Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-U/S (2) (archiwalny) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13643672</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p21b>[Pole tekstowe]</p21b>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ]</p21_>
       <p21a>[Pole tekstowe]</p21a>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p24_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_1>
       <p21d_>[Wartość wyboru w polu p21d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p21d_>
       <p24_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_2>
       <p21c>[rok]</p21c>
       <p21d>[Pole tekstowe]</p21d>
       <p21e>[Pole tekstowe]</p21e>
       <p21f>[Pole tekstowe]</p21f>
       <p21g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21g>
       <p21h_>[Wartość wyboru w polu p21h. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21h_>
       <p21i_>[Wartość wyboru w polu p21i. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p21i_>
       <p21j_>[Wartość wyboru w polu p21j. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21j_>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p27>[data]</p27>
       <p21_2_>[Wartość wyboru w polu p21_2. Dostępne wartości: 2 4 ]</p21_2_>
       <p26a>[Pole tekstowe]</p26a>
       <p26b>[Pole tekstowe]</p26b>
       <p29_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_1>
       <p26d_>[Wartość wyboru w polu p26d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p26d_>
       <p29_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_2>
       <p26c>[rok]</p26c>
       <p26d>[Pole tekstowe]</p26d>
       <p26e>[Pole tekstowe]</p26e>
       <p26f>[Pole tekstowe]</p26f>
       <p26g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26g>
       <p26h_>[Wartość wyboru w polu p26h. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26h_>
       <p26i_>[Wartość wyboru w polu p26i. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p26i_>
       <p26j_>[Wartość wyboru w polu p26j. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p26j_>
       <p31b>[Pole tekstowe]</p31b>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 ]</p31_>
       <p33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33>
       <p31a>[Pole tekstowe]</p31a>
       <p32>[data]</p32>
       <p34_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_1>
       <p31d_>[Wartość wyboru w polu p31d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p31d_>
       <p34_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_2>
       <p31c>[rok]</p31c>
       <p31d>[Pole tekstowe]</p31d>
       <p31e>[Pole tekstowe]</p31e>
       <p31f>[Pole tekstowe]</p31f>
       <p31g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31g>
       <p31h_>[Wartość wyboru w polu p31h. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31h_>
       <p31i_>[Wartość wyboru w polu p31i. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p31i_>
       <p31j_>[Wartość wyboru w polu p31j. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p31j_>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: p36 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 ]</p36_>
       <p36a>[Pole tekstowe]</p36a>
       <p36b>[Pole tekstowe]</p36b>
       <p37>[data]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p39_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_1>
       <p36d_>[Wartość wyboru w polu p36d. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p36d_>
       <p39_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_2>
       <p36c>[rok]</p36c>
       <p36d>[Pole tekstowe]</p36d>
       <p36e>[Pole tekstowe]</p36e>
       <p36f>[Pole tekstowe]</p36f>
       <p36g>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36g>
       <p36h_>[Wartość wyboru w polu p36h. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36h_>
       <p36i_>[Wartość wyboru w polu p36i. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p36i_>
       <p36j_>[Wartość wyboru w polu p36j. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p36j_>
       <p42>[pierwszeImie]</p42>
       <p43>[nazwisko]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p44_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p44_3_subfield_>
       <p44_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p44_3_subfield_2>
       <p44_3_subfield_3>[Pole NIP]</p44_3_subfield_3>
       <p45>[Data wypełnienia]</p45>
       <p47_1>[Telefon]</p47_1>
       <p47_2>[Mail]</p47_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-U/S (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>13643672</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p1_>1</p1_>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p19>1</p19>
       <p21b>test pola tekstowego</p21b>
       <p21_>1</p21_>
       <p21a>test pola tekstowego</p21a>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>2</p23>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p21d_>1</p21d_>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p21c></p21c>
       <p21d>test pola tekstowego</p21d>
       <p21e>test pola tekstowego</p21e>
       <p21f>test pola tekstowego</p21f>
       <p21g>10</p21g>
       <p21h_>1</p21h_>
       <p21i_>1</p21i_>
       <p21j_>1</p21j_>
       <p28>2</p28>
       <_>1</_>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p21_2_>1</p21_2_>
       <p26a>test pola tekstowego</p26a>
       <p26b>test pola tekstowego</p26b>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p26d_>1</p26d_>
       <p29_2>1</p29_2>
       <p26c></p26c>
       <p26d>test pola tekstowego</p26d>
       <p26e>test pola tekstowego</p26e>
       <p26f>test pola tekstowego</p26f>
       <p26g>10</p26g>
       <p26h_>1</p26h_>
       <p26i_>1</p26i_>
       <p26j_>1</p26j_>
       <p31b>test pola tekstowego</p31b>
       <p31_>1</p31_>
       <p33>2</p33>
       <p31a>test pola tekstowego</p31a>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p34_1>10</p34_1>
       <p31d_>1</p31d_>
       <p34_2>1</p34_2>
       <p31c></p31c>
       <p31d>test pola tekstowego</p31d>
       <p31e>test pola tekstowego</p31e>
       <p31f>test pola tekstowego</p31f>
       <p31g>10</p31g>
       <p31h_>1</p31h_>
       <p31i_>1</p31i_>
       <p31j_>1</p31j_>
       <p36_>1</p36_>
       <p36a>test pola tekstowego</p36a>
       <p36b>test pola tekstowego</p36b>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p38>2</p38>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p36d_>1</p36d_>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p36c></p36c>
       <p36d>test pola tekstowego</p36d>
       <p36e>test pola tekstowego</p36e>
       <p36f>test pola tekstowego</p36f>
       <p36g>10</p36g>
       <p36h_>1</p36h_>
       <p36i_>1</p36i_>
       <p36j_>1</p36j_>
       <p42>Jan</p42>
       <p43>Kowalski</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p44_3_subfield_>2</p44_3_subfield_>
       <p44_3_subfield_2>23050608219</p44_3_subfield_2>
       <p44_3_subfield_3>8875155741</p44_3_subfield_3>
       <p45>30-10-2014</p45>
       <p47_1>500600400</p47_1>
       <p47_2>test@test.pl</p47_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>