Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SFJIN Info (archiwalny) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania dla jednostek innych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką JPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14544485</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect8089>[Nagłówek]</rect8089>
       <pBilans>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pBilans>
       <pRZiS>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRZiS>
       <nip>[NIP]</nip>
       <pRZiS_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRZiS_1>
       <krs>[KRS]</krs>
       <pZZKP>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pZZKP>
       <pRPP>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP>
       <pRPP_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1>
       <pRPP_1_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1_4>
       <pRPP_1_4_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1_4_4>
       <p1a>[nazwaPelna]</p1a>
       <KodKraju>[KodKraju]</KodKraju>
       <Wojewodztwo>[Wojewodztwo]</Wojewodztwo>
       <Powiat>[Powiat]</Powiat>
       <Gmina>[Gmina]</Gmina>
       <Ulica>[Ulica]</Ulica>
       <NrDomu>[NrDomu]</NrDomu>
       <NrLokalu>[NrLokalu]</NrLokalu>
       <Miejscowosc>[Miejscowosc]</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>[KodPocztowy]</KodPocztowy>
       <Poczta>[Poczta]</Poczta>
       <pkd1>0111Z:0111Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU / 0112Z:0112Z - UPRAWA RYŻU / 0113Z:0113Z - UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH / 0114Z:0114Z - UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ / 0115Z:0115Z - UPRAWA TYTONIU / 0116Z:0116Z - UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH / 0119Z:0119Z - POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE / 0121Z:0121Z - UPRAWA WINOGRON / 0122Z:0122Z - UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH / 0123Z:0123Z - UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH / 0124Z:0124Z - UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH / 0125Z:0125Z - UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW / 0126Z:0126Z - UPRAWA DRZEW OLEISTYCH / 0127Z:0127Z - UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW / 0128Z:0128Z - UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH / 0129Z:0129Z - UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH / 0130Z:0130Z - ROZMNAŻANIE ROŚLIN / 0141Z:0141Z - CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO / 0142Z:0142Z - CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW / 0143Z:0143Z - CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH / 0144Z:0144Z - CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH / 0145Z:0145Z - CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ / 0146Z:0146Z - CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ / 0147Z:0147Z - CHÓW I HODOWLA DROBIU / 0149Z:0149Z - CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT / 0150Z:0150Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) / 0161Z:0161Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ / 0162Z:0162Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH / 0163Z:0163Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH / 0164Z:0164Z - OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN / 0170Z:0170Z - ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ / 0210Z:0210Z - GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH / 0220Z:0220Z - POZYSKIWANIE DREWNA / 0230Z:0230Z - POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA / 0240Z:0240Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM / 0311Z:0311Z - RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH / 0312Z:0312Z - RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH / 0321Z:0321Z - CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH / 0322Z:0322Z - CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH / 0510Z:0510Z - WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO / 0520Z:0520Z - WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) / 0610Z:0610Z - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ / 0620Z:0620Z - GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO / 0710Z:0710Z - GÓRNICTWO RUD ŻELAZA / 0721Z:0721Z - GÓRNICTWO RUD URANU I TORU / 0729Z:0729Z - GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH / 0811Z:0811Z - WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW / 0812Z:0812Z - WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU / 0891Z:0891Z - WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW / 0892Z:0892Z - WYDOBYWANIE TORFU / 0893Z:0893Z - WYDOBYWANIE SOLI / 0899Z:0899Z - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE / 0910Z:0910Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO / 0990Z:0990Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE / 1011Z:1011Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU / 1012Z:1012Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU / 1013Z:1013Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO / 1020Z:1020Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW / 1031Z:1031Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW / 1032Z:1032Z - PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW / 1039Z:1039Z - POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW / 1041Z:1041Z - PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH / 1042Z:1042Z - PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH / 1051Z:1051Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW / 1052Z:1052Z - PRODUKCJA LODÓW / 1061Z:1061Z - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ / 1062Z:1062Z - WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH / 1071Z:1071Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK / 1072Z:1072Z - PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK / 1073Z:1073Z - PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH / 1081Z:1081Z - PRODUKCJA CUKRU / 1082Z:1082Z - PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH / 1083Z:1083Z - PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY / 1084Z:1084Z - PRODUKCJA PRZYPRAW / 1085Z:1085Z - WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ / 1086Z:1086Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ / 1089Z:1089Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 1091Z:1091Z - PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH / 1092Z:1092Z - PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH / 1101Z:1101Z - DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI / 1102Z:1102Z - PRODUKCJA WIN GRONOWYCH / 1103Z:1103Z - PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH / 1104Z:1104Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH / 1105Z:1105Z - PRODUKCJA PIWA / 1106Z:1106Z - PRODUKCJA SŁODU / 1107Z:1107Z - PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH / 1200Z:1200Z - PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH / 1310A:1310A - PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ / 1310B:1310B - PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ / 1310C:1310C - PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH / 1310D:1310D - PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI / 1320A:1320A - PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH / 1320B:1320B - PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH / 1320C:1320C - PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH / 1320D:1320D - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN / 1330Z:1330Z - WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH / 1391Z:1391Z - PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH / 1392Z:1392Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH / 1393Z:1393Z - PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW / 1394Z:1394Z - PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH / 1395Z:1395Z - PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY / 1396Z:1396Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH / 1399Z:1399Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 1411Z:1411Z - PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ / 1412Z:1412Z - PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ / 1413Z:1413Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ / 1414Z:1414Z - PRODUKCJA BIELIZNY / 1419Z:1419Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY / 1420Z:1420Z - PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH / 1431Z:1431Z - PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH / 1439Z:1439Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ / 1511Z:1511Z - WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH / 1512Z:1512Z - PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH / 1520Z:1520Z - PRODUKCJA OBUWIA / 1610Z:1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH / 1621Z:1621Z - PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA / 1622Z:1622Z - PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH / 1623Z:1623Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA / 1624Z:1624Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH / 1629Z:1629Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / 1711Z:1711Z - PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ / 1712Z:1712Z - PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY / 1721Z:1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY / 1722Z:1722Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH / 1723Z:1723Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH / 1724Z:1724Z - PRODUKCJA TAPET / 1729Z:1729Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY / 1811Z:1811Z - DRUKOWANIE GAZET / 1812Z:1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE / 1813Z:1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU / 1814Z:1814Z - INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI / 1820Z:1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI / 1910Z:1910Z - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU / 1920Z:1920Z - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ / 2011Z:2011Z - PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH / 2012Z:2012Z - PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW / 2013Z:2013Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH / 2014Z:2014Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH / 2015Z:2015Z - PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH / 2016Z:2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH / 2017Z:2017Z - PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH / 2020Z:2020Z - PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH / 2030Z:2030Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH / 2041Z:2041Z - PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH / 2042Z:2042Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH / 2051Z:2051Z - PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH / 2052Z:2052Z - PRODUKCJA KLEJÓW / 2053Z:2053Z - PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH / 2059Z:2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 2060Z:2060Z - PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH / 2110Z:2110Z - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH / 2120Z:2120Z - PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH / 2211Z:2211Z - PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY / 2219Z:2219Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY / 2221Z:2221Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH / 2222Z:2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH / 2223Z:2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH / 2229Z:2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH / 2311Z:2311Z - PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO / 2312Z:2312Z - KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO / 2313Z:2313Z - PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO / 2314Z:2314Z - PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH / 2319Z:2319Z - PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE / 2320Z:2320Z - PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH / 2331Z:2331Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK / 2332Z:2332Z - PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY / 2341Z:2341Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH / 2342Z:2342Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH / 2343Z:2343Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH / 2344Z:2344Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH / 2349Z:2349Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH / 2351Z:2351Z - PRODUKCJA CEMENTU / 2352Z:2352Z - PRODUKCJA WAPNA I GIPSU / 2361Z:2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU / 2362Z:2362Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU / 2363Z:2363Z - PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ / 2364Z:2364Z - PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ / 2365Z:2365Z - PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM / 2369Z:2369Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU / 2370Z:2370Z - CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA / 2391Z:2391Z - PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH / 2399Z:2399Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 2410Z:2410Z - PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH / 2420Z:2420Z - PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI / 2431Z:2431Z - PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO / 2432Z:2432Z - PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO / 2433Z:2433Z - PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO / 2434Z:2434Z - PRODUKCJA DRUTU / 2441Z:2441Z - PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH / 2442A:2442A - PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO / 2442B:2442B - PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM / 2443Z:2443Z - PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY / 2444Z:2444Z - PRODUKCJA MIEDZI / 2445Z:2445Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH / 2446Z:2446Z - WYTWARZANIE PALIW JĄDROWYCH / 2451Z:2451Z - ODLEWNICTWO ŻELIWA / 2452Z:2452Z - ODLEWNICTWO STALIWA / 2453Z:2453Z - ODLEWNICTWO METALI LEKKICH / 2454A:2454A - ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI / 2454B:2454B - ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE / 