Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS F-03 (archiwalny) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2018Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14783367</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_3>[REGON]</p0_3>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_2_subfield_4>
       <p0_2_subfield_5>[poczta]</p0_2_subfield_5>
       <p0_4>[pkd1]</p0_4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p1b_>[Wartość wyboru w polu p1b. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p1b_>
       <p1a_>[Wartość wyboru w polu p1a. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1a_>
       <p2_1_1>[Pole tekstowe]</p2_1_1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p2_1_2>[REGON]</p2_1_2>
       <p2_1_2_2>[Pole tekstowe]</p2_1_2_2>
       <p2_1_3>[REGON]</p2_1_3>
       <p2_1_4>[Pole tekstowe]</p2_1_4>
       <p3a_>[Wartość wyboru w polu p3a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3a_>
       <p3b_>[Wartość wyboru w polu p3b. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3b_>
       <p3c_>[Wartość wyboru w polu p3c. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3c_>
       <p4_2_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_5>
       <p4_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_6>
       <p4_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_7>
       <p4_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_8>
       <p4_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_5>
       <p4_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_6>
       <p4_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_7>
       <p4_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_8>
       <p4_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_3>
       <p4_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_4>
       <p4_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_5>
       <p4_4_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_6>
       <p4_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_7>
       <p4_4_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_8>
       <p4_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_1>
       <p4_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_2>
       <p4_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_3>
       <p4_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_4>
       <p4_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_5>
       <p4_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_6>
       <p4_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_7>
       <p4_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_5_8>
       <p4_6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_1>
       <p4_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_2>
       <p4_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_3>
       <p4_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_4>
       <p4_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_5>
       <p4_6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_6>
       <p4_6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_7>
       <p4_6_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_6_8>
       <p4_7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_1>
       <p4_7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_2>
       <p4_7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_3>
       <p4_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_4>
       <p4_7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_5>
       <p4_7_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_6>
       <p4_7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_7>
       <p4_7_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_7_8>
       <p4_8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_1>
       <p4_8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_2>
       <p4_8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_3>
       <p4_8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_4>
       <p4_8_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_5>
       <p4_8_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_6>
       <p4_8_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_7>
       <p4_8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_8_8>
       <p4_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_1>
       <p4_9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_2>
       <p4_9_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_3>
       <p4_9_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_4>
       <p4_9_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_5>
       <p4_9_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_6>
       <p4_9_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_7>
       <p4_9_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_9_8>
       <p4_10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_1>
       <p4_10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_2>
       <p4_10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_3>
       <p4_10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_4>
       <p4_10_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_5>
       <p4_10_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_6>
       <p4_10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_7>
       <p4_10_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_10_8>
