Pola formularza

Formularz: SFJMI Info (v.1-2) Informacje ogólne oraz informacje uzupełniające do bilansu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SFPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17047996</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <rect8089>[Nagłówek]</rect8089>
       <nip>[NIP]</nip>
       <pBilans>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pBilans>
       <krs>[KRS]</krs>
       <pRZiS>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRZiS>
       <pIUZU>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pIUZU>
       <pNPod>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pNPod>
       <p1a>[nazwaPelna]</p1a>
       <KodKraju>[KodKraju]</KodKraju>
       <Wojewodztwo>[Wojewodztwo]</Wojewodztwo>
       <Powiat>[Powiat]</Powiat>
       <Gmina>[Gmina]</Gmina>
       <Ulica>[Ulica]</Ulica>
       <NrDomu>[NrDomu]</NrDomu>
       <NrLokalu>[NrLokalu]</NrLokalu>
       <Miejscowosc>[Miejscowosc]</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>[KodPocztowy]</KodPocztowy>
       <Poczta>[Poczta]</Poczta>
       <pAdrZagr>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pAdrZagr>
       <KodKrajuZagr>[kraj]</KodKrajuZagr>
       <MiejscowoscZagr>[Pole tekstowe]</MiejscowoscZagr>
       <KodPocztowyZagr>[Pole tekstowe]</KodPocztowyZagr>
       <UlicaZagr>[Pole tekstowe]</UlicaZagr>
       <NrDomuZagr>[Pole tekstowe]</NrDomuZagr>
       <NrLokaluZagr>[Pole tekstowe]</NrLokaluZagr>
       <p2_1>[data]</p2_1>
       <p2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <dataOd>[data]</dataOd>
       <dataDo>[data]</dataDo>
       <rect3754>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3754>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p4powt>[Pole powtarzalne]</p4powt>
       <p4sekcjaa>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjaa>
       <p5a_>[Wartość wyboru w polu p5a. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5a_>
       <p4sekcjab_4>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjab_4>
       <p5b_>[Wartość wyboru w polu p5b. Dostępne wartości: 2 1 ]</p5b_>
       <rect37543>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37543>
       <p4sekcjab>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjab>
       <p5c>[pole wielowierszowe]</p5c>
       <p5cpowt>[Pole powtarzalne]</p5cpowt>
       <p4sekcjac>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac>
       <rect3752>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752>
       <p6a>[pole wielowierszowe]</p6a>
       <p6apowt>[Pole powtarzalne]</p6apowt>
       <rect37522>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect37522>
       <rect54112>[Pole podziału sekcji]</rect54112>
       <p6b>[pole wielowierszowe]</p6b>
       <p6bpowt>[Pole powtarzalne]</p6bpowt>
       <rect375227>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect375227>
       <rect5414>[Pole podziału sekcji]</rect5414>
       <p6c>[pole wielowierszowe]</p6c>
       <p6cpowt>[Pole powtarzalne]</p6cpowt>
       <rect375227_8>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect375227_8>
       <rect5414_4>[Pole podziału sekcji]</rect5414_4>
       <p6d>[pole wielowierszowe]</p6d>
       <p6dpowt>[Pole powtarzalne]</p6dpowt>
       <rect54116>[Pole podziału sekcji]</rect54116>
       <p7apowt>[Pole powtarzalne]</p7apowt>
       <p7a>[pole wielowierszowe]</p7a>
       <p7b>[pole wielowierszowe]</p7b>
       <rect54116_1>[Pole podziału sekcji]</rect54116_1>
       <lp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp2>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <rect9351>[Pole powtarzalne (z plikami)]</rect9351>
       <p92>[dl]</p92>
