Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS Z-03 (2019) (archiwalny) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14714677</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[REGON]</p0_4>
       <p0_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_5>
       <p0_6>[Mail]</p0_6>
       <p1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_2>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4>
       <p1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5>
       <p1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_6>
       <p1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7>
       <p1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_8>
       <p1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9>
       <p1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10>
       <p1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11>
       <p1_12>[Mail]</p1_12>
       <p1_15>[Telefon]</p1_15>
       <p1_16>[miejscowość]</p1_16>
       <p1_17>[Data wypełnienia]</p1_17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS Z-03 (2019)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14714677</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>773461194</p0_4>
       <p0_5>10</p0_5>
       <p0_6>test@test.pl</p0_6>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p1_6>10</p1_6>
       <p1_7>10</p1_7>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p1_10>10</p1_10>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p1_12>test@test.pl</p1_12>
       <p1_15>500600400</p1_15>
       <p1_16>Poznań</p1_16>
       <p1_17>30-10-2014</p1_17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>