Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PP 88 (archiwalny) Pełnomocnictwo pocztowe - Poczta Polska S.A.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539126</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_2>
       <p1_2_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_2_4>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_2>
       <p2_2_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2_4>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_2>
       <p3_2_9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_2_9>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_subfield_1>
       <p4_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_2>
       <p4_2_0>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2_0>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_2>
       <p5_2_88>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_2_88>
       <p6_1_subfield_0>[imię]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_subfield_1>
       <p6_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6_2>
       <p6_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p6_2_2>
       <p4_1_0_subfield_0>[imię]</p4_1_0_subfield_0>
       <p4_1_0_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_0_subfield_1>
       <p4_2_9>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_2_9>
       <p4_2_9_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_2_9_4>
       <p5_1_4_subfield_0>[imię]</p5_1_4_subfield_0>
       <p5_1_4_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_4_subfield_1>
       <p5_2_8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_2_8>
       <p5_2_8_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_2_8_5>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 4 2 3 ]</p7_>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p_10_1>[data]</p_10_1>
       <p_10_2>[data]</p_10_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p5_1_4_5>[pole wielowierszowe]</p5_1_4_5>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p15_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p15_2_subfield_1>
       <p15_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p15_2_subfield_2>
       <p15_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p15_2_subfield_3>
       <p15_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p15_2_subfield_4>
       <p15_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p15_2_subfield_5>
       <p16>[Miejscowość wypełnienia]</p16>
       <p17>[Data wypełnienia]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PP 88</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14539126</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_2_4>NR-4321</p1_2_4>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_2_4>NR-4321</p2_2_4>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_2_9>NR-4321</p3_2_9>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_subfield_1>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_2_0>NR-4321</p4_2_0>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_2_88>NR-4321</p5_2_88>
       <p6_1_subfield_0>Jan</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_subfield_1>
       <p6_2>1</p6_2>
       <p6_2_2>NR-4321</p6_2_2>
       <p4_1_0_subfield_0>Jan</p4_1_0_subfield_0>
       <p4_1_0_subfield_1>Kowalski</p4_1_0_subfield_1>
       <p4_2_9>1</p4_2_9>
       <p4_2_9_4>NR-4321</p4_2_9_4>
       <p5_1_4_subfield_0>Jan</p5_1_4_subfield_0>
       <p5_1_4_subfield_1>Kowalski</p5_1_4_subfield_1>
       <p5_2_8>1</p5_2_8>
       <p5_2_8_5>NR-4321</p5_2_8_5>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p_10_1>30-10-1990</p_10_1>
       <p_10_2>30-10-1990</p_10_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p5_1_4_5>to jest pole wielowierszowe</p5_1_4_5>
       <p13_>1</p13_>
       <p15_2_subfield_0>Poznań</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>Półwiejska</p15_2_subfield_1>
       <p15_2_subfield_2>1</p15_2_subfield_2>
       <p15_2_subfield_3>1</p15_2_subfield_3>
       <p15_2_subfield_4>61-155</p15_2_subfield_4>
       <p15_2_subfield_5>Poznań</p15_2_subfield_5>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>30-10-2014</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>