       <p4_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_1>
       <p4_11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_2>
       <p4_11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_3>
       <p4_11_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_4>
       <p4_11_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_5>
       <p4_11_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_6>
       <p4_11_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_7>
       <p4_11_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_11_8>
       <p4_12_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_1>
       <p4_12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_2>
       <p4_12_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_3>
       <p4_12_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_4>
       <p4_12_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_5>
       <p4_12_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_6>
       <p4_12_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_7>
       <p4_12_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_12_8>
       <p5_1_1>[Pole kwoty]</p5_1_1>
       <p5_1_2>[nazwaPelna]</p5_1_2>
       <p5_1_3>[Miejscowosc]</p5_1_3>
       <p5_1_4>[Pole tekstowe]</p5_1_4>
       <p5_2_1>[Pole kwoty]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[nazwaPelna]</p5_2_2>
       <p5_2_3>[Miejscowosc]</p5_2_3>
       <p5_2_4>[Pole tekstowe]</p5_2_4>
       <p4_13_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_13_1>
       <p4_14_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_14_1>
       <p4_15_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_15_1>
       <p4_16_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_16_1>
       <p4_17_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_17_1>
       <p4_18_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_18_1>
       <p4_19_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_19_1>
       <p4_20_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_20_1>
       <p4_21_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_21_1>
       <p4_22_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_22_1>
       <p4_23_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_23_1>
       <p4_24_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_24_1>
       <p4_25_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_25_1>
       <p4_26_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_26_1>
       <p4_27_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_27_1>
       <p4_28_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_28_1>
       <p4_29_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_29_1>
       <p4_30_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_30_1>
       <p4_31_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_31_1>
       <p6_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1_2>
       <p6_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1_3>
       <p6_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1_4>
       <p6_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1_5>
       <p6_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1_6>
       <p6_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1_7>
       <p6_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1_8>
       <p6_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2_2>
       <p6_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2_3>
       <p6_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2_4>
       <p6_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2_5>
       <p6_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2_6>
       <p6_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2_7>
       <p6_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2_8>
       <p6_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3_2>
       <p6_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3_3>
       <p6_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3_4>
       <p6_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3_5>
       <p6_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3_6>
       <p6_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3_7>
       <p6_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3_8>
       <p7_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1_4>
       <p7_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_2>
       <p7_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_3>
       <p7_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2_4>
       <p8_2_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_2>
       <p8_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_3>
       <p8_2_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_4>
       <p8_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_5>
       <p8_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_6>
       <p8_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_7>
       <p8_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_8>
       <p8_2_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2_9>
       <p8_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_2>
       <p8_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_3>
       <p8_3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_4>
       <p8_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_5>
       <p8_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_6>
