Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Z-15A (archiwalny) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14501599</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p9_1>
       <p9_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p9_2>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[UlicaKor]</p12>
       <p13>[NrDomuKor]</p13>
       <p14>[NrLokaluKor]</p14>
       <p15>[KodPocztowyKor]</p15>
       <p16>[PocztaKor]</p16>
       <p16_1>[MiejscowoscKor]</p16_1>
       <p17>[kraj]</p17>
       <p18>[Telefon]</p18>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 4 9 ]</p24_>
       <p24_1_>[Wartość wyboru w polu p24_1. Dostępne wartości: 1 4 ]</p24_1_>
       <p24_2_>[Wartość wyboru w polu p24_2. Dostępne wartości: 2 9 ]</p24_2_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p25_>
       <p26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_1>
       <p26_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_2>
       <p26_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_3>
       <p27>[PESEL]</p27>
       <p28_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p28_1>
       <p28_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p28_2>
       <p28_3>[pierwszeImie]</p28_3>
       <p30>[nazwisko]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p35_>
       <p36_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36_1>
       <p36_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36_2>
       <p36_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36_3>
       <p37>[PESEL]</p37>
       <p38_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p38_1>
       <p38_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p38_2>
       <p39>[pierwszeImie]</p39>
       <p40>[nazwisko]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 22 3 ]</p45_>
       <p46_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46_1>
       <p46_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46_2>
       <p46_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46_3>
       <p48>[PESEL]</p48>
       <p49_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p49_1>
       <p49_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p49_2>
       <p50>[pierwszeImie]</p50>
       <p51>[nazwisko]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p55>[PESEL]</p55>
       <p56>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p56>
       <p57>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p57>
       <p58>[pierwszeImie]</p58>
       <p59>[nazwisko]</p59>
       <p60>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p_uwagi>[pole wielowierszowe]</p_uwagi>
       <p53>[Rachunek]</p53>
       <p54>[Data wypełnienia]</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-15A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14501599</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2>NR-4321</p9_2>
       <p10>Jan</p10>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Półwiejska</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p16_1>Poznań</p16_1>
       <p17>PL</p17>
       <p18>500600400</p18>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>NR-4321</p4_2>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p19_>1</p19_>
       <p21_>1</p21_>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p23_>1</p23_>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p24_>1</p24_>
       <p24_1_>1</p24_1_>
       <p24_2_>1</p24_2_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26_2>10</p26_2>
       <p26_3>10</p26_3>
       <p27>23050608219</p27>
       <p28_1>1</p28_1>
       <p28_2>NR-4321</p28_2>
       <p28_3>Jan</p28_3>
       <p30>Kowalski</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p36_2>10</p36_2>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p37>23050608219</p37>
       <p38_1>1</p38_1>
       <p38_2>NR-4321</p38_2>
       <p39>Jan</p39>
       <p40>Kowalski</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45_>1</p45_>
       <p46_1>10</p46_1>
       <p46_2>10</p46_2>
       <p46_3>10</p46_3>
       <p48>23050608219</p48>
       <p49_1>1</p49_1>
       <p49_2>NR-4321</p49_2>
       <p50>Jan</p50>
       <p51>Kowalski</p51>
       <p52>10</p52>
       <p55>23050608219</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>NR-4321</p57>
       <p58>Jan</p58>
       <p59>Kowalski</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p_uwagi>to jest pole wielowierszowe</p_uwagi>
       <p53>453054504926965134154839080720</p53>
       <p54>30-10-2014</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>