Pola formularza

Formularz: GUS RG-RD Wykonywana działalnośćPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17133820</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[REGON]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p10_1>[Pole tekstowe]</p10_1>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p51_1>[Pole tekstowe]</p51_1>
       <p10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_2>
       <p31_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31_2>
       <p51_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51_2>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p32_1>[Pole tekstowe]</p32_1>
       <p52_1>[Pole tekstowe]</p52_1>
       <p11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p11_2>
       <p32_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32_2>
       <p52_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52_2>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p33_1>[Pole tekstowe]</p33_1>
       <p53_1>[Pole tekstowe]</p53_1>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_2>
       <p53_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53_2>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p34_1>[Pole tekstowe]</p34_1>
       <p54_1>[Pole tekstowe]</p54_1>
       <p13_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p13_2>
       <p34_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34_2>
       <p54_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54_2>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p35_1>[Pole tekstowe]</p35_1>
       <p55_1>[Pole tekstowe]</p55_1>
       <p14_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p14_2>
       <p35_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35_2>
       <p55_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55_2>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p36_1>[Pole tekstowe]</p36_1>
       <p56_1>[Pole tekstowe]</p56_1>
       <p15_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p15_2>
       <p36_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36_2>
       <p56_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56_2>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p37_1>[Pole tekstowe]</p37_1>
       <p57_1>[Pole tekstowe]</p57_1>
       <p16_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2>
       <p37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37_2>
       <p57_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57_2>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p38_1>[Pole tekstowe]</p38_1>
       <p58_1>[Pole tekstowe]</p58_1>
       <p17_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p17_2>
       <p38_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38_2>
       <p58_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58_2>
       <p18_1>[Pole tekstowe]</p18_1>
       <p39_1>[Pole tekstowe]</p39_1>
       <p59_1>[Pole tekstowe]</p59_1>
       <p18_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p18_2>
       <p39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_2>
       <p59_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59_2>
       <p19_1>[Pole tekstowe]</p19_1>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p60_1>[Pole tekstowe]</p60_1>
       <p19_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p19_2>
       <p40_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40_2>
       <p60_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_2>
       <p20_1>[Pole tekstowe]</p20_1>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p61_1>[Pole tekstowe]</p61_1>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p41_2>[Pole tekstowe]</p41_2>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p42_1>[Pole tekstowe]</p42_1>
       <p62_1>[Pole tekstowe]</p62_1>
       <p21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2>
       <p42_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_2>
       <p62_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62_2>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p43_1>[Pole tekstowe]</p43_1>
       <p63_1>[Pole tekstowe]</p63_1>
       <p22_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_2>
       <p43_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43_2>
       <p63_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63_2>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p44_1>[Pole tekstowe]</p44_1>
       <p64_1>[Pole tekstowe]</p64_1>
       <p23_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_2>
       <p44_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44_2>
       <p64_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64_2>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p45_1>[Pole tekstowe]</p45_1>
       <p65_1>[Pole tekstowe]</p65_1>
       <p24_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_2>
       <p45_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45_2>
       <p65_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65_2>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p46_1>[Pole tekstowe]</p46_1>
       <p66_1>[Pole tekstowe]</p66_1>
       <p25_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p25_2>
       <p46_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46_2>
       <p66_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66_2>
       <p26_1>[Pole tekstowe]</p26_1>
       <p47_1>[Pole tekstowe]</p47_1>
       <p67_1>[Pole tekstowe]</p67_1>
       <p26_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26_2>
       <p47_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47_2>
       <p67_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67_2>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p48_1>[Pole tekstowe]</p48_1>
