Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-2 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub SzwajcariiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14415982</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[miejsceUrodzenia]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[kraj]</p13>
       <p14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[kraj]</p20>
       <p21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21>
       <p22>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22>
       <p23>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23>
       <p24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24>
       <p25>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p25_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_1>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[nazwaPelna]</p42>
       <p43>[Ulica]</p43>
       <p44>[NrDomu]</p44>
       <p45>[NrLokalu]</p45>
       <p46>[KodPocztowy]</p46>
       <p47>[Miejscowosc]</p47>
       <p48>[kraj]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[nazwaPelna]</p50>
       <p51>[Ulica]</p51>
       <p52>[NrDomu]</p52>
       <p53>[NrLokalu]</p53>
       <p54>[KodPocztowy]</p54>
       <p55>[Miejscowosc]</p55>
       <p56>[kraj]</p56>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58_1>[Pole tekstowe]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <pA_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_1>
       <pB_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_1>
       <pC_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_1>
       <pA_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_2>
       <pB_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_2>
       <pC_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_2>
       <pA_3>[Pole tekstowe]</pA_3>
       <pB_3>[Pole tekstowe]</pB_3>
       <pC_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_3>
       <pA_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_4>
       <pB_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_4>
       <pC_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_4>
       <pA_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_5>
       <pB_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_5>
       <pC_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_5>
       <pA_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_6>
       <pB_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_6>
       <pC_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_6>
       <pA_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_7>
       <pB_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_7>
       <pC_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_7>
       <pA_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_8>
       <pB_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_8>
       <pC_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_8>
       <pA_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_9>
       <pB_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_9>
       <pC_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_9>
       <pA_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_10>
       <pB_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_10>
       <pC_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_10>
       <pA_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_11>
       <pB_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_11>
       <pC_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_11>
       <pA_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_12>
       <pB_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_12>
       <pC_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_12>
       <pA_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_13>
       <pB_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_13>
       <pC_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_13>
       <pA_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_14>
       <pB_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_14>
       <pC_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_14>
       <pA_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_15>
       <pB_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_15>
       <pC_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_15>
       <pA_16>[Pole tekstowe]</pA_16>
       <pB_16>[Pole tekstowe]</pB_16>
       <pC_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_16>
       <pA_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_17>
       <pB_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_17>
       <pC_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_17>
       <pA_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_18>
       <pB_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_18>
       <pC_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_18>
       <pA_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_19>
       <pB_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_19>
       <pC_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_19>
       <pA_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_20>
       <pB_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_20>
       <pC_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_20>
       <pA_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_21>
       <pB_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_21>
       <pC_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_21>
       <pA_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_22>
       <pB_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_22>