       <p8_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_7>
       <p8_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_8>
       <p8_3_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3_9>
       <p8_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_2>
       <p8_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_3>
       <p8_4_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_4>
       <p8_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_5>
       <p8_4_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_6>
       <p8_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_7>
       <p8_4_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_8>
       <p8_4_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4_9>
       <p8_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_2>
       <p8_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_3>
       <p8_5_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_4>
       <p8_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_5>
       <p8_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_6>
       <p8_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_7>
       <p8_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_8>
       <p8_5_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5_9>
       <p8_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_2>
       <p8_6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_3>
       <p8_6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_4>
       <p8_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_5>
       <p8_6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_6>
       <p8_6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_7>
       <p8_6_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_8>
       <p8_6_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6_9>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p336>[Pole integer - wartość liczbowa]</p336>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p9_2_1>[powiat]</p9_2_1>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p9_3_1_1> / 02:Dolnośląskie / 04:Kujawsko-pomorskie / 06:Lubelskie / 08:Lubuskie / 10:Łódzkie / 12:Małopolskie / 14:Mazowieckie / 16:Opolskie / 18:Podkarpacki / 20:Podlaskie / 22:Pomorskie / 24:Śląskie / 26:Świętokrzyskie / 28:Warmińsko-mazurskie / 30:Wielkopolskie / 32:Zachodniopomorskie / 34:Zagranica </p9_3_1_1>
       <p9_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_3_3>
       <p9_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3_4>
       <p9_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_3_5>
       <p9_2_2>[gmina]</p9_2_2>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p10_2_1>[powiat]</p10_2_1>
       <p10_3_1_1> / 02:Dolnośląskie / 04:Kujawsko-pomorskie / 06:Lubelskie / 08:Lubuskie / 10:Łódzkie / 12:Małopolskie / 14:Mazowieckie / 16:Opolskie / 18:Podkarpacki / 20:Podlaskie / 22:Pomorskie / 24:Śląskie / 26:Świętokrzyskie / 28:Warmińsko-mazurskie / 30:Wielkopolskie / 32:Zachodniopomorskie / 34:Zagranica </p10_3_1_1>
       <p10_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_3_3>
       <p10_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_3_4>
       <p10_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_3_5>
       <p10_2_2>[gmina]</p10_2_2>
       <p11_1>[pole wielowierszowe]</p11_1>
       <p11_2_1>[powiat]</p11_2_1>
       <p11_3_1_1> / 02:Dolnośląskie / 04:Kujawsko-pomorskie / 06:Lubelskie / 08:Lubuskie / 10:Łódzkie / 12:Małopolskie / 14:Mazowieckie / 16:Opolskie / 18:Podkarpacki / 20:Podlaskie / 22:Pomorskie / 24:Śląskie / 26:Świętokrzyskie / 28:Warmińsko-mazurskie / 30:Wielkopolskie / 32:Zachodniopomorskie / 34:Zagranica </p11_3_1_1>
       <p11_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_3_3>
       <p11_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3_4>
       <p11_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_3_5>
       <p11_2_2>[gmina]</p11_2_2>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_2>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p15>[miejscowość]</p15>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS F-03 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14783367</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_3>773461194</p0_3>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_2_subfield_4>61-155</p0_2_subfield_4>
       <p0_2_subfield_5>Poznań</p0_2_subfield_5>
       <p0_4>01.11.Z</p0_4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p1b_>1</p1b_>
       <p1a_>1</p1a_>
       <p2_1_1>test pola tekstowego</p2_1_1>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_1_2>773461194</p2_1_2>
       <p2_1_2_2>test pola tekstowego</p2_1_2_2>
       <p2_1_3>773461194</p2_1_3>
       <p2_1_4>test pola tekstowego</p2_1_4>
       <p3a_>1</p3a_>
       <p3b_>1</p3b_>
       <p3c_>1</p3c_>
       <p4_2_1>10</p4_2_1>
       <p4_2_2>10</p4_2_2>
       <p4_2_3>10</p4_2_3>
       <p4_2_4>10</p4_2_4>
       <p4_2_5>10</p4_2_5>
       <p4_2_6>10</p4_2_6>
       <p4_2_7>10</p4_2_7>
       <p4_2_8>10</p4_2_8>
       <p4_3_1>10</p4_3_1>
       <p4_3_2>10</p4_3_2>
       <p4_3_3>10</p4_3_3>
       <p4_3_4>10</p4_3_4>
       <p4_3_5>10</p4_3_5>
       <p4_3_6>10</p4_3_6>
       <p4_3_7>10</p4_3_7>
       <p4_3_8>10</p4_3_8>
       <p4_4_1>10</p4_4_1>
       <p4_4_2>10</p4_4_2>
       <p4_4_3>10</p4_4_3>
       <p4_4_4>10</p4_4_4>
       <p4_4_5>10</p4_4_5>
       <p4_4_6>10</p4_4_6>
