p8_3_subfield_>
       <p8_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p8_3_subfield_2>
       <p8_3_subfield_3>[Pole NIP]</p8_3_subfield_3>
       <p9>[nazwisko]</p9>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11>[dataUrodzenia]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p62_4>[pierwszeImiePrzedst]</p62_4>
       <p62>[nazwiskoPrzedst]</p62>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-R (18)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>12651180</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p1000></p1000>
       <p1001>500600400</p1001>
       <p1002>test@test.pl</p1002>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_0>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>773461194</p7_subfield_1>
       <p8_>1</p8_>
       <p8_3_subfield_>2</p8_3_subfield_>
       <p8_3_subfield_2>23050608219</p8_3_subfield_2>
       <p8_3_subfield_3>8875155741</p8_3_subfield_3>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>Jan</p10>
       <p11>30-10-1985</p11>
       <p12>1000.60</p12>
       <p13>200.60</p13>
       <p14>300.50</p14>
       <p16>500.90</p16>
       <p17>100</p17>
       <p18>250.70</p18>
       <p20>300.00</p20>
       <p21>150.00</p21>
       <p22>15.30</p22>
       <p24>700.60</p24>
       <p25>200.50</p25>
       <p26>100.10</p26>
       <p28>250.40</p28>
       <p29>25.10</p29>
       <p30>25.40</p30>
       <p32>800.90</p32>
       <p33>119.20</p33>
       <p34>35</p34>
       <p36>777.70</p36>
       <p37>333.30</p37>
       <p38>222.20</p38>
       <p40>555.59</p40>
       <p41>111.19</p41>
       <p42>20.30</p42>
       <p44>150.00</p44>
       <p45>10.20</p45>
       <p46>15.50</p46>
       <p48>357.80</p48>
       <p49>112.20</p49>
       <p50>30.74</p50>
       <p52>899.69</p52>
       <p53>109.70</p53>
       <p54>99.99</p54>
       <p56>290.30</p56>
       <p57>15.30</p57>
       <p58>20.60</p58>
       <p62_4>Krzysztof</p62_4>
       <p62>Kowalczyk</p62>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>