Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SW-1 (2) (archiwalny) Rodzina 500+ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14302350</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[rok]</p0_1>
       <p0_2>[rok]</p0_2>
       <p0_3>[nazwaPelna]</p0_3>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p1_1>[Gmina]</p1_1>
       <p1_2>[KodPocztowy]</p1_2>
       <p1_3>[Miejscowosc]</p1_3>
       <p1_4>[Ulica]</p1_4>
       <p1_5>[NrDomu]</p1_5>
       <p1_6>[NrLokalu]</p1_6>
       <pI_1_1>[pierwszeImie]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[nazwisko]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[PESEL]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[dataUrodzenia]</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5_2>
       <pI_1_6>[obywatelstwo]</pI_1_6>
       <pI_1_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pI_1_7>
       <pI_2_1>[Gmina]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[KodPocztowy]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Miejscowosc]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Ulica]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[NrDomu]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrLokalu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[Telefon]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Mail]</pI_2_8>
       <pI_3_>[Wartość wyboru w polu pI_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_3_>
       <pII_1_1>[pierwszeImie]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[nazwisko]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[PESEL]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[dataUrodzenia]</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>[obywatelstwo]</pII_1_6>
       <pII_1_7>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pII_1_7>
       <pII_1_8>[plec]</pII_1_8>
       <pIII_1_1>[pierwszeImie]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[nazwisko]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[PESEL]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[dataUrodzenia]</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>[obywatelstwo]</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_1_8>
       <pIII_1_9>[plec]</pIII_1_9>
       <pIII_2_1>[pierwszeImie]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[nazwisko]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[PESEL]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[dataUrodzenia]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>[obywatelstwo]</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_2_8>
       <pIII_2_9>[plec]</pIII_2_9>
       <pIII_3_1>[pierwszeImie]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[nazwisko]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[PESEL]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[dataUrodzenia]</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>[obywatelstwo]</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_3_8>
       <pIII_3_9>[plec]</pIII_3_9>
       <pIII_4_1>[pierwszeImie]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[nazwisko]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[PESEL]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>[dataUrodzenia]</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>[obywatelstwo]</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_4_8>
       <pIII_4_9>[plec]</pIII_4_9>
       <pIII_5_1>[pierwszeImie]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[nazwisko]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[PESEL]</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>[dataUrodzenia]</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>[obywatelstwo]</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>panna / kawaler / zamężna / żonaty / rozwiedziona / rozwiedziony / w separacji / wdowa / wdowiec / </pIII_5_8>
       <pIII_5_9>[plec]</pIII_5_9>
       <pIV_1_1>[pierwszeImie]</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>[nazwisko]</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>[PESEL]</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>[dataUrodzenia]</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_1_6>
       <pIV_1_7>[Pole tekstowe]</pIV_1_7>
       <pIV_2_1>[pierwszeImie]</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>[nazwisko]</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>[PESEL]</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>[dataUrodzenia]</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_2_6>
       <pIV_2_7>[Pole tekstowe]</pIV_2_7>
       <pIV_3_1>[pierwszeImie]</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>[nazwisko]</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>[PESEL]</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>[dataUrodzenia]</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_3_5>
       <pIV_3_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_3_6>
       <pIV_3_7>[Pole tekstowe]</pIV_3_7>
       <pIV_4_1>[pierwszeImie]</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>[nazwisko]</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>[PESEL]</pIV_4_3>
