Pola formularza

Formularz: PPS-1 (2) Pełnomocnictwo szczególnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16721950</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <rodzajUrzedu>1:Urząd skarbowy / 2:Urząd gminy lub miasta / 3:Starostwo powiatowe / 4:Wpiszę samodzielnie</rodzajUrzedu>
       <p3us_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3us_subfield_0>
       <p3um>[pole wielowierszowe]</p3um>
       <p3ug_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p3ug_subfield_0>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p5_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1_4>
       <p4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2>
       <p4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3>
       <p4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_4>
       <p4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_5>
       <p4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_6>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p8>
       <p10>[nrIdPodatnikaZagr]</p10>
       <p11_2>[kraj]</p11_2>
       <p12>[kraj]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[Poczta]</p22>
       <p23>[Telefon]</p23>
       <p24>[Faks]</p24>
       <p25>[Mail]</p25>
       <p26>[MailEPUAP]</p26>
       <p27>[MailPortalPodatkowy]</p27>
       <pC_>[Wartość wyboru w polu pC. Dostępne wartości: 1 2 ]</pC_>
       <p28_1>[nazwisko]</p28_1>
       <p29_1>[pierwszeImie]</p29_1>
       <p30_1>[Stanowisko]</p30_1>
       <p28_2>[nazwisko]</p28_2>
       <p29_2>[pierwszeImie]</p29_2>
       <p30_2>[Stanowisko]</p30_2>
       <p28_3>[nazwisko]</p28_3>
       <p29_3>[pierwszeImie]</p29_3>
       <p30_3>[Stanowisko]</p30_3>
       <p32>[Data wypełnienia]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p35_1>[data]</p35_1>
       <p35_2>[Pole tekstowe]</p35_2>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p36_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p36_3_subfield_>
       <p36_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p36_3_subfield_2>
       <p36_3_subfield_3>[Pole NIP]</p36_3_subfield_3>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[nazwisko]</p38>
       <p39>[pierwszeImie]</p39>
       <p40>[dataUrodzenia]</p40>
       <p41> / 1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p41>
       <p43>[nrIdPodatnikaZagr]</p43>
       <p44>[kraj]</p44>
       <p45>[kraj]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[MailEPUAP]</p47>
       <p48>[MailEPUAP]</p48>
       <p49>[KrajKor]</p49>
       <p50>[WojewodztwoKor]</p50>
       <p51>[PowiatKor]</p51>
       <p52>[GminaKor]</p52>
       <p53>[UlicaKor]</p53>
       <p54>[NrDomuKor]</p54>
       <p55>[NrLokaluKor]</p55>
       <p56>[MiejscowoscKor]</p56>
       <p57>[KodPocztowyKor]</p57>
       <p58>[PocztaKor]</p58>
       <p59>[Telefon]</p59>
       <p61>[Faks]</p61>
       <p60>[Mail]</p60>
       <p62>[pole wielowierszowe]</p62>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64_1>[Pole tekstowe]</p64_1>
       <p64_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64_2>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PPS-1 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>16721950</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <rodzajUrzedu>1</rodzajUrzedu>
       <p3us_subfield_0>3022</p3us_subfield_0>
       <p3um>to jest pole wielowierszowe</p3um>
       <p3ug_subfield_0>5670</p3ug_subfield_0>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p5_1_4>1</p5_1_4>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p4_4>1</p4_4>
       <p4_5>1</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8></p8>
       <p10></p10>
       <p11_2>PL</p11_2>
       <p12>PL</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>500600400</p23>
       <p24></p24>
       <p25>test@test.pl</p25>
       <p26>test@test.pl</p26>
       <p27></p27>
       <pC_>1</pC_>
       <p28_1>Kowalski</p28_1>
       <p29_1>Jan</p29_1>
       <p30_1>manager</p30_1>
       <p28_2>Kowalski</p28_2>
       <p29_2>Jan</p29_2>
       <p30_2>manager</p30_2>
       <p28_3>Kowalski</p28_3>
       <p29_3>Jan</p29_3>
       <p30_3>manager</p30_3>
       <p32>30-10-2014</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p35_1>30-10-1990</p35_1>
       <p35_2>test pola tekstowego</p35_2>
       <p36_>1</p36_>
       <p36_3_subfield_>2</p36_3_subfield_>
       <p36_3_subfield_2>23050608219</p36_3_subfield_2>
       <p36_3_subfield_3>8875155741</p36_3_subfield_3>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>Kowalski</p38>
       <p39>Jan</p39>
       <p40>30-10-1985</p40>
       <p41></p41>
       <p43></p43>
       <p44>PL</p44>
       <p45>PL</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>test@test.pl</p47>
       <p48>test@test.pl</p48>
       <p49>PL</p49>
       <p50>wielkopolskie</p50>
       <p51>poznański</p51>
       <p52>Poznań</p52>
       <p53>Półwiejska</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>Poznań</p56>
       <p57>61-155</p57>
       <p58>Poznań</p58>
       <p59>500600400</p59>
       <p61></p61>
       <p60>test@test.pl</p60>
       <p62>to jest pole wielowierszowe</p62>
       <p63_>1</p63_>
       <p64_1>test pola tekstowego</p64_1>
       <p64_2>1</p64_2>
       <p65>test pola tekstowego</p65>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>