       <p68_1>[Pole tekstowe]</p68_1>
       <p27_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27_2>
       <p48_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48_2>
       <p68_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68_2>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p49_1>[Pole tekstowe]</p49_1>
       <p69_1>[Pole tekstowe]</p69_1>
       <p28_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28_2>
       <p49_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_2>
       <p69_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69_2>
       <p29_1>[Pole tekstowe]</p29_1>
       <p50_1>[Pole tekstowe]</p50_1>
       <p70_1>[Pole tekstowe]</p70_1>
       <p29_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29_2>
       <p50_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50_2>
       <p70_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p70_2>
       <p30_1>[Pole tekstowe]</p30_1>
       <p30_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30_2>
       <p71>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS RG-RD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>17133820</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>773461194</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p10_1>test pola tekstowego</p10_1>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p51_1>test pola tekstowego</p51_1>
       <p10_2>1</p10_2>
       <p31_2>1</p31_2>
       <p51_2>1</p51_2>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p32_1>test pola tekstowego</p32_1>
       <p52_1>test pola tekstowego</p52_1>
       <p11_2>1</p11_2>
       <p32_2>1</p32_2>
       <p52_2>1</p52_2>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p33_1>test pola tekstowego</p33_1>
       <p53_1>test pola tekstowego</p53_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p33_2>1</p33_2>
       <p53_2>1</p53_2>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p34_1>test pola tekstowego</p34_1>
       <p54_1>test pola tekstowego</p54_1>
       <p13_2>1</p13_2>
       <p34_2>1</p34_2>
       <p54_2>1</p54_2>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p35_1>test pola tekstowego</p35_1>
       <p55_1>test pola tekstowego</p55_1>
       <p14_2>1</p14_2>
       <p35_2>1</p35_2>
       <p55_2>1</p55_2>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p36_1>test pola tekstowego</p36_1>
       <p56_1>test pola tekstowego</p56_1>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p36_2>1</p36_2>
       <p56_2>1</p56_2>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p37_1>test pola tekstowego</p37_1>
       <p57_1>test pola tekstowego</p57_1>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p37_2>1</p37_2>
       <p57_2>1</p57_2>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p38_1>test pola tekstowego</p38_1>
       <p58_1>test pola tekstowego</p58_1>
       <p17_2>1</p17_2>
       <p38_2>1</p38_2>
       <p58_2>1</p58_2>
       <p18_1>test pola tekstowego</p18_1>
       <p39_1>test pola tekstowego</p39_1>
       <p59_1>test pola tekstowego</p59_1>
       <p18_2>1</p18_2>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p59_2>1</p59_2>
       <p19_1>test pola tekstowego</p19_1>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p60_1>test pola tekstowego</p60_1>
       <p19_2>1</p19_2>
       <p40_2>1</p40_2>
       <p60_2>1</p60_2>
       <p20_1>test pola tekstowego</p20_1>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p61_1>test pola tekstowego</p61_1>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p41_2>test pola tekstowego</p41_2>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p42_1>test pola tekstowego</p42_1>
       <p62_1>test pola tekstowego</p62_1>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p42_2>1</p42_2>
       <p62_2>1</p62_2>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p43_1>test pola tekstowego</p43_1>
       <p63_1>test pola tekstowego</p63_1>
       <p22_2>1</p22_2>
       <p43_2>1</p43_2>
       <p63_2>1</p63_2>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p44_1>test pola tekstowego</p44_1>
       <p64_1>test pola tekstowego</p64_1>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p44_2>1</p44_2>
       <p64_2>1</p64_2>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p45_1>test pola tekstowego</p45_1>
       <p65_1>test pola tekstowego</p65_1>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p45_2>1</p45_2>
       <p65_2>1</p65_2>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p46_1>test pola tekstowego</p46_1>
       <p66_1>test pola tekstowego</p66_1>
       <p25_2>1</p25_2>
       <p46_2>1</p46_2>
       <p66_2>1</p66_2>
       <p26_1>test pola tekstowego</p26_1>
       <p47_1>test pola tekstowego</p47_1>
       <p67_1>test pola tekstowego</p67_1>
       <p26_2>1</p26_2>
       <p47_2>1</p47_2>
       <p67_2>1</p67_2>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p48_1>test pola tekstowego</p48_1>
       <p68_1>test pola tekstowego</p68_1>
       <p27_2>1</p27_2>
       <p48_2>1</p48_2>
       <p68_2>1</p68_2>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p49_1>test pola tekstowego</p49_1>
       <p69_1>test pola tekstowego</p69_1>
       <p28_2>1</p28_2>
       <p49_2>1</p49_2>
       <p69_2>1</p69_2>
       <p29_1>test pola tekstowego</p29_1>
       <p50_1>test pola tekstowego</p50_1>
       <p70_1>test pola tekstowego</p70_1>
       <p29_2>1</p29_2>
       <p50_2>1</p50_2>
       <p70_2>1</p70_2>
       <p30_1>test pola tekstowego</p30_1>
       <p30_2>1</p30_2>
       <p71>1</p71>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>