Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/B (16) (archiwalny) (2018) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14526093</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <gospodarcza1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</gospodarcza1>
       <usun_gospodarcza1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_gospodarcza1>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p9>[MiejscowoscDzial]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <gospodarcza2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</gospodarcza2>
       <usun_gospodarcza2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_gospodarcza2>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[REGON]</p14>
       <p15>[MiejscowoscDzial]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <spolka1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka1>
       <usun_spolka1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka1>
       <p19>[nazwa]</p19>
       <p20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20>
       <p21>[NIP]</p21>
       <p22>[REGON]</p22>
       <p23>[MiejscowoscDzial]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <spolka2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka2>
       <usun_spolka2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka2>
       <p30>[nazwa]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p32>[NIP]</p32>
       <p33>[REGON]</p33>
       <p34>[MiejscowoscDzial]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <spolka3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</spolka3>
       <usun_spolka3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</usun_spolka3>
       <p41>[nazwa]</p41>
       <p42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42>
       <p43>[NIP]</p43>
       <p44>[REGON]</p44>
       <p45>[MiejscowoscDzial]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 ]</p56_>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/B (16)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14526093</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p3>10</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <gospodarcza1></gospodarcza1>
       <usun_gospodarcza1></usun_gospodarcza1>
       <p8>773461194</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <gospodarcza2></gospodarcza2>
       <usun_gospodarcza2></usun_gospodarcza2>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>773461194</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <spolka1></spolka1>
       <usun_spolka1></usun_spolka1>
       <p19>nazwa testowa</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>8875155741</p21>
       <p22>773461194</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <spolka2></spolka2>
       <usun_spolka2></usun_spolka2>
       <p30>nazwa testowa</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>8875155741</p32>
       <p33>773461194</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <spolka3></spolka3>
       <usun_spolka3></usun_spolka3>
       <p41>nazwa testowa</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>8875155741</p43>
       <p44>773461194</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p56_>1</p56_>
       <p57_>1</p57_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>