Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS SR-24A (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyńskiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14447399</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p6>[miejscowość]</p6>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p10>[PESEL]</p10>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p8_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_0>[numer paszportu]</p8_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[numer paszportu]</p12_subfield_0>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_>
       <p14>[data]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>[PESEL]</p16_2>
       <p16_3>[dataUrodzenia]</p16_3>
       <p17_1_subfield_0>[imię]</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>[PESEL]</p17_2>
       <p17_3>[dataUrodzenia]</p17_3>
       <p18_1_subfield_0>[imię]</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>[nazwisko]</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>[PESEL]</p18_2>
       <p18_3>[dataUrodzenia]</p18_3>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p19_>
       <p20>[data]</p20>
       <p21_1_subfield_0>[imię]</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>[nazwisko]</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>[PESEL]</p21_2>
       <p21_3>[dataUrodzenia]</p21_3>
       <p22_1_subfield_0>[imię]</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>[nazwisko]</p22_1_subfield_1>
       <p22_2>[PESEL]</p22_2>
       <p22_3>[dataUrodzenia]</p22_3>
       <p23_1_subfield_0>[imię]</p23_1_subfield_0>
       <p23_1_subfield_1>[nazwisko]</p23_1_subfield_1>
       <p24>[data]</p24>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_1>[data]</p28_1>
       <p28_2>[Pole tekstowe]</p28_2>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33>[Rachunek]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[miejscowość]</p37>
       <p38>[data]</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-24A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14447399</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p6>Poznań</p6>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_>1</p9_>
       <p7>23050608219</p7>
       <p10>23050608219</p10>
       <p8_>1</p8_>
       <p11_>1</p11_>
       <p8_subfield_1>ACN285956</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_0>DI3148049</p8_subfield_0>
       <p12_subfield_1>ACN285956</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_0>DI3148049</p12_subfield_0>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>23050608219</p16_2>
       <p16_3>30-10-1985</p16_3>
       <p17_1_subfield_0>Jan</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>Kowalski</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>23050608219</p17_2>
       <p17_3>30-10-1985</p17_3>
       <p18_1_subfield_0>Jan</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>Kowalski</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>23050608219</p18_2>
       <p18_3>30-10-1985</p18_3>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21_1_subfield_0>Jan</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>Kowalski</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>23050608219</p21_2>
       <p21_3>30-10-1985</p21_3>
       <p22_1_subfield_0>Jan</p22_1_subfield_0>
       <p22_1_subfield_1>Kowalski</p22_1_subfield_1>
       <p22_2>23050608219</p22_2>
       <p22_3>30-10-1985</p22_3>
       <p23_1_subfield_0>Jan</p23_1_subfield_0>
       <p23_1_subfield_1>Kowalski</p23_1_subfield_1>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_1>30-10-1990</p28_1>
       <p28_2>test pola tekstowego</p28_2>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p33>453054504926965134154839080720</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>