Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS Z-KW (archiwalny) Statystyczna karta wypadkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17093011</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p1_3>[REGON]</p1_3>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_1_4>[NIP]</p0_1_4>
       <p0_1_5>[KRS]</p0_1_5>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_2_>
       <p1_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1_2>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5_>[Wartość wyboru w polu p1_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_5_>
       <p2_3_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3_1_4>
       <p2_1_2>[pole wielowierszowe]</p2_1_2>
       <p2_3_1_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3_1_0>
       <p2_2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_2>
       <p2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[pole wielowierszowe]</p2_3_2>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 ]</p3_1_>
       <p3_2_1>[rok]</p3_2_1>
       <p3_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[pole wielowierszowe]</p3_3_2>
       <p3_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[pole wielowierszowe]</p3_4_2>
       <p3_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[pole wielowierszowe]</p3_5_2>
       <p3_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_6_1>
       <p3_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_7_1>
       <p3_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[pole wielowierszowe]</p3_8_2>
       <p3_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[pole wielowierszowe]</p3_9_2>
       <p3_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_10_1>
       <p3_11_>[Wartość wyboru w polu p3_11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_11_>
       <p0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_1>
       <p0_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_2>
       <p0_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_3>
       <p3_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_12_1>
       <p3_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_13_1>
       <p3_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_14_1>
       <p3_14_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_14_1_4>
       <p3_15_2>[pole wielowierszowe]</p3_15_2>
       <p3_16_1_1>[rok]</p3_16_1_1>
       <p3_16_1_2>[miesiac]</p3_16_1_2>
       <p3_16_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_16_1_3>
       <p3_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_17_1>
       <p3_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_18_1>
       <p3_18_2>[pole wielowierszowe]</p3_18_2>
       <p3_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_19_1>
       <p3_19_2>[pole wielowierszowe]</p3_19_2>
       <p3_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_20_1>
       <p3_20_2>[pole wielowierszowe]</p3_20_2>
       <p3_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_21_1>
       <p3_21_2>[pole wielowierszowe]</p3_21_2>
       <p3_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_22_1>
       <p3_22_2>[pole wielowierszowe]</p3_22_2>
       <p3_23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_23_1>
       <p3_23_2>[pole wielowierszowe]</p3_23_2>
       <p3_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_24_1>
       <p3_24_2>[pole wielowierszowe]</p3_24_2>
       <p3_25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_25_1>
       <p3_25_2>[pole wielowierszowe]</p3_25_2>
       <p3_26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_26_1>
       <p3_26_2>[pole wielowierszowe]</p3_26_2>
       <p3_27_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1_1>
       <p3_27_2_1>[pole wielowierszowe]</p3_27_2_1>
       <p3_27_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1_2>
       <p3_27_2_2>[pole wielowierszowe]</p3_27_2_2>
       <p3_27_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1_3>
       <p3_27_2_3>[pole wielowierszowe]</p3_27_2_3>
       <p3_27_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1_4>
       <p3_27_2_4>[pole wielowierszowe]</p3_27_2_4>
       <p3_27_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1_5>
