Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-40A/11A (19) (archiwalny) (od 2018) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14632130</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p4>2019 / 2018* / </p4>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6a>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6a>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p8>[nazwa]</p8>
       <p9>[REGON]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p21_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p21_3_subfield_>
       <p21_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>[Pole NIP]</p21_3_subfield_3>
       <p22>[nrIdPodatnikaZagr]</p22>
       <p23> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p23>
       <p24>[krajIdPodatnikaZagr]</p24>
       <p25>[nazwisko]</p25>
       <p26>[pierwszeImie]</p26>
       <p27>[dataUrodzenia]</p27>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[Wojewodztwo]</p29>
       <p30>[Powiat]</p30>
       <p31>[Gmina]</p31>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p33>[NrDomu]</p33>
       <p34>[NrLokalu]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p51_1_subfield_0>[imię]</p51_1_subfield_0>
       <p51_1_subfield_1>[nazwisko]</p51_1_subfield_1>
       <p51_2>[Stanowisko]</p51_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-40A/11A (19)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14632130</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p4>2018</p4>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p6a>1</p6a>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p8>nazwa testowa</p8>
       <p9>773461194</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p21_3_subfield_>2</p21_3_subfield_>
       <p21_3_subfield_2>23050608219</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>8875155741</p21_3_subfield_3>
       <p22></p22>
       <p23></p23>
       <p24></p24>
       <p25>Kowalski</p25>
       <p26>Jan</p26>
       <p27>30-10-1985</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p51_1_subfield_0>Jan</p51_1_subfield_0>
       <p51_1_subfield_1>Kowalski</p51_1_subfield_1>
       <p51_2>manager</p51_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>