Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ERN (archiwalny) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14632007</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_0>[data]</pI_0>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[NIP]</pI_3>
       <pI_4>[pierwszeImie]</pI_4>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pI_7>[plec]</pI_7>
       <pI_8>[nazwiskoRodowe]</pI_8>
       <pI_9>[Pole tekstowe]</pI_9>
       <pI_10>[imieOjca]</pI_10>
       <pI_11>[imieMatki]</pI_11>
       <pI_12>[Telefon]</pI_12>
       <pI_13_1>[UlicaZameldowanie]</pI_13_1>
       <pI_13_2>[NrDomuZameldowanie]</pI_13_2>
       <pI_13_3>[NrLokaluZameldowanie]</pI_13_3>
       <pI_13_4>[KodPocztowyZameldowanie]</pI_13_4>
       <pI_13_5>[MiejscowoscZameldowanie]</pI_13_5>
       <pI_13_6>[GminaZameldowanie]</pI_13_6>
       <pI_14_1>[Ulica]</pI_14_1>
       <pI_14_2>[NrDomu]</pI_14_2>
       <pI_14_3>[NrLokalu]</pI_14_3>
       <pI_14_4>[KodPocztowy]</pI_14_4>
       <pI_14_5>[Miejscowosc]</pI_14_5>
       <pI_14_6>[Gmina]</pI_14_6>
       <pI_14_7>[kraj]</pI_14_7>
       <pI_15_1>[UlicaKor]</pI_15_1>
       <pI_15_2>[NrDomuKor]</pI_15_2>
       <pI_15_3>[NrLokaluKor]</pI_15_3>
       <pI_15_4>[KodPocztowyKor]</pI_15_4>
       <pI_15_5>[MiejscowoscKor]</pI_15_5>
       <pI_15_6>[GminaKor]</pI_15_6>
       <pI_15_7>[kraj]</pI_15_7>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</pII_1_>
       <pII_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pII_2_>
       <pII_3_1>[rok]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[rok]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[pole wielowierszowe]</pII_3_3>
       <pII_3_4>[rok]</pII_3_4>
       <pII_3_5>[rok]</pII_3_5>
       <pII_4_>[Wartość wyboru w polu pII_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_4_>
       <pII_5_>[Wartość wyboru w polu pII_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</pII_5_>
       <pII_6_>[Wartość wyboru w polu pII_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_6_>
       <pII_7_>[Wartość wyboru w polu pII_7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]</pII_7_>
       <pII_8_>[Wartość wyboru w polu pII_8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pII_8_>
       <pII_9>[Pole tekstowe]</pII_9>
       <pII_10_>[Wartość wyboru w polu pII_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_10_>
       <pII_11>[Pole tekstowe]</pII_11>
       <pII_12_>[Wartość wyboru w polu pII_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_12_>
       <pII_13>[pole wielowierszowe]</pII_13>
       <pII_14_>[Wartość wyboru w polu pII_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_14_>
       <pII_15>[pole wielowierszowe]</pII_15>
       <pII_16_1>[data]</pII_16_1>
       <pII_16_2>[data]</pII_16_2>
       <pII_17_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_17_1>
       <pII_17>[pole wielowierszowe]</pII_17>
       <pIII_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_>
       <pIII_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_2_>
       <pIII_3_>[Wartość wyboru w polu pIII_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_3_>
       <pIII_4_>[Wartość wyboru w polu pIII_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_4_>
       <pIII_5_>[Wartość wyboru w polu pIII_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_5_>
       <pIII_6>[Rachunek]</pIII_6>
       <pIII_7_subfield_0>[imię]</pIII_7_subfield_0>
       <pIII_7_subfield_1>[nazwisko]</pIII_7_subfield_1>
       <pIII_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIII_8>
       <pIII_9_>[Wartość wyboru w polu pIII_9. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_9_>
       <pIII_10>[Data wypełnienia]</pIII_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14632007</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_0>30-10-1990</pI_0>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>8875155741</pI_3>
       <pI_4>Jan</pI_4>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pI_7>M</pI_7>
       <pI_8>Kowalski</pI_8>
       <pI_9>test pola tekstowego</pI_9>
       <pI_10>Stefan</pI_10>
       <pI_11>Danuta</pI_11>
       <pI_12>500600400</pI_12>
       <pI_13_1>Półwiejska</pI_13_1>
       <pI_13_2>1</pI_13_2>
       <pI_13_3>1</pI_13_3>
       <pI_13_4>61-155</pI_13_4>
       <pI_13_5>Poznań</pI_13_5>
       <pI_13_6>Poznań</pI_13_6>
       <pI_14_1>Strzelecka</pI_14_1>
       <pI_14_2>1</pI_14_2>
       <pI_14_3>1</pI_14_3>
       <pI_14_4>61-155</pI_14_4>
       <pI_14_5>Poznań</pI_14_5>
       <pI_14_6>Poznań</pI_14_6>
       <pI_14_7>PL</pI_14_7>
       <pI_15_1>Półwiejska</pI_15_1>
       <pI_15_2>1</pI_15_2>
       <pI_15_3>1</pI_15_3>
       <pI_15_4>61-155</pI_15_4>
       <pI_15_5>Poznań</pI_15_5>
       <pI_15_6>Poznań</pI_15_6>
       <pI_15_7>PL</pI_15_7>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_2_>1</pII_2_>
       <pII_3_1></pII_3_1>
       <pII_3_2></pII_3_2>
       <pII_3_3>to jest pole wielowierszowe</pII_3_3>
       <pII_3_4></pII_3_4>
       <pII_3_5></pII_3_5>
       <pII_4_>1</pII_4_>
       <pII_5_>1</pII_5_>
       <pII_6_>1</pII_6_>
       <pII_7_>1</pII_7_>
       <pII_8_>1</pII_8_>
       <pII_9>test pola tekstowego</pII_9>
       <pII_10_>1</pII_10_>
       <pII_11>test pola tekstowego</pII_11>
       <pII_12_>1</pII_12_>
       <pII_13>to jest pole wielowierszowe</pII_13>
       <pII_14_>1</pII_14_>
       <pII_15>to jest pole wielowierszowe</pII_15>
       <pII_16_1>30-10-1990</pII_16_1>
       <pII_16_2>30-10-1990</pII_16_2>
       <pII_17_1>1</pII_17_1>
       <pII_17>to jest pole wielowierszowe</pII_17>
       <pIII_1_>1</pIII_1_>
       <pIII_2_>1</pIII_2_>
       <pIII_3_>1</pIII_3_>
       <pIII_4_>1</pIII_4_>
       <pIII_5_>1</pIII_5_>
       <pIII_6>453054504926965134154839080720</pIII_6>
       <pIII_7_subfield_0>Jan</pIII_7_subfield_0>
       <pIII_7_subfield_1>Kowalski</pIII_7_subfield_1>
       <pIII_8>10</pIII_8>
       <pIII_9_>1</pIII_9_>
       <pIII_10>30-10-2014</pIII_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>