Pola formularza

Formularz: CBC-R (1) (archiwalny) Informacja o grupie podmiotówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13265916</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <firstElement>[Pole tekstowe]</firstElement>
       <rect946>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect946>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <rec6>[Pole podziału sekcji]</rec6>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[NIP]</p5>
       <rec5>[Pole podziału sekcji]</rec5>
       <rect2>[Pole powtarzalne]</rect2>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>CBC701:Jednostka dominująca / CBC702:Wyznaczona jednostka / CBC703:Inna jednostka składająca informację / </p9>
       <p11n>OECD0:Dane przesłane ponownie / OECD1:Nowe dane / OECD2:Dane korygowane / OECD3:Dane usuwane / </p11n>
       <p12n>[Pole tekstowe]</p12n>
       <p13n>[Pole tekstowe]</p13n>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[Skrytka]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <rect2086>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2086>
       <rec7>[Pole podziału sekcji]</rec7>
       <rect3>[Pole powtarzalne]</rect3>
       <p39>OECD1:Nowe dane / OECD2:Dane korygowane / OECD3:Dane usuwane / </p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <rect10>[Koniec strony]</rect10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CBC-R (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13265916</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <firstElement>test pola tekstowego</firstElement>
       <rect946></rect946>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <rect1></rect1>
       <rec6></rec6>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>8875155741</p5>
       <rec5></rec5>
       <rect2></rect2>
       <p6>8875155741</p6>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>CBC701</p9>
       <p11n>OECD0</p11n>
       <p12n>test pola tekstowego</p12n>
       <p13n>test pola tekstowego</p13n>
       <p14>PL</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>111</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <rect2086></rect2086>
       <rec7></rec7>
       <rect3></rect3>
       <p39>OECD1</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <rect10></rect10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>