2511Z:2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI / 2512Z:2512Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ / 2521Z:2521Z - PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA / 2529Z:2529Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH / 2530Z:2530Z - PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ / 2540Z:2540Z - PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI / 2550Z:2550Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW / 2561Z:2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE / 2562Z:2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH / 2571Z:2571Z - PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW / 2572Z:2572Z - PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW / 2573Z:2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI / 2591Z:2591Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH / 2592Z:2592Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI / 2593Z:2593Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN / 2594Z:2594Z - PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB / 2599Z:2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 2611Z:2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH / 2612Z:2612Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH / 2620Z:2620Z - PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH / 2630Z:2630Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO / 2640Z:2640Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU / 2651Z:2651Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH / 2652Z:2652Z - PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW / 2660Z:2660Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO / 2670Z:2670Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO / 2680Z:2680Z - PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI / 2711Z:2711Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW / 2712Z:2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ / 2720Z:2720Z - PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW / 2731Z:2731Z - PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH / 2732Z:2732Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI / 2733Z:2733Z - PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO / 2740Z:2740Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO / 2751Z:2751Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO / 2752Z:2752Z - PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO / 2790Z:2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO / 2811Z:2811Z - PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH / 2812Z:2812Z - PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO / 2813Z:2813Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK / 2814Z:2814Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW / 2815Z:2815Z - PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH / 2821Z:2821Z - PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH / 2822Z:2822Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW / 2823Z:2823Z - PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH / 2824Z:2824Z - PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH / 2825Z:2825Z - PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH / 2829Z:2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 2830Z:2830Z - PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA / 2841Z:2841Z - PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU / 2849Z:2849Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH / 2891Z:2891Z - PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII / 2892Z:2892Z - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA / 2893Z:2893Z - PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW / 2894Z:2894Z - PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO / 2895Z:2895Z - PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO / 2896Z:2896Z - PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW / 2899Z:2899Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 2910A:2910A - PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH / 2910B:2910B - PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH / 2910C:2910C - PRODUKCJA AUTOBUSÓW / 2910D:2910D - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW / 2910E:2910E - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / 2920Z:2920Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP / 2931Z:2931Z - PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH / 2932Z:2932Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / 3011Z:3011Z - PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH / 3012Z:3012Z - PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH / 3020Z:3020Z - PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO / 3030Z:3030Z - PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN / 3040Z:3040Z - PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH / 3091Z:3091Z - PRODUKCJA MOTOCYKLI / 3092Z:3092Z - PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH / 3099Z:3099Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 3101Z:3101Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH / 3102Z:3102Z - PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH / 3103Z:3103Z - PRODUKCJA MATERACÓW / 3109Z:3109Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI / 3211Z:3211Z - PRODUKCJA MONET / 3212Z:3212Z - PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH / 3213Z:3213Z - PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH / 3220Z:3220Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH / 3230Z:3230Z - PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO / 3240Z:3240Z - PRODUKCJA GIER I ZABAWEK / 3250Z:3250Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE / 3291Z:3291Z - PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI / 3299Z:3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 3311Z:3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH / 3312Z:3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN / 3313Z:3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH / 3314Z:3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH / 3315Z:3315Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI / 3316Z:3316Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH / 3317Z:3317Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO / 3319Z:3319Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA / 3320Z:3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA / 3511Z:3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ / 3512Z:3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ / 3513Z:3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ / 3514Z:3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ / 3521Z:3521Z - WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH / 3522Z:3522Z - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM / 3523Z:3523Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM / 3530Z:3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH / 3600Z:3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY / 3700Z:3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW / 3811Z:3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE / 3812Z:3812Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH / 3821Z:3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE / 3822Z:3822Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH / 3831Z:3831Z - DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH / 3832Z:3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH / 3900Z:3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI / 4110Z:4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / 4120Z:4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH / 4211Z:4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD / 4212Z:4212Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ / 4213Z:4213Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI / 4221Z:4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH / 4222Z:4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH / 4291Z:4291Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ / 4299Z:4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE / 4311Z:4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH / 4312Z:4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ / 4313Z:4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH / 4321Z:4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH / 4322Z:4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH / 4329Z:4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH / 4331Z:4331Z - TYNKOWANIE / 4332Z:4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ / 4333Z:4333Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN / 4334Z:4334Z - MALOWANIE I SZKLENIE / 4339Z:4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH / 4391Z:4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH / 4399Z:4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE / 4511Z:4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK / 4519Z:4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / 4520Z:4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / 4531Z:4531Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / 4532Z:4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / 4540Z:4540Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH / 4611Z:4611Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW / 4612Z:4612Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH / 4613Z:4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH / 4614Z:4614Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW / 4615Z:4615Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH / 4616Z:4616Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH / 4617Z:4617Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH / 4618Z:4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW / 4619Z:4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU / 4621Z:4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT / 4622Z:4622Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN / 4623Z:4623Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT / 4624Z:4624Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR / 4631Z:4631Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW / 4632Z:4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA / 4633Z:4633Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH / 4634A:4634A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 4634B:4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH / 4635Z:4635Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH / 4636Z:4636Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH / 4637Z:4637Z - SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW / 4638Z:4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI / 4639Z:4639Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH / 4641Z:4641Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH / 4642Z:4642Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA / 4643Z:4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO / 4644Z:4644Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH / 4645Z:4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW / 4646Z:4646Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH / 4647Z:4647Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO / 4648Z:4648Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII / 4649Z:4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO / 4651Z:4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA / 4652Z:4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO / 4661Z:4661Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA / 4662Z:4662Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK / 4663Z:4663Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / 4664Z:4664Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH / 4665Z:4665Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH / 4666Z:4666Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH / 4669Z:4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ / 4671Z:4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH / 4672Z:4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI / 4673Z:4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO / 4674Z:4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO / 4675Z:4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH / 4676Z:4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW / 4677Z:4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU / 4690Z:4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA / 4711Z:4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH / 4719Z:4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4721Z:4721Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4722Z:4722Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4723Z:4723Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4724Z:4724Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4725Z:4725Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4726Z:4726Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4729Z:4729Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4730Z:4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW / 4741Z:4741Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4742Z:4742Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4743Z:4743Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4751Z:4751Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4752Z:4752Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4753Z:4753Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4754Z:4754Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4759Z:4759Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4761Z:4761Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4762Z:4762Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4763Z:4763Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4764Z:4764Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4765Z:4765Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4771Z:4771Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4772Z:4772Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4773Z:4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4774Z:4774Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4775Z:4775Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4776Z:4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4777Z:4777Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4778Z:4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4779Z:4779Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH / 4781Z:4781Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH / 4782Z:4782Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH / 4789Z:4789Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH / 4791Z:4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET / 4799Z:4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI / 4910Z:4910Z - TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY / 4920Z:4920Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW / 4931Z:4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI / 4932Z:4932Z - DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH / 4939Z:4939Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY / 4941Z:4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW / 4942Z:4942Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI / 4950A:4950A - TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH / 4950B:4950B - TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW / 5010Z:5010Z - TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI / 5020Z:5020Z - TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW / 5030Z:5030Z - TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI / 5040Z:5040Z - TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW / 5110Z:5110Z - TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI / 5121Z:5121Z - TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW / 5122Z:5122Z - TRANSPORT KOSMICZNY / 5210A:5210A - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH / 5210B:5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW / 5221Z:5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY / 5222A:5222A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI / 5222B:5222B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY / 5223Z:5223Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY / 5224A:5224A - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH / 5224B:5224B - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH / 5224C:5224C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH / 5229A:5229A - DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH / 5229B:5229B - DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH / 5229C:5229C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH / 5310Z:5310Z - DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO) / 5320Z:5320Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA / 5510Z:5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA / 5520Z:5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA / 5530Z:5530Z - POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE / 5590Z:5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE / 5610A:5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE / 5610B:5610B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE / 5621Z:5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) / 5629Z:5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA / 5630Z:5630Z - PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW / 5811Z:5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK / 5812Z:5812Z - WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) / 5813Z:5813Z - WYDAWANIE GAZET / 5814Z:5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW / 5819Z:5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA / 5821Z:5821Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH / 5829Z:5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA / 5911Z:5911Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH / 5912Z:5912Z - DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI / 5913Z:5913Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH / 5914Z:5914Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW / 5920Z:5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH / 6010Z:6010Z - NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH / 6020Z:6020Z - NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH / 6110Z:6110Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ / 6120Z:6120Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ / 6130Z:6130Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ / 6190Z:6190Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI / 6201Z:6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM / 6202Z:6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI / 6203Z:6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI / 6209Z:6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH / 6311Z:6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ / 6312Z:6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH / 6391Z:6391Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH / 6399Z:6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 6411Z:6411Z - DZIAŁALNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO / 6419Z:6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE / 6420Z:6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH / 6430Z:6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH / 6491Z:6491Z - LEASING FINANSOWY / 6492Z:6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW / 6499Z:6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH / 6511Z:6511Z - UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE / 6512Z:6512Z - POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE / 6520Z:6520Z - REASEKURACJA / 6530Z:6530Z - FUNDUSZE EMERYTALNE / 6611Z:6611Z - ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI / 6612Z:6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH / 6619Z:6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH / 6621Z:6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT / 6622Z:6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH / 6629Z:6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE / 6630Z:6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI / 6810Z:6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK / 6820Z:6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI / 6831Z:6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI / 6832Z:6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE / 6910Z:6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA / 6920Z:6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE / 7010Z:7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH / 7021Z:7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA / 7022Z:7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA / 7111Z:7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY / 7112Z:7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE / 7120A:7120A - BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI / 7120B:7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE / 7211Z:7211Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII / 7219Z:7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH / 7220Z:7220Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH / 7311Z:7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH / 7312A:7312A - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI / 7312B:7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH / 7312C:7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) / 