       <pnazwa>[Pole tekstowe]</pnazwa>
       <p4sekcjac_4>[Pole podziału sekcji]</p4sekcjac_4>
       <rect3752_7>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect3752_7>
       <pinfo>[pole wielowierszowe]</pinfo>
       <pinfopowt>[Pole powtarzalne]</pinfopowt>
       <rect54112_2>[Pole podziału sekcji]</rect54112_2>
       <podp1>[pole wielowierszowe]</podp1>
       <podp2>[pole wielowierszowe]</podp2>
       <sygnatura>[Pole tekstowe]</sygnatura>
       <rect5411>[Koniec strony]</rect5411>
       <pZZKP>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pZZKP>
       <pRPP>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP>
       <pRPP_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</pRPP_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFJMI Info (v.1-2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17047996</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <refreshForm></refreshForm>
       <rect8089></rect8089>
       <nip>8875155741</nip>
       <pBilans></pBilans>
       <krs>12345</krs>
       <pRZiS></pRZiS>
       <pIUZU></pIUZU>
       <pNPod></pNPod>
       <p1a>Pełna nazwa testowa</p1a>
       <KodKraju>PL</KodKraju>
       <Wojewodztwo>wielkopolskie</Wojewodztwo>
       <Powiat>poznański</Powiat>
       <Gmina>Poznań</Gmina>
       <Ulica>Strzelecka</Ulica>
       <NrDomu>1</NrDomu>
       <NrLokalu>1</NrLokalu>
       <Miejscowosc>Poznań</Miejscowosc>
       <KodPocztowy>61-155</KodPocztowy>
       <Poczta>Poznań</Poczta>
       <pAdrZagr>1</pAdrZagr>
       <KodKrajuZagr>PL</KodKrajuZagr>
       <MiejscowoscZagr>test pola tekstowego</MiejscowoscZagr>
       <KodPocztowyZagr>test pola tekstowego</KodPocztowyZagr>
       <UlicaZagr>test pola tekstowego</UlicaZagr>
       <NrDomuZagr>test pola tekstowego</NrDomuZagr>
       <NrLokaluZagr>test pola tekstowego</NrLokaluZagr>
       <p2_1>30-10-1990</p2_1>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <dataOd>30-10-1990</dataOd>
       <dataDo>30-10-1990</dataDo>
       <rect3754></rect3754>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p4powt></p4powt>
       <p4sekcjaa></p4sekcjaa>
       <p5a_>1</p5a_>
       <p4sekcjab_4></p4sekcjab_4>
       <p5b_>1</p5b_>
       <rect37543></rect37543>
       <p4sekcjab></p4sekcjab>
       <p5c>to jest pole wielowierszowe</p5c>
       <p5cpowt></p5cpowt>
       <p4sekcjac></p4sekcjac>
       <rect3752></rect3752>
       <p6a>to jest pole wielowierszowe</p6a>
       <p6apowt></p6apowt>
       <rect37522></rect37522>
       <rect54112></rect54112>
       <p6b>to jest pole wielowierszowe</p6b>
       <p6bpowt></p6bpowt>
       <rect375227></rect375227>
       <rect5414></rect5414>
       <p6c>to jest pole wielowierszowe</p6c>
       <p6cpowt></p6cpowt>
       <rect375227_8></rect375227_8>
       <rect5414_4></rect5414_4>
       <p6d>to jest pole wielowierszowe</p6d>
       <p6dpowt></p6dpowt>
       <rect54116></rect54116>
       <p7apowt></p7apowt>
       <p7a>to jest pole wielowierszowe</p7a>
       <p7b>to jest pole wielowierszowe</p7b>
       <rect54116_1></rect54116_1>
       <lp2>10</lp2>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <rect9351></rect9351>
       <p92></p92>
       <pnazwa>test pola tekstowego</pnazwa>
       <p4sekcjac_4></p4sekcjac_4>
       <rect3752_7></rect3752_7>
       <pinfo>to jest pole wielowierszowe</pinfo>
       <pinfopowt></pinfopowt>
       <rect54112_2></rect54112_2>
       <podp1>to jest pole wielowierszowe</podp1>
       <podp2>to jest pole wielowierszowe</podp2>
       <sygnatura>test pola tekstowego</sygnatura>
       <rect5411></rect5411>
       <pZZKP></pZZKP>
       <pRPP></pRPP>
       <pRPP_1></pRPP_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>