       <p4_4_7>10</p4_4_7>
       <p4_4_8>10</p4_4_8>
       <p4_5_1>10</p4_5_1>
       <p4_5_2>10</p4_5_2>
       <p4_5_3>10</p4_5_3>
       <p4_5_4>10</p4_5_4>
       <p4_5_5>10</p4_5_5>
       <p4_5_6>10</p4_5_6>
       <p4_5_7>10</p4_5_7>
       <p4_5_8>10</p4_5_8>
       <p4_6_1>10</p4_6_1>
       <p4_6_2>10</p4_6_2>
       <p4_6_3>10</p4_6_3>
       <p4_6_4>10</p4_6_4>
       <p4_6_5>10</p4_6_5>
       <p4_6_6>10</p4_6_6>
       <p4_6_7>10</p4_6_7>
       <p4_6_8>10</p4_6_8>
       <p4_7_1>10</p4_7_1>
       <p4_7_2>10</p4_7_2>
       <p4_7_3>10</p4_7_3>
       <p4_7_4>10</p4_7_4>
       <p4_7_5>10</p4_7_5>
       <p4_7_6>10</p4_7_6>
       <p4_7_7>10</p4_7_7>
       <p4_7_8>10</p4_7_8>
       <p4_8_1>10</p4_8_1>
       <p4_8_2>10</p4_8_2>
       <p4_8_3>10</p4_8_3>
       <p4_8_4>10</p4_8_4>
       <p4_8_5>10</p4_8_5>
       <p4_8_6>10</p4_8_6>
       <p4_8_7>10</p4_8_7>
       <p4_8_8>10</p4_8_8>
       <p4_9_1>10</p4_9_1>
       <p4_9_2>10</p4_9_2>
       <p4_9_3>10</p4_9_3>
       <p4_9_4>10</p4_9_4>
       <p4_9_5>10</p4_9_5>
       <p4_9_6>10</p4_9_6>
       <p4_9_7>10</p4_9_7>
       <p4_9_8>10</p4_9_8>
       <p4_10_1>10</p4_10_1>
       <p4_10_2>10</p4_10_2>
       <p4_10_3>10</p4_10_3>
       <p4_10_4>10</p4_10_4>
       <p4_10_5>10</p4_10_5>
       <p4_10_6>10</p4_10_6>
       <p4_10_7>10</p4_10_7>
       <p4_10_8>10</p4_10_8>
       <p4_11_1>10</p4_11_1>
       <p4_11_2>10</p4_11_2>
       <p4_11_3>10</p4_11_3>
       <p4_11_4>10</p4_11_4>
       <p4_11_5>10</p4_11_5>
       <p4_11_6>10</p4_11_6>
       <p4_11_7>10</p4_11_7>
       <p4_11_8>10</p4_11_8>
       <p4_12_1>10</p4_12_1>
       <p4_12_2>10</p4_12_2>
       <p4_12_3>10</p4_12_3>
       <p4_12_4>10</p4_12_4>
       <p4_12_5>10</p4_12_5>
       <p4_12_6>10</p4_12_6>
       <p4_12_7>10</p4_12_7>
       <p4_12_8>10</p4_12_8>
       <p5_1_1>10</p5_1_1>
       <p5_1_2>Pełna nazwa testowa</p5_1_2>
       <p5_1_3>Poznań</p5_1_3>
       <p5_1_4>test pola tekstowego</p5_1_4>
       <p5_2_1>10</p5_2_1>
       <p5_2_2>Pełna nazwa testowa</p5_2_2>
       <p5_2_3>Poznań</p5_2_3>
       <p5_2_4>test pola tekstowego</p5_2_4>
       <p4_13_1>10</p4_13_1>
       <p4_14_1>10</p4_14_1>
       <p4_15_1>10</p4_15_1>
       <p4_16_1>10</p4_16_1>
       <p4_17_1>10</p4_17_1>
       <p4_18_1>10</p4_18_1>
       <p4_19_1>10</p4_19_1>
       <p4_20_1>10</p4_20_1>
       <p4_21_1>10</p4_21_1>
       <p4_22_1>10</p4_22_1>
       <p4_23_1>10</p4_23_1>
       <p4_24_1>10</p4_24_1>
       <p4_25_1>10</p4_25_1>
       <p4_26_1>10</p4_26_1>
       <p4_27_1>10</p4_27_1>
       <p4_28_1>10</p4_28_1>
       <p4_29_1>10</p4_29_1>
       <p4_30_1>10</p4_30_1>
       <p4_31_1>10</p4_31_1>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_1_3>10</p6_1_3>
       <p6_1_4>10</p6_1_4>
       <p6_1_5>10</p6_1_5>
       <p6_1_6>10</p6_1_6>
       <p6_1_7>10</p6_1_7>
       <p6_1_8>10</p6_1_8>
       <p6_2_2>10</p6_2_2>
       <p6_2_3>10</p6_2_3>
       <p6_2_4>10</p6_2_4>
       <p6_2_5>10</p6_2_5>
       <p6_2_6>10</p6_2_6>
       <p6_2_7>10</p6_2_7>
       <p6_2_8>10</p6_2_8>
       <p6_3_2>10</p6_3_2>
       <p6_3_3>10</p6_3_3>
       <p6_3_4>10</p6_3_4>
       <p6_3_5>10</p6_3_5>
       <p6_3_6>10</p6_3_6>
       <p6_3_7>10</p6_3_7>
       <p6_3_8>10</p6_3_8>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_1_3>10</p7_1_3>
       <p7_1_4>10</p7_1_4>
       <p7_2_2>10</p7_2_2>
       <p7_2_3>10</p7_2_3>
       <p7_2_4>10</p7_2_4>
       <p8_2_2>10</p8_2_2>
       <p8_2_3>10</p8_2_3>
       <p8_2_4>10</p8_2_4>
       <p8_2_5>10</p8_2_5>
       <p8_2_6>10</p8_2_6>
       <p8_2_7>10</p8_2_7>
       <p8_2_8>10</p8_2_8>
       <p8_2_9>10</p8_2_9>
       <p8_3_2>10</p8_3_2>
       <p8_3_3>10</p8_3_3>
       <p8_3_4>10</p8_3_4>
       <p8_3_5>10</p8_3_5>
       <p8_3_6>10</p8_3_6>
       <p8_3_7>10</p8_3_7>
       <p8_3_8>10</p8_3_8>
       <p8_3_9>10</p8_3_9>
       <p8_4_2>10</p8_4_2>
       <p8_4_3>10</p8_4_3>
       <p8_4_4>10</p8_4_4>
       <p8_4_5>10</p8_4_5>
       <p8_4_6>10</p8_4_6>
       <p8_4_7>10</p8_4_7>
       <p8_4_8>10</p8_4_8>
       <p8_4_9>10</p8_4_9>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_5_3>10</p8_5_3>
       <p8_5_4>10</p8_5_4>
       <p8_5_5>10</p8_5_5>
       <p8_5_6>10</p8_5_6>
       <p8_5_7>10</p8_5_7>
       <p8_5_8>10</p8_5_8>
       <p8_5_9>10</p8_5_9>
       <p8_6_2>10</p8_6_2>
       <p8_6_3>10</p8_6_3>
       <p8_6_4>10</p8_6_4>
       <p8_6_5>10</p8_6_5>
       <p8_6_6>10</p8_6_6>
       <p8_6_7>10</p8_6_7>
       <p8_6_8>10</p8_6_8>
       <p8_6_9>10</p8_6_9>
       <p274>10</p274>
       <p336>10</p336>
       <p282>10</p282>
       <p9_2_1>poznański</p9_2_1>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p9_3_1_1></p9_3_1_1>
       <p9_3_3>10</p9_3_3>
       <p9_3_4>10</p9_3_4>
       <p9_3_5>10</p9_3_5>
       <p9_2_2>Poznań</p9_2_2>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p10_2_1>poznański</p10_2_1>
       <p10_3_1_1></p10_3_1_1>
       <p10_3_3>10</p10_3_3>
       <p10_3_4>10</p10_3_4>
       <p10_3_5>10</p10_3_5>
       <p10_2_2>Poznań</p10_2_2>
       <p11_1>to jest pole wielowierszowe</p11_1>
       <p11_2_1>poznański</p11_2_1>
       <p11_3_1_1></p11_3_1_1>
       <p11_3_3>10</p11_3_3>
       <p11_3_4>10</p11_3_4>
       <p11_3_5>10</p11_3_5>
       <p11_2_2>Poznań</p11_2_2>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p14>500600400</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>30-10-2014</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>