7312D:7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH / 7320Z:7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ / 7410Z:7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA / 7420Z:7420Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA / 7430Z:7430Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI / 7490Z:7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 7500Z:7500Z - DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA / 7711Z:7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK / 7712Z:7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / 7721Z:7721Z - WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO / 7722Z:7722Z - WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. / 7729Z:7729Z - WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO / 7731Z:7731Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH / 7732Z:7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH / 7733Z:7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY / 7734Z:7734Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO / 7735Z:7735Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO / 7739Z:7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE / 7740Z:7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM / 7810Z:7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW / 7820Z:7820Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ / 7830Z:7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW / 7911A:7911A - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH / 7911B:7911B - DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH / 7912Z:7912Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI / 7990A:7990A - DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH / 7990B:7990B - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ / 7990C:7990C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 8010Z:8010Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA / 8020Z:8020Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA / 8030Z:8030Z - DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA / 8110Z:8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH / 8121Z:8121Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH / 8122Z:8122Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH / 8129Z:8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE / 8130Z:8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI / 8211Z:8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA / 8219Z:8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA / 8220Z:8220Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) / 8230Z:8230Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW / 8291Z:8291Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE / 8292Z:8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM / 8299Z:8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 8411Z:8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ / 8412Z:8412Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH / 8413Z:8413Z - KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA / 8421Z:8421Z - SPRAWY ZAGRANICZNE / 8422Z:8422Z - OBRONA NARODOWA / 8423Z:8423Z - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI / 8424Z:8424Z - BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE / 8425Z:8425Z - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA / 8430Z:8430Z - OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE / 8510Z:8510Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / 8520Z:8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE / 8531A:8531A - GIMNAZJA / 8531B:8531B - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE / 8532A:8532A - TECHNIKA / 8532B:8532B - BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA / 8532C:8532C - SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY / 8532D:8532D - BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA / 8541A:8541A - SZKOŁY POLICEALNE / 8541B:8541B - KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH / 8541C:8541C - PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI / 8542Z:8542Z - SZKOŁY WYŻSZE / 8551Z:8551Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH / 8552Z:8552Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ / 8553Z:8553Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU / 8559A:8559A - NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH / 8559B:8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE / 8560Z:8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ / 8610Z:8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI / 8621Z:8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA / 8622Z:8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA / 8623Z:8623Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA / 8690A:8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA / 8690B:8690B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO / 8690C:8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH / 8690D:8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA / 8690E:8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 8710Z:8710Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ / 8720Z:8720Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI / 8730Z:8730Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / 8790Z:8790Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM / 8810Z:8810Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / 8891Z:8891Z - OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI / 8899Z:8899Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 9001Z:9001Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH / 9002Z:9002Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH / 9003Z:9003Z - ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA / 9004Z:9004Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH / 9101A:9101A - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK / 9101B:9101B - DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW / 9102Z:9102Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW / 9103Z:9103Z - DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH / 9104Z:9104Z - DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY / 9200Z:9200Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI / 9311Z:9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH / 9312Z:9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH / 9313Z:9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ / 9319Z:9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM / 9321Z:9321Z - DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI / 9329Z:9329Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA / 9411Z:9411Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW / 9412Z:9412Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH / 9420Z:9420Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH / 9491Z:9491Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH / 9492Z:9492Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH / 9499Z:9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 9511Z:9511Z - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH / 9512Z:9512Z - NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO / 9521Z:9521Z - NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU / 9522Z:9522Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO / 9523Z:9523Z - NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH / 9524Z:9524Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO / 9525Z:9525Z - NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII / 9529Z:9529Z - NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO / 9601Z:9601Z - PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH / 9602Z:9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE / 9603Z:9603Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA / 9604Z:9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ / 9609Z:9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / 9700Z:9700Z - GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW / 9810Z:9810Z - GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY / 9820Z:9820Z - GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY / 9900Z:9900Z - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE</pkd1>
