Pola formularza

Formularz: PCC-4/B (1) Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnych gminPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092913</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[miesiac]</p4>
       <p5>[rok]</p5>
       <p6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>[nazwa pełna]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>[data urodzenia]</p8_subfield_3>
       <p9_1>[województwo]</p9_1>
       <p10_1>[powiat]</p10_1>
       <p11_1>[gmina]</p11_1>
       <p9_2>[województwo]</p9_2>
       <p10_2>[powiat]</p10_2>
       <p11_2>[gmina]</p11_2>
       <p9_3>[województwo]</p9_3>
       <p10_3>[powiat]</p10_3>
       <p11_3>[gmina]</p11_3>
       <p9_4>[województwo]</p9_4>
       <p10_4>[powiat]</p10_4>
       <p11_4>[gmina]</p11_4>
       <p9_5>[województwo]</p9_5>
       <p10_5>[powiat]</p10_5>
       <p11_5>[gmina]</p11_5>
       <p9_6>[województwo]</p9_6>
       <p10_6>[powiat]</p10_6>
       <p11_6>[gmina]</p11_6>
       <p9_7>[województwo]</p9_7>
       <p10_7>[powiat]</p10_7>
       <p11_7>[gmina]</p11_7>
       <p9_8>[województwo]</p9_8>
       <p10_8>[powiat]</p10_8>
       <p11_8>[gmina]</p11_8>
       <p9_9>[województwo]</p9_9>
       <p10_9>[powiat]</p10_9>
       <p11_9>[gmina]</p11_9>
       <p9_10>[województwo]</p9_10>
       <p10_10>[powiat]</p10_10>
       <p11_11>[gmina]</p11_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PCC-4/B (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092913</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>9</p4>
       <p5></p5>
       <p6>10</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_3>30-10-1985</p8_subfield_3>
       <p9_1>wielkopolskie</p9_1>
       <p10_1>poznański</p10_1>
       <p11_1>Poznań</p11_1>
       <p9_2>wielkopolskie</p9_2>
       <p10_2>poznański</p10_2>
       <p11_2>Poznań</p11_2>
       <p9_3>wielkopolskie</p9_3>
       <p10_3>poznański</p10_3>
       <p11_3>Poznań</p11_3>
       <p9_4>wielkopolskie</p9_4>
       <p10_4>poznański</p10_4>
       <p11_4>Poznań</p11_4>
       <p9_5>wielkopolskie</p9_5>
       <p10_5>poznański</p10_5>
       <p11_5>Poznań</p11_5>
       <p9_6>wielkopolskie</p9_6>
       <p10_6>poznański</p10_6>
       <p11_6>Poznań</p11_6>
       <p9_7>wielkopolskie</p9_7>
       <p10_7>poznański</p10_7>
       <p11_7>Poznań</p11_7>
       <p9_8>wielkopolskie</p9_8>
       <p10_8>poznański</p10_8>
       <p11_8>Poznań</p11_8>
       <p9_9>wielkopolskie</p9_9>
       <p10_9>poznański</p10_9>
       <p11_9>Poznań</p11_9>
       <p9_10>wielkopolskie</p9_10>
       <p10_10>poznański</p10_10>
       <p11_11>Poznań</p11_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>