       <pIV_4_4>[dataUrodzenia]</pIV_4_4>
       <pIV_4_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_4_5>
       <pIV_4_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_4_6>
       <pIV_4_7>[Pole tekstowe]</pIV_4_7>
       <pIV_5_1>[pierwszeImie]</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>[nazwisko]</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>[PESEL]</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>[dataUrodzenia]</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_5_5>
       <pIV_5_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_5_6>
       <pIV_5_7>[Pole tekstowe]</pIV_5_7>
       <pIV_6_1>[pierwszeImie]</pIV_6_1>
       <pIV_6_2>[nazwisko]</pIV_6_2>
       <pIV_6_3>[PESEL]</pIV_6_3>
       <pIV_6_4>[dataUrodzenia]</pIV_6_4>
       <pIV_6_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_6_5>
       <pIV_6_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_6_6>
       <pIV_6_7>[Pole tekstowe]</pIV_6_7>
       <pIV_7_1>[pierwszeImie]</pIV_7_1>
       <pIV_7_2>[nazwisko]</pIV_7_2>
       <pIV_7_3>[PESEL]</pIV_7_3>
       <pIV_7_4>[dataUrodzenia]</pIV_7_4>
       <pIV_7_5>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pIV_7_5>
       <pIV_7_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_7_6>
       <pIV_7_7>[Pole tekstowe]</pIV_7_7>
       <pIVI_4_4>[pole wielowierszowe]</pIVI_4_4>
       <pVI_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVI_1_1>
       <pVI_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVI_1_2>
       <pVI_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVI_1_3>
       <pVI_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVI_1_4>
       <pVI_2>[nazwaPelna]</pVI_2>
       <pVI_3_subfield_0>[miejscowość]</pVI_3_subfield_0>
       <pVI_3_subfield_1>[ulica]</pVI_3_subfield_1>
       <pVI_3_subfield_2>[nr domu]</pVI_3_subfield_2>
       <pVI_3_subfield_3>[nr lokalu]</pVI_3_subfield_3>
       <pVI_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pVI_3_subfield_4>
       <pVI_3_subfield_5>[poczta]</pVI_3_subfield_5>
       <pVII_1_1>[rok]</pVII_1_1>
       <pVII_1_2>[Pole kwoty]</pVII_1_2>
       <pVII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_2_1_>
       <pVII_2_2_>[Wartość wyboru w polu pVII_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_2_2_>
       <pVII_2_3_>[Wartość wyboru w polu pVII_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_2_3_>
       <pVII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_3_1_>
       <pVII_3_2_>[Wartość wyboru w polu pVII_3_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_3_2_>
       <pVII_3_3_>[Wartość wyboru w polu pVII_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_3_3_>
       <pVIII_0>[pole wielowierszowe]</pVIII_0>
       <pVIII_1>[Rachunek]</pVIII_1>
       <pVIII_3>[Pole tekstowe]</pVIII_3>
       <pVIII_4>[Pole tekstowe]</pVIII_4>
       <pVIII_5>[Pole tekstowe]</pVIII_5>
       <pVIII_6>[Pole tekstowe]</pVIII_6>
       <p11>[miejscowość]</p11>
       <p12>[Data wypełnienia]</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SW-1 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14302350</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1></p0_1>
       <p0_2></p0_2>
       <p0_3>Pełna nazwa testowa</p0_3>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>61-155</p1_2>
       <p1_3>Poznań</p1_3>
       <p1_4>Strzelecka</p1_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <pI_1_1>Jan</pI_1_1>
       <pI_1_2>Kowalski</pI_1_2>
       <pI_1_3>23050608219</pI_1_3>
       <pI_1_4>30-10-1985</pI_1_4>
       <pI_1_5_1>1</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>NR-4321</pI_1_5_2>
       <pI_1_6>polskie</pI_1_6>
       <pI_1_7>panna</pI_1_7>
       <pI_2_1>Poznań</pI_2_1>
       <pI_2_2>61-155</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Strzelecka</pI_2_4>
       <pI_2_5>1</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>500600400</pI_2_7>
       <pI_2_8>test@test.pl</pI_2_8>
       <pI_3_>1</pI_3_>
       <pII_1_1>Jan</pII_1_1>
       <pII_1_2>Kowalski</pII_1_2>
       <pII_1_3>23050608219</pII_1_3>
       <pII_1_4>30-10-1985</pII_1_4>
       <pII_1_5_1>1</pII_1_5_1>
       <pII_1_5_2>NR-4321</pII_1_5_2>
       <pII_1_6>polskie</pII_1_6>
       <pII_1_7>panna</pII_1_7>
       <pII_1_8>M</pII_1_8>
       <pIII_1_1>Jan</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>Kowalski</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>23050608219</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>30-10-1985</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>1</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>NR-4321</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>polskie</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>panna</pIII_1_8>
       <pIII_1_9>M</pIII_1_9>
       <pIII_2_1>Jan</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>Kowalski</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>23050608219</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>30-10-1985</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>1</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>NR-4321</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>polskie</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>panna</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>M</pIII_2_9>