       <ppkd1powt>[Pole powtarzalne]</ppkd1powt>
       <p2_1>[data]</p2_1>
       <p2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <dataOd>[data]</dataOd>
       <dataDo>[data]</dataDo>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p4sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjaa>
       <p5a_>[Wartość wyboru w polu p5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5a_>
       <p5b_>[Wartość wyboru w polu p5b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5b_>
       <rect37543>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37543>
       <p4sekcjab>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjab>
       <p5c>[pole wielowierszowe]</p5c>
       <p5cpowt>[Pole powtarzalne]</p5cpowt>
       <p4sekcjac>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac>
       <p6a_>[Wartość wyboru w polu p6a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6a_>
       <rect375222>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect375222>
       <p6b>[pole wielowierszowe]</p6b>
       <p6bpowt>[Pole powtarzalne]</p6bpowt>
       <p4sekcjac_6>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac_6>
       <rect3752>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752>
       <p7a>[pole wielowierszowe]</p7a>
       <p7apowt>[Pole powtarzalne]</p7apowt>
       <rect37522>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37522>
       <rect54112>[Pole podziału sekcji]</rect54112>
       <p7b>[pole wielowierszowe]</p7b>
       <p7bpowt>[Pole powtarzalne]</p7bpowt>
       <rect375227>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect375227>
       <rect5414>[Pole podziału sekcji]</rect5414>
       <p7c>[pole wielowierszowe]</p7c>
       <p7cpowt>[Pole powtarzalne]</p7cpowt>
       <rect3752278>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752278>
       <rect54141>[Pole podziału sekcji]</rect54141>
       <p7d>[pole wielowierszowe]</p7d>
       <p7dpowt>[Pole powtarzalne]</p7dpowt>
       <rect541422>[Pole podziału sekcji]</rect541422>
       <p8apowt>[Pole powtarzalne]</p8apowt>
       <p8a>[pole wielowierszowe]</p8a>
       <p8b>[pole wielowierszowe]</p8b>
       <rect54116>[Pole podziału sekcji]</rect54116>
       <lp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp2>
       <p92>[dl]</p92>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <rect9351>[Pole powtarzalne (z plikami)]</rect9351>
       <pnazwa>[Pole tekstowe]</pnazwa>
       <p4sekcjac7>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac7>
       <rect37526>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37526>
       <pinfo>[pole wielowierszowe]</pinfo>
       <pinfopowt>[Pole powtarzalne]</pinfopowt>
       <rect54112_2>[Pole podziału sekcji]</rect54112_2>
       <podp1>[Pole tekstowe]</podp1>
       <podp3>[Pole tekstowe]</podp3>
       <podp4>[data]</podp4>
       <podp5>[Pole tekstowe]</podp5>
       <podp6>[data]</podp6>
       <podp2>[data]</podp2>
       <podp7>[Pole tekstowe]</podp7>
       <podp8>[data]</podp8>
       <podp9>[Pole tekstowe]</podp9>
       <podp10>[data]</podp10>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>
       <rect5411>[Koniec strony]</rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJIN Info</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14544485</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect8089></rect8089>
       <pBilans></pBilans>
       <pRZiS></pRZiS>
       <nip>8875155741</nip>
       <pRZiS_1></pRZiS_1>
       <krs>12345</krs>
       <pZZKP></pZZKP>
       <pRPP></pRPP>
       <pRPP_1></pRPP_1>
       <pRPP_1_4></pRPP_1_4>
       <pRPP_1_4_4></pRPP_1_4_4>
       <p1a>Pełna nazwa testowa</p1a>
       <KodKraju>PL</KodKraju>
       <Wojewodztwo>wielkopolskie</Wojewodztwo>
       <Powiat>poznański</Powiat>
       <Gmina>Poznań</Gmina>
       <Ulica>Strzelecka</Ulica>
       <NrDomu>1</NrDomu>
       <NrLokalu>1</NrLokalu>
       <Miejscowosc>Poznań</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>61-155</KodPocztowy>
       <Poczta>Poznań</Poczta>
       <pkd1>0111Z</pkd1>
       <ppkd1powt></ppkd1powt>
       <p2_1>30-10-1990</p2_1>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <dataOd>30-10-1990</dataOd>
       <dataDo>30-10-1990</dataDo>
       <p4_>1</p4_>
       <p4sekcjaa></p4sekcjaa>
       <p5a_>1</p5a_>
       <p5b_>1</p5b_>
       <rect37543></rect37543>
       <p4sekcjab></p4sekcjab>
       <p5c>to jest pole wielowierszowe</p5c>
       <p5cpowt></p5cpowt>
       <p4sekcjac></p4sekcjac>
       <p6a_>1</p6a_>
       <rect375222></rect375222>
       <p6b>to jest pole wielowierszowe</p6b>
       <p6bpowt></p6bpowt>
       <p4sekcjac_6></p4sekcjac_6>
       <rect3752></rect3752>
       <p7a>to jest pole wielowierszowe</p7a>
       <p7apowt></p7apowt>
       <rect37522></rect37522>
       <rect54112></rect54112>
       <p7b>to jest pole wielowierszowe</p7b>
       <p7bpowt></p7bpowt>
       <rect375227></rect375227>
       <rect5414></rect5414>
       <p7c>to jest pole wielowierszowe</p7c>
       <p7cpowt></p7cpowt>
       <rect3752278></rect3752278>
       <rect54141></rect54141>
       <p7d>to jest pole wielowierszowe</p7d>
       <p7dpowt></p7dpowt>
       <rect541422></rect541422>
       <p8apowt></p8apowt>
       <p8a>to jest pole wielowierszowe</p8a>
       <p8b>to jest pole wielowierszowe</p8b>
       <rect54116></rect54116>
       <lp2>10</lp2>
       <p92></p92>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <rect9351></rect9351>
       <pnazwa>test pola tekstowego</pnazwa>
       <p4sekcjac7></p4sekcjac7>
       <rect37526></rect37526>
       <pinfo>to jest pole wielowierszowe</pinfo>
       <pinfopowt></pinfopowt>
       <rect54112_2></rect54112_2>
       <podp1>test pola tekstowego</podp1>
       <podp3>test pola tekstowego</podp3>
       <podp4>30-10-1990</podp4>
       <podp5>test pola tekstowego</podp5>
       <podp6>30-10-1990</podp6>
       <podp2>30-10-1990</podp2>
       <podp7>test pola tekstowego</podp7>
       <podp8>30-10-1990</podp8>
       <podp9>test pola tekstowego</podp9>
       <podp10>30-10-1990</podp10>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>
       <rect5411></rect5411>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>