Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CBC-R (1) - zal (archiwalny) Informacja o grupie podmiotów - lista jednostek wchodzących w skład grupy podmiotówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13266129</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p24_1>OECD1:Nowe dane / OECD2:Dane korygowane / OECD3:Dane usuwane / </p24_1>
       <p25_8>[Pole tekstowe]</p25_8>
       <p26_9>[Pole tekstowe]</p26_9>
       <p27_9>[kraj]</p27_9>
       <p28_5>[Lista walut]</p28_5>
       <p29_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29_8>
       <p30_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30_6>
       <p31_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31_7>
       <p32_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32_5>
       <p33_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33_7>
       <p34_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34_2>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p16>[nazwaPelna]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[kraj]</p18>
       <rect1>[Pole powtarzalne]</rect1>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>1:US GIIN / 2:EIN / 3:Other / </p20>
       <p21>[kraj]</p21>
       <rec1>[Pole podziału sekcji]</rec1>
       <p22>[KodKraju]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrDomu]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Miejscowosc]</p27>
       <p28>[Skrytka]</p28>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <rec2>[Pole podziału sekcji]</rec2>
       <p32>[kraj]</p32>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <rec5>[Pole podziału sekcji]</rec5>
       <rect12>[Pole powtarzalne]</rect12>
       <p34>CBC501:Badania i rozwój / CBC502:Posiadanie lub zarządzanie wartościami niematerialnymi / CBC503:Zakupy lub zamówienia / CBC504:Produkcja lub przetwórstwo / CBC505:Sprzedaż, marketing lub dystrybucja / CBC506:Usługi administracyjne, zarządcze lub wsparcia / CBC507:Świadczenie usług dla podmiotów niezależnych / CBC508:Finansowanie wewnątrzgrupowe / CBC509:Regulowane usługi finansowe / CBC510:Ubezpieczenia / CBC511:Posiadanie akcji lub innych praw własności w jednostkach / CBC512:Działalność nieaktywna / CBC513:Inny rodzaj działalności / </p34>
       <rec16>[Koniec strony]</rec16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CBC-R (1) - zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13266129</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p24_1>OECD1</p24_1>
       <p25_8>test pola tekstowego</p25_8>
       <p26_9>test pola tekstowego</p26_9>
       <p27_9>PL</p27_9>
       <p28_5></p28_5>
       <p29_8>10</p29_8>
       <p30_6>10</p30_6>
       <p31_7>10</p31_7>
       <p32_5>10</p32_5>
       <p33_7>10</p33_7>
       <p34_2>10</p34_2>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p16>Pełna nazwa testowa</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>PL</p18>
       <rect1></rect1>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>PL</p21>
       <rec1></rec1>
       <p22>PL</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>111</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <rec2></rec2>
       <p32>PL</p32>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <rec5></rec5>
       <rect12></rect12>
       <p34>CBC501</p34>
       <rec16></rec16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>