Pola formularza

Formularz: PCC-4/A (1) Informacja o pozostałych podatnikachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092944</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[miesiac]</p4>
       <p5>[rok]</p5>
       <p6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>[nazwa pełna]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_2>[nazwisko]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>[imię]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa skrócona]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_1>[imię ojca]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[imię matki]</p11_subfield_2>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p21_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p21_3_subfield_>
       <p21_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>[Pole NIP]</p21_3_subfield_3>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_4>[nazwa pełna]</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_2>[nazwisko]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>[imię]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_3>[data urodzenia]</p23_subfield_3>
       <p25>[data]</p25>
       <p27>[pierwszeImie]</p27>
       <p28>[nazwisko]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p31>[pierwszeImie]</p31>
       <p32>[nazwisko]</p32>
       <p33>[data]</p33>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PCC-4/A (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17092944</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>9</p4>
       <p5></p5>
       <p6>10</p6>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_2>Kowalski</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_1>Jan</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_1>Stefan</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>Danuta</p11_subfield_2>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p21_3_subfield_>2</p21_3_subfield_>
       <p21_3_subfield_2>23050608219</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>8875155741</p21_3_subfield_3>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_2>Kowalski</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_1>Jan</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_3>30-10-1985</p23_subfield_3>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p27>Jan</p27>
       <p28>Kowalski</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p31>Jan</p31>
       <p32>Kowalski</p32>
       <p33>30-10-1990</p33>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>