Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-14 (archiwalny) Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składekPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14995063</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p0_1_subfield_0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p1_2>
       <p1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3>
       <p1_4>[nazwisko]</p1_4>
       <p1_5>[pierwszeImie]</p1_5>
       <p1_6>[dataUrodzenia]</p1_6>
       <p2_1>[KodPocztowy]</p2_1>
       <p2_2>[Poczta]</p2_2>
       <p2_3>[Gmina]</p2_3>
       <p2_4>[Miejscowosc]</p2_4>
       <p2_5>[Ulica]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomu]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokalu]</p2_7>
       <p2_8>[Telefon]</p2_8>
       <p2_9>[kraj]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[Pole tekstowe]</p2_11>
       <p4_1>[NIP]</p4_1>
       <p4_2>[REGON]</p4_2>
       <p4_3>[PESEL]</p4_3>
       <p4_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p4_4>
       <p4_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4_5>
       <p4_6>[nazwa]</p4_6>
       <p4_7>[nazwaPelna]</p4_7>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p4_9>[nazwisko]</p4_9>
       <p4_10>[pierwszeImie]</p4_10>
       <p4_11>[dataUrodzenia]</p4_11>
       <p6_1>[KodPocztowy]</p6_1>
       <p6_2>[Poczta]</p6_2>
       <p6_3>[Gmina]</p6_3>
       <p6_4>[Miejscowosc]</p6_4>
       <p6_5>[Miejscowosc]</p6_5>
       <p6_6>[NrDomu]</p6_6>
       <p6_7>[NrLokalu]</p6_7>
       <p6_8>[Telefon]</p6_8>
       <p6_9>[kraj]</p6_9>
       <p6_10>[Pole tekstowe]</p6_10>
       <p6_11>[Pole tekstowe]</p6_11>
       <p6_12>[Mail]</p6_12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[miejscowość]</p14>
       <p15>[Data wypełnienia]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-14</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>14995063</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>26</p0_1_subfield_0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>nr-test</p1_3>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5>Jan</p1_5>
       <p1_6>30-10-1985</p1_6>
       <p2_1>61-155</p2_1>
       <p2_2>Poznań</p2_2>
       <p2_3>Poznań</p2_3>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p2_5>Strzelecka</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>500600400</p2_8>
       <p2_9>PL</p2_9>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11>test pola tekstowego</p2_11>
       <p4_1>8875155741</p4_1>
       <p4_2>773461194</p4_2>
       <p4_3>23050608219</p4_3>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>nr-test</p4_5>
       <p4_6>nazwa testowa</p4_6>
       <p4_7>Pełna nazwa testowa</p4_7>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p4_9>Kowalski</p4_9>
       <p4_10>Jan</p4_10>
       <p4_11>30-10-1985</p4_11>
       <p6_1>61-155</p6_1>
       <p6_2>Poznań</p6_2>
       <p6_3>Poznań</p6_3>
       <p6_4>Poznań</p6_4>
       <p6_5>Poznań</p6_5>
       <p6_6>1</p6_6>
       <p6_7>1</p6_7>
       <p6_8>500600400</p6_8>
       <p6_9>PL</p6_9>
       <p6_10>test pola tekstowego</p6_10>
       <p6_11>test pola tekstowego</p6_11>
       <p6_12>test@test.pl</p6_12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>30-10-2014</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>