       <p3_27_2_5>[pole wielowierszowe]</p3_27_2_5>
       <p3_27_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1_6>
       <p3_27_2_6>[pole wielowierszowe]</p3_27_2_6>
       <p3_27_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_27_1_7>
       <p3_27_2_7>[pole wielowierszowe]</p3_27_2_7>
       <p1_10_1_subfield_0>[imię]</p1_10_1_subfield_0>
       <p1_10_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_10_1_subfield_1>
       <p1_10_2>[Telefon]</p1_10_2>
       <p1_10_3>[miejscowość]</p1_10_3>
       <p1_10_4>[Data wypełnienia]</p1_10_4>
       <p1_11_1>[miejscowość]</p1_11_1>
       <p1_11_2>[data]</p1_11_2>
       <p3_28_>[Wartość wyboru w polu p3_28. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_28_>
       <p3_29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_29_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS Z-KW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17093011</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>5</p0_1_1>
       <p1_3>5</p1_3>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_1_4>5</p0_1_4>
       <p0_1_5>5</p0_1_5>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_1_1>2</p1_1_1>
       <p1_1_2>3</p1_1_2>
       <p1_4>4</p1_4>
       <p1_5_>1</p1_5_>
       <p2_3_1_4>10</p2_3_1_4>
       <p2_1_2>to jest pole wielowierszowe</p2_1_2>
       <p2_3_1_0>10</p2_3_1_0>
       <p2_2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_2>
       <p2_3_1>10</p2_3_1>
       <p2_3_2>to jest pole wielowierszowe</p2_3_2>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2_1></p3_2_1>
       <p3_3_1>10</p3_3_1>
       <p3_3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_3_2>
       <p3_4_1>10</p3_4_1>
       <p3_4_2>to jest pole wielowierszowe</p3_4_2>
       <p3_5_1>10</p3_5_1>
       <p3_5_2>to jest pole wielowierszowe</p3_5_2>
       <p3_6_1>10</p3_6_1>
       <p3_7_1>10</p3_7_1>
       <p3_8_1>10</p3_8_1>
       <p3_8_2>to jest pole wielowierszowe</p3_8_2>
       <p3_9_1>10</p3_9_1>
       <p3_9_2>to jest pole wielowierszowe</p3_9_2>
       <p3_10_1>10</p3_10_1>
       <p3_11_>1</p3_11_>
       <p0_1>2</p0_1>
       <p0_2>2</p0_2>
       <p0_3>3</p0_3>
       <p3_12_1>10</p3_12_1>
       <p3_13_1>10</p3_13_1>
       <p3_14_1>10</p3_14_1>
       <p3_14_1_4>10</p3_14_1_4>
       <p3_15_2>to jest pole wielowierszowe</p3_15_2>
       <p3_16_1_1></p3_16_1_1>
       <p3_16_1_2>9</p3_16_1_2>
       <p3_16_1_3>10</p3_16_1_3>
       <p3_17_1>10</p3_17_1>
       <p3_18_1>10</p3_18_1>
       <p3_18_2>to jest pole wielowierszowe</p3_18_2>
       <p3_19_1>10</p3_19_1>
       <p3_19_2>to jest pole wielowierszowe</p3_19_2>
       <p3_20_1>10</p3_20_1>
       <p3_20_2>to jest pole wielowierszowe</p3_20_2>
       <p3_21_1>10</p3_21_1>
       <p3_21_2>to jest pole wielowierszowe</p3_21_2>
       <p3_22_1>10</p3_22_1>
       <p3_22_2>to jest pole wielowierszowe</p3_22_2>
       <p3_23_1>10</p3_23_1>
       <p3_23_2>to jest pole wielowierszowe</p3_23_2>
       <p3_24_1>10</p3_24_1>
       <p3_24_2>to jest pole wielowierszowe</p3_24_2>
       <p3_25_1>10</p3_25_1>
       <p3_25_2>to jest pole wielowierszowe</p3_25_2>
       <p3_26_1>10</p3_26_1>
       <p3_26_2>to jest pole wielowierszowe</p3_26_2>
       <p3_27_1_1>10</p3_27_1_1>
       <p3_27_2_1>to jest pole wielowierszowe</p3_27_2_1>
       <p3_27_1_2>10</p3_27_1_2>
       <p3_27_2_2>to jest pole wielowierszowe</p3_27_2_2>
       <p3_27_1_3>10</p3_27_1_3>
       <p3_27_2_3>to jest pole wielowierszowe</p3_27_2_3>
       <p3_27_1_4>10</p3_27_1_4>
       <p3_27_2_4>to jest pole wielowierszowe</p3_27_2_4>
       <p3_27_1_5>10</p3_27_1_5>
       <p3_27_2_5>to jest pole wielowierszowe</p3_27_2_5>
       <p3_27_1_6>10</p3_27_1_6>
       <p3_27_2_6>to jest pole wielowierszowe</p3_27_2_6>
       <p3_27_1_7>10</p3_27_1_7>
       <p3_27_2_7>to jest pole wielowierszowe</p3_27_2_7>
       <p1_10_1_subfield_0>Jan</p1_10_1_subfield_0>
       <p1_10_1_subfield_1>Kowalski</p1_10_1_subfield_1>
       <p1_10_2>2</p1_10_2>
       <p1_10_3>3</p1_10_3>
       <p1_10_4>4</p1_10_4>
       <p1_11_1>5</p1_11_1>
       <p1_11_2>6</p1_11_2>
       <p3_28_>1</p3_28_>
       <p3_29_1>10</p3_29_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>