Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EKUZ (Cert. tymcz.) (archiwalny) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia ZdrowotnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16011572</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_epuap>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_epuap>
       <p_drukuj>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_drukuj>
       <p_mail>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_mail>
       <p_lista>1:Dolnośląski / 2:Kujawsko-Pomorski / 3:Lubelski / 4:Lubuski / 5:Łódzki / 6:Małopolski / 7:Mazowiecki / 8:Opolski / 9:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski</p_lista>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[dataUrodzenia]</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>[imię]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[drugie imię]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[nazwisko]</p1_4>
       <p1_5_1>[Ulica]</p1_5_1>
       <p1_5_2>[NrDomu]</p1_5_2>
       <p1_5_3>[NrLokalu]</p1_5_3>
       <p1_5_4>[KodPocztowy]</p1_5_4>
       <p1_5_5>[Miejscowosc]</p1_5_5>
       <p1_5_6>[Poczta]</p1_5_6>
       <p1_5_7>[Gmina]</p1_5_7>
       <p1_5_8>[KodKraju]</p1_5_8>
       <p1_5_9>[Telefon]</p1_5_9>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_1_>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p3_>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p4>[kraj]</p4>
       <p5_1>[data]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p6_4_1>[pole wielowierszowe]</p6_4_1>
       <p6_1_1>[Pole tekstowe]</p6_1_1>
       <p6_2_1>[Pole tekstowe]</p6_2_1>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2>
       <p8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_3>
       <p8_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EKUZ (Cert. tymcz.)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16011572</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_epuap></p_epuap>
       <p_drukuj></p_drukuj>
       <p_mail></p_mail>
       <p_lista>1</p_lista>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>30-10-1985</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>Jan</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Stefan</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5_1>Strzelecka</p1_5_1>
       <p1_5_2>1</p1_5_2>
       <p1_5_3>1</p1_5_3>
       <p1_5_4>61-155</p1_5_4>
       <p1_5_5>Poznań</p1_5_5>
       <p1_5_6>Poznań</p1_5_6>
       <p1_5_7>Poznań</p1_5_7>
       <p1_5_8>PL</p1_5_8>
       <p1_5_9>500600400</p1_5_9>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p4>PL</p4>
       <p5_1>30-10-1990</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_4_1>to jest pole wielowierszowe</p6_4_1>
       <p6_1_1>test pola tekstowego</p6_1_1>
       <p6_2_1>test pola tekstowego</p6_2_1>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p8_4>1</p8_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>