Pola formularza

Formularz: KRUS GRSU-1/03/2019 Wniosek do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rodzicielskie świadczenie uzupełniającePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15887903</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[drugie imię]</p2_subfield_1>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4>[nazwiskoRodowe]</p4>
       <p5>[imieMatki]</p5>
       <p6>[imieOjca]</p6>
       <p7>[obywatelstwo]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[stanCywilny]</p9>
       <p10_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[numer paszportu]</p10_subfield_0>
       <p9_1_>[Wartość wyboru w polu p9_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_1_>
       <p11> / 01:Dolnośląski / 02:Kujawsko-Pomorski / 03:Lubelski / 04:Lubuski / 05:Łódzki / 06:Małopolski / 07:Mazowiecki / 08:Opolski / 09:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski / </p11>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_>
       <p14_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[ulica zameldowania]</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p14_subfield_4>
       <p14_subfield_5>[poczta zameldowania]</p14_subfield_5>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>[poczta]</p15_subfield_5>
       <p16_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica korespondencji]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>[poczta korespondencji]</p16_subfield_5>
       <p17_subfield_0>[telefon]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[e-mail]</p17_subfield_1>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p25>[Rachunek]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28>
       <p29_subfield_0>[imię]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[nazwisko]</p29_subfield_1>
       <p30>[dataUrodzenia]</p30>
       <p31>[PESEL]</p31>
       <p32_subfield_0>[imię]</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>[nazwisko]</p32_subfield_1>
       <p33>[dataUrodzenia]</p33>
       <p34>[PESEL]</p34>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>
       <p36>[dataUrodzenia]</p36>
       <p37>[PESEL]</p37>
       <p38_subfield_0>[imię]</p38_subfield_0>
       <p38_subfield_1>[nazwisko]</p38_subfield_1>
       <p39>[dataUrodzenia]</p39>
       <p40>[PESEL]</p40>
       <p41_subfield_0>[imię]</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>[nazwisko]</p41_subfield_1>
       <p42>[dataUrodzenia]</p42>
       <p43>[PESEL]</p43>
       <p44_subfield_0>[imię]</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>[nazwisko]</p44_subfield_1>
       <p45>[dataUrodzenia]</p45>
       <p46>[PESEL]</p46>
       <p47_subfield_0>[imię]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[nazwisko]</p47_subfield_1>
       <p48>[dataUrodzenia]</p48>
       <p49>[PESEL]</p49>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p50>[data]</p50>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 ]</p51_>
       <p52>[data]</p52>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 ]</p53_>
       <p54>[data]</p54>
       <p55_subfield_0>[imię]</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>[nazwisko]</p55_subfield_1>
       <p56>[data]</p56>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p60>[data]</p60>
       <p67_>[Wartość wyboru w polu p67. Dostępne wartości: 1 2 ]</p67_>
       <p61>[data]</p61>
       <p62>[data]</p62>
       <p63>[data]</p63>
       <p64>[data]</p64>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p68>[data]</p68>
       <p69>[data]</p69>
       <p70>[data]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[data]</p72>
       <p73>[data]</p73>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 ]</p80_>
       <p74>[data]</p74>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[data]</p76>
       <p77>[data]</p77>
       <p78>[data]</p78>
       <p79>[data]</p79>
       <p81_>[Wartość wyboru w polu p81. Dostępne wartości: 1 2 ]</p81_>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84_>[Wartość wyboru w polu p84. Dostępne wartości: 1 2 ]</p84_>
       <p85_>[Wartość wyboru w polu p85. Dostępne wartości: 1 2 ]</p85_>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89_>[Wartość wyboru w polu p89. Dostępne wartości: 1 2 ]</p89_>
       <p90_>[Wartość wyboru w polu p90. Dostępne wartości: 1 2 ]</p90_>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93_>[Wartość wyboru w polu p93. Dostępne wartości: 1 2 ]</p93_>
       <p94_>[Wartość wyboru w polu p94. Dostępne wartości: 1 2 ]</p94_>
       <p95_>[Wartość wyboru w polu p95. Dostępne wartości: 1 2 ]</p95_>
       <p96>[Pole tekstowe]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98_>[Wartość wyboru w polu p98. Dostępne wartości: 1 2 ]</p98_>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 ]</p101_>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole tekstowe]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106_>[Wartość wyboru w polu p106. Dostępne wartości: 1 2 ]</p106_>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108_>[Wartość wyboru w polu p108. Dostępne wartości: 1 2 ]</p108_>
       <p109>[Pole kwoty]</p109>
       <p110_>[Wartość wyboru w polu p110. Dostępne wartości: 1 2 ]</p110_>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112_>[Wartość wyboru w polu p112. Dostępne wartości: 1 2 ]</p112_>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p114_>[Wartość wyboru w polu p114. Dostępne wartości: 1 2 ]</p114_>
       <p115>[Pole kwoty]</p115>
       <p116_>[Wartość wyboru w polu p116. Dostępne wartości: 1 2 ]</p116_>
       <p117>[Pole kwoty]</p117>
       <p118_>[Wartość wyboru w polu p118. Dostępne wartości: 1 2 ]</p118_>
       <p119>[Pole kwoty]</p119>
       <p120_>[Wartość wyboru w polu p120. Dostępne wartości: 1 2 ]</p120_>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p122_>[Wartość wyboru w polu p122. Dostępne wartości: 1 2 ]</p122_>
       <p123>[Pole kwoty]</p123>
       <p124_>[Wartość wyboru w polu p124. Dostępne wartości: 1 2 ]</p124_>
       <p125>[Pole kwoty]</p125>
       <p126_>[Wartość wyboru w polu p126. Dostępne wartości: 1 2 ]</p126_>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p128_>[Wartość wyboru w polu p128. Dostępne wartości: 1 2 ]</p128_>
       <p129>[Pole kwoty]</p129>
       <p130_>[Wartość wyboru w polu p130. Dostępne wartości: 1 2 ]</p130_>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132_>[Wartość wyboru w polu p132. Dostępne wartości: 1 2 ]</p132_>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p134_>[Wartość wyboru w polu p134. Dostępne wartości: 1 2 ]</p134_>
       <p135>[Pole kwoty]</p135>
       <p136_>[Wartość wyboru w polu p136. Dostępne wartości: 1 2 ]</p136_>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p138_>[Wartość wyboru w polu p138. Dostępne wartości: 1 2 ]</p138_>
       <p139>[Pole kwoty]</p139>
       <p140_>[Wartość wyboru w polu p140. Dostępne wartości: 1 2 ]</p140_>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <p142_>[Wartość wyboru w polu p142. Dostępne wartości: 1 2 ]</p142_>
       <p143>[Pole kwoty]</p143>
       <p144_>[Wartość wyboru w polu p144. Dostępne wartości: 1 2 ]</p144_>
       <p145>[Pole kwoty]</p145>
       <p146_>[Wartość wyboru w polu p146. Dostępne wartości: 1 2 ]</p146_>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148_>[Wartość wyboru w polu p148. Dostępne wartości: 1 2 ]</p148_>
       <p149>[Pole kwoty]</p149>
       <p150_>[Wartość wyboru w polu p150. Dostępne wartości: 1 2 ]</p150_>
       <p151>[Pole kwoty]</p151>
       <p152_>[Wartość wyboru w polu p152. Dostępne wartości: 1 2 ]</p152_>
       <p153>[Pole kwoty]</p153>
       <p154_>[Wartość wyboru w polu p154. Dostępne wartości: 1 2 ]</p154_>
       <p155>[Pole kwoty]</p155>
       <p156_>[Wartość wyboru w polu p156. Dostępne wartości: 1 2 ]</p156_>
       <p157>[Pole kwoty]</p157>
       <p158_>[Wartość wyboru w polu p158. Dostępne wartości: 1 2 ]</p158_>
       <p159>[Pole kwoty]</p159>
       <p160_>[Wartość wyboru w polu p160. Dostępne wartości: 1 2 ]</p160_>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p162_>[Wartość wyboru w polu p162. Dostępne wartości: 1 2 ]</p162_>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164_>[Wartość wyboru w polu p164. Dostępne wartości: 1 2 ]</p164_>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166_>[Wartość wyboru w polu p166. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p166_>
       <p167>[data]</p167>
       <p168>[data]</p168>
       <p169>[miejscowość]</p169>
       <p170>[data]</p170>
       <p171>[Pole integer - wartość liczbowa]</p171>
       <p172>[Pole tekstowe]</p172>
       <p173>[Pole tekstowe]</p173>
       <p174>[Pole tekstowe]</p174>
       <p175>[Pole tekstowe]</p175>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p177>[Pole tekstowe]</p177>
       <p178>[Pole tekstowe]</p178>
       <p179>[Pole tekstowe]</p179>
       <p180>[Pole tekstowe]</p180>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS GRSU-1/03/2019</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>15887903</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Stefan</p2_subfield_1>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>Danuta</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>polskie</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>wolny</p9>
       <p10_subfield_1>ACN285956</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>DI3148049</p10_subfield_0>
       <p9_1_>1</p9_1_>
       <p11></p11>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_subfield_0>Poznań</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Półwiejska</p14_subfield_1>
       <p14_subfield_2>1</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_3>1</p14_subfield_3>
       <p14_subfield_4>61-155</p14_subfield_4>
       <p14_subfield_5>Poznań</p14_subfield_5>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>61-155</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>Poznań</p15_subfield_5>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Półwiejska</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>61-155</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>Poznań</p16_subfield_5>
       <p17_subfield_0>500600400</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>test@test.pl</p17_subfield_1>
       <p24_>1</p24_>
       <p25>453054504926965134154839080720</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29_subfield_0>Jan</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Kowalski</p29_subfield_1>
       <p30>30-10-1985</p30>
       <p31>23050608219</p31>
       <p32_subfield_0>Jan</p32_subfield_0>
       <p32_subfield_1>Kowalski</p32_subfield_1>
       <p33>30-10-1985</p33>
       <p34>23050608219</p34>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>
       <p36>30-10-1985</p36>
       <p37>23050608219</p37>
       <p38_subfield_0>Jan</p38_subfield_0>
       <p38_subfield_1>Kowalski</p38_subfield_1>
       <p39>30-10-1985</p39>
       <p40>23050608219</p40>
       <p41_subfield_0>Jan</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>Kowalski</p41_subfield_1>
       <p42>30-10-1985</p42>
       <p43>23050608219</p43>
       <p44_subfield_0>Jan</p44_subfield_0>
       <p44_subfield_1>Kowalski</p44_subfield_1>
       <p45>30-10-1985</p45>
       <p46>23050608219</p46>
       <p47_subfield_0>Jan</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>Kowalski</p47_subfield_1>
       <p48>30-10-1985</p48>
       <p49>23050608219</p49>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51_>1</p51_>
       <p52>30-10-1990</p52>
       <p53_>1</p53_>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55_subfield_0>Jan</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>Kowalski</p55_subfield_1>
       <p56>30-10-1990</p56>
       <p57_>1</p57_>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59_>1</p59_>
       <p60>30-10-1990</p60>
       <p67_>1</p67_>
       <p61>30-10-1990</p61>
       <p62>30-10-1990</p62>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p64>30-10-1990</p64>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p68>30-10-1990</p68>
       <p69>30-10-1990</p69>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>30-10-1990</p72>
       <p73>30-10-1990</p73>
       <p80_>1</p80_>
       <p74>30-10-1990</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>30-10-1990</p76>
       <p77>30-10-1990</p77>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p79>30-10-1990</p79>
       <p81_>1</p81_>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84_>1</p84_>
       <p85_>1</p85_>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89_>1</p89_>
       <p90_>1</p90_>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93_>1</p93_>
       <p94_>1</p94_>
       <p95_>1</p95_>
       <p96>test pola tekstowego</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98_>1</p98_>
       <p100>10</p100>
       <p101_>1</p101_>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>test pola tekstowego</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106_>1</p106_>
       <p107>10</p107>
       <p108_>1</p108_>
       <p109>10</p109>
       <p110_>1</p110_>
       <p111>10</p111>
       <p112_>1</p112_>
       <p113>10</p113>
       <p114_>1</p114_>
       <p115>10</p115>
       <p116_>1</p116_>
       <p117>10</p117>
       <p118_>1</p118_>
       <p119>10</p119>
       <p120_>1</p120_>
       <p121>10</p121>
       <p122_>1</p122_>
       <p123>10</p123>
       <p124_>1</p124_>
       <p125>10</p125>
       <p126_>1</p126_>
       <p127>10</p127>
       <p128_>1</p128_>
       <p129>10</p129>
       <p130_>1</p130_>
       <p131>10</p131>
       <p132_>1</p132_>
       <p133>10</p133>
       <p134_>1</p134_>
       <p135>10</p135>
       <p136_>1</p136_>
       <p137>10</p137>
       <p138_>1</p138_>
       <p139>10</p139>
       <p140_>1</p140_>
       <p141>10</p141>
       <p142_>1</p142_>
       <p143>10</p143>
       <p144_>1</p144_>
       <p145>10</p145>
       <p146_>1</p146_>
       <p147>10</p147>
       <p148_>1</p148_>
       <p149>10</p149>
       <p150_>1</p150_>
       <p151>10</p151>
       <p152_>1</p152_>
       <p153>10</p153>
       <p154_>1</p154_>
       <p155>10</p155>
       <p156_>1</p156_>
       <p157>10</p157>
       <p158_>1</p158_>
       <p159>10</p159>
       <p160_>1</p160_>
       <p161>10</p161>
       <p162_>1</p162_>
       <p163>10</p163>
       <p164_>1</p164_>
       <p165>10</p165>
       <p166_>1</p166_>
       <p167>30-10-1990</p167>
       <p168>30-10-1990</p168>
       <p169>Poznań</p169>
       <p170>30-10-1990</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>test pola tekstowego</p172>
       <p173>test pola tekstowego</p173>
       <p174>test pola tekstowego</p174>
       <p175>test pola tekstowego</p175>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p177>test pola tekstowego</p177>
       <p178>test pola tekstowego</p178>
       <p179>test pola tekstowego</p179>
       <p180>test pola tekstowego</p180>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>