       <pIII_3_1>Jan</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>Kowalski</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>23050608219</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>30-10-1985</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>1</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>NR-4321</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>polskie</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>panna</pIII_3_8>
       <pIII_3_9>M</pIII_3_9>
       <pIII_4_1>Jan</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>Kowalski</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>23050608219</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>30-10-1985</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>1</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>NR-4321</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>polskie</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>panna</pIII_4_8>
       <pIII_4_9>M</pIII_4_9>
       <pIII_5_1>Jan</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>Kowalski</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>23050608219</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>30-10-1985</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>1</pIII_5_5>
       <pIII_5_6>NR-4321</pIII_5_6>
       <pIII_5_7>polskie</pIII_5_7>
       <pIII_5_8>panna</pIII_5_8>
       <pIII_5_9>M</pIII_5_9>
       <pIV_1_1>Jan</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>Kowalski</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>23050608219</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>30-10-1985</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>1</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>NR-4321</pIV_1_6>
       <pIV_1_7>test pola tekstowego</pIV_1_7>
       <pIV_2_1>Jan</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>Kowalski</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>23050608219</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>30-10-1985</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>1</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>NR-4321</pIV_2_6>
       <pIV_2_7>test pola tekstowego</pIV_2_7>
       <pIV_3_1>Jan</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>Kowalski</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>23050608219</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>30-10-1985</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>1</pIV_3_5>
       <pIV_3_6>NR-4321</pIV_3_6>
       <pIV_3_7>test pola tekstowego</pIV_3_7>
       <pIV_4_1>Jan</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>Kowalski</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>23050608219</pIV_4_3>
       <pIV_4_4>30-10-1985</pIV_4_4>
       <pIV_4_5>1</pIV_4_5>
       <pIV_4_6>NR-4321</pIV_4_6>
       <pIV_4_7>test pola tekstowego</pIV_4_7>
       <pIV_5_1>Jan</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>Kowalski</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>23050608219</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>30-10-1985</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>1</pIV_5_5>
       <pIV_5_6>NR-4321</pIV_5_6>
       <pIV_5_7>test pola tekstowego</pIV_5_7>
       <pIV_6_1>Jan</pIV_6_1>
       <pIV_6_2>Kowalski</pIV_6_2>
       <pIV_6_3>23050608219</pIV_6_3>
       <pIV_6_4>30-10-1985</pIV_6_4>
       <pIV_6_5>1</pIV_6_5>
       <pIV_6_6>NR-4321</pIV_6_6>
       <pIV_6_7>test pola tekstowego</pIV_6_7>
       <pIV_7_1>Jan</pIV_7_1>
       <pIV_7_2>Kowalski</pIV_7_2>
       <pIV_7_3>23050608219</pIV_7_3>
       <pIV_7_4>30-10-1985</pIV_7_4>
       <pIV_7_5>1</pIV_7_5>
       <pIV_7_6>NR-4321</pIV_7_6>
       <pIV_7_7>test pola tekstowego</pIV_7_7>
       <pIVI_4_4>to jest pole wielowierszowe</pIVI_4_4>
       <pVI_1_1>1</pVI_1_1>
       <pVI_1_2>1</pVI_1_2>
       <pVI_1_3>1</pVI_1_3>
       <pVI_1_4>1</pVI_1_4>
       <pVI_2>Pełna nazwa testowa</pVI_2>
       <pVI_3_subfield_0>Poznań</pVI_3_subfield_0>
       <pVI_3_subfield_1>Strzelecka</pVI_3_subfield_1>
       <pVI_3_subfield_2>1</pVI_3_subfield_2>
       <pVI_3_subfield_3>1</pVI_3_subfield_3>
       <pVI_3_subfield_4>61-155</pVI_3_subfield_4>
       <pVI_3_subfield_5>Poznań</pVI_3_subfield_5>
       <pVII_1_1></pVII_1_1>
       <pVII_1_2>10</pVII_1_2>
       <pVII_2_1_>1</pVII_2_1_>
       <pVII_2_2_>1</pVII_2_2_>
       <pVII_2_3_>1</pVII_2_3_>
       <pVII_3_1_>1</pVII_3_1_>
       <pVII_3_2_>1</pVII_3_2_>
       <pVII_3_3_>1</pVII_3_3_>
       <pVIII_0>to jest pole wielowierszowe</pVIII_0>
       <pVIII_1>453054504926965134154839080720</pVIII_1>
       <pVIII_3>test pola tekstowego</pVIII_3>
       <pVIII_4>test pola tekstowego</pVIII_4>
       <pVIII_5>test pola tekstowego</pVIII_5>
       <pVIII_6>test pola tekstowego</pVIII_6>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>30-10-2014</p12>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>