       <pC_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_22>
       <pA_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_23>
       <pB_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_23>
       <pC_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_23>
       <pA_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_24>
       <pB_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_24>
       <pC_24>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_24>
       <pA_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_25>
       <pB_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_25>
       <pC_25>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_25>
       <pA_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_26>
       <pB_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_26>
       <pC_26>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_26>
       <pA_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_27>
       <pB_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_27>
       <pC_27>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_27>
       <pA_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_28>
       <pB_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_28>
       <pC_28>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_28>
       <pA_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_29>
       <pB_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_29>
       <pC_29>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_29>
       <pA_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_30>
       <pB_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_30>
       <pC_30>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_30>
       <pA_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_31>
       <pB_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_31>
       <pC_31>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_31>
       <pA_32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA_32>
       <pB_32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pB_32>
       <pC_32>[Pole integer - wartość liczbowa]</pC_32>
       <p60>[kraj]</p60>
       <p61>[data]</p61>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p64_>
       <p65_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p65_subfield_0>
       <p66>[Data wypełnienia]</p66>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14415982</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>PL</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>Pełna nazwa testowa</p42>
       <p43>Strzelecka</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>61-155</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p48>PL</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>Pełna nazwa testowa</p50>
       <p51>Strzelecka</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>61-155</p54>
       <p55>Poznań</p55>
       <p56>PL</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58_1>test pola tekstowego</p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p59_>1</p59_>
       <pA_1>10</pA_1>
       <pB_1>10</pB_1>
       <pC_1>10</pC_1>
       <pA_2>10</pA_2>
       <pB_2>10</pB_2>
       <pC_2>10</pC_2>
       <pA_3>test pola tekstowego</pA_3>
       <pB_3>test pola tekstowego</pB_3>
       <pC_3>10</pC_3>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pB_4>10</pB_4>
       <pC_4>10</pC_4>
       <pA_5>10</pA_5>
       <pB_5>10</pB_5>
       <pC_5>10</pC_5>
       <pA_6>10</pA_6>
       <pB_6>10</pB_6>
       <pC_6>10</pC_6>
       <pA_7>10</pA_7>
       <pB_7>10</pB_7>
       <pC_7>10</pC_7>
       <pA_8>10</pA_8>
       <pB_8>10</pB_8>
       <pC_8>10</pC_8>
       <pA_9>10</pA_9>
       <pB_9>10</pB_9>
       <pC_9>10</pC_9>
       <pA_10>10</pA_10>
       <pB_10>10</pB_10>
       <pC_10>10</pC_10>
       <pA_11>10</pA_11>
       <pB_11>10</pB_11>
       <pC_11>10</pC_11>
       <pA_12>10</pA_12>
       <pB_12>10</pB_12>
       <pC_12>10</pC_12>
       <pA_13>10</pA_13>
       <pB_13>10</pB_13>
       <pC_13>10</pC_13>
       <pA_14>10</pA_14>
       <pB_14>10</pB_14>
       <pC_14>10</pC_14>
       <pA_15>10</pA_15>
       <pB_15>10</pB_15>
       <pC_15>10</pC_15>
       <pA_16>test pola tekstowego</pA_16>
       <pB_16>test pola tekstowego</pB_16>
       <pC_16>10</pC_16>
       <pA_17>10</pA_17>
       <pB_17>10</pB_17>
       <pC_17>10</pC_17>
       <pA_18>10</pA_18>
       <pB_18>10</pB_18>
       <pC_18>10</pC_18>
       <pA_19>10</pA_19>
       <pB_19>10</pB_19>
       <pC_19>10</pC_19>
       <pA_20>10</pA_20>
       <pB_20>10</pB_20>
       <pC_20>10</pC_20>
       <pA_21>10</pA_21>
       <pB_21>10</pB_21>
       <pC_21>10</pC_21>
       <pA_22>10</pA_22>
       <pB_22>10</pB_22>
       <pC_22>10</pC_22>
       <pA_23>10</pA_23>
       <pB_23>10</pB_23>
       <pC_23>10</pC_23>
       <pA_24>10</pA_24>
       <pB_24>10</pB_24>
       <pC_24>10</pC_24>
       <pA_25>10</pA_25>
       <pB_25>10</pB_25>
       <pC_25>10</pC_25>
       <pA_26>10</pA_26>
       <pB_26>10</pB_26>
       <pC_26>10</pC_26>
       <pA_27>10</pA_27>
       <pB_27>10</pB_27>
       <pC_27>10</pC_27>
       <pA_28>10</pA_28>
       <pB_28>10</pB_28>
       <pC_28>10</pC_28>
       <pA_29>10</pA_29>
       <pB_29>10</pB_29>
       <pC_29>10</pC_29>
       <pA_30>10</pA_30>
       <pB_30>10</pB_30>
       <pC_30>10</pC_30>
       <pA_31>10</pA_31>
       <pB_31>10</pB_31>
       <pC_31>10</pC_31>
       <pA_32>10</pA_32>
       <pB_32>10</pB_32>
       <pC_32>10</pC_32>
       <p60>PL</p60>
       <p61>30-10-1990</p61>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64_>1</p64_>
       <p65_subfield_0>26</p65_subfield_0>
       <p66>30-